3 tapaa, joilla palveluntarjoajat voivat selviytyä pilvijakeluun liittyvistä esteistä

3 tapaa, joilla palveluntarjoajat voivat selviytyä pilvijakeluun liittyvistä esteistä

Nopea pilven käyttöönotto maailmanlaajuisesti synnyttää uusia hyödykemarkkinoita, johon kuuluvat hintasodat, sekaannukset eri palveluntarjoajatyyppien välillä ja kasvava paine erikoistumisen ja arvon luomiseksi. Kaikkien näiden haasteiden keskellä yksi kaikkien palveluntarjoajien tärkeimmistä tehtävistä on auttaa asiakkaitaan murtamaan seuraavat yritysten pilvipalvelujen käyttöönoton suurimmat esteet:

  • Turvallisuus – Arkaluonteisen tiedon siirtäminen pilveen on usein fiasko, ellei tietojen suojausta voida taata.
  • Kustannukset – Useat ja alati vaihtuvat pilven käyttöhinnoittelumallit voivat aiheuttaa sekaannusta.
  • Suorituskyky – Yhtenäisen suorituskyvyn saavuttaminen muuttuville työmäärille on haastavaa.
  • Sovellukset – Sovellusten muokkaukset vievät huomattavasti aikaa ja resursseja.
  • Yrityksen sisäinen ajattelutapa – Infrastruktuurin säilyttäminen nykyisellään voi tuntua vähemmän riskialttiilta.

Palveluntarjoajat voivat käyttää kolmea lähestymistapaa vastatakseen markkinoiden haasteisiin ja auttaakseen yrityksiä helpottamaan nopeaa ja saumatonta pilvi-integraatiota: Yhdistetyn pilven koti (Home of the Interconnected Cloud)

  1. Pilvipalveluntarjojien (CSP) on autettava yrityksiä siirtymään pilveen sekä toimittava koordinoidusti muiden pilvi- (IaaS, PaaS ja SaaS), verkko- ja hallinnoivien palveluntarjoajien kanssa lisäarvon luomiseksi.
  2. Verkkopalveluntarjoajien on ymmärrettävä sekä CSP:iden että yritysten vaatimukset tarjotakseen palveluja, jotka vastaavat parhaiten heidän yhteystarpeitaan riippumatta työmäärästä, sijainnista, laitteen tai sovelluksen skenaariosta (esim. tietojen palautus, tosiaikainen analytiikka, yhtenäiset kommunikaatiot jne.).
  3. Kaikkien palveluntarjoajien on omaksuttava yhdistetty pilvistrategia voidakseen integroida pilven onnistuneesti omiin IT-infrastruktuureihinsa ja auttaakseen yritysasiakkaita tekemään samoin.

Lopuksi kokoontumalla ja yhdistettyä pilvistrategiaa tehostamalla palveluntarjoajat ja yritykset voivat selviytyä pilven käyttöönottoon liittyvistä esteistä ja kehittää voittoisia pilvistrategioita liiketoiminnalleen.

Yhdistetyn pilvilähestymistavan käyttöönotto            

Yhdistyminen on elintärkeää kaikkien pilvistrategioiden menestymiselle, mutta pelkkä one-to-one-yhteys ei riitä. Koko teollisuudenala tarvitsee ennen kaikkea keskinäisiä yhteyksiä – johtavien palveluntarjoajien ja yritysten kykyä toimia yhdessä ja yhdistyä monissa sijainneissa ja monilla tavoilla – sillä ne yhdistävät useat pilvet eri toimipaikoissa useita pääsytapoja käyttämällä.

Ottamalla käyttöön “yhdistetyn pilven” palveluntarjoajat ja yritykset ottavat välttämättömän askeleen eteenpäin edistämällä aidosti muuttuvaa yritysinnovaatiota ja arvon luomista ja rakentavat tien kohti suurempia tuloja sekä itselleen että asiakkailleen.

Yhdistetty pilvistrategia:

  • Palveluntarjoajat voivat tarjota asiakkailleen erikoistuneita ratkaisuja nykyisille pilven käyttöönottoskenaarioille. Ratkaisut voidaan räätälöidä asiakkaiden erilaisiin yritys- ja työmäärävaatimuksiin sopiviksi.
  • Antaa yrityksille joustavuutta ja nopeutta, joiden avulla päästä tarvitsemiinsa pilvipalveluiden mahdollisuuksiin ja kapasiteetteihin silloin, kun siihen on tarvetta paremman kustannustehokkuuden ja liiketoiminnan suorituskyvyn takaamiseksi.

Lue lisää siitä, miten voit kasvattaa pilviliiketoimintaasi ja auttaa yritysasiakkaitasi omissa pilven käyttöönottostrategioissaan artikkelista “Yhdistetyn pilven koti: paikka, jossa palveluntarjoajat ja yritykset kohtaavat kasvaakseen ja innoivodakseen yhdessä“.

 

Subscribe to the Equinix Blog