Hur sammanlänkning kan superladda molnsäkerhet, pÃ¥litlighet och skalbarhet

Hur sammanlänkning kan superladda molnsäkerhet, pÃ¥litlighet och skalbarhet

Molnet utlovar mycket till företagen. Större kostnadsbesparingar, bättre prestanda, förhöjd användarupplevelse och ökad affärsmässig smidighet nämns ofta som de främsta drivkrafterna för anammande av moln. På samma gång förväntar sig många företag mycket mindre från molnet när det gäller att säkerställa datasäkerhet och överensstämmelse. Faktum är att IDG rapporterar att två av tre företag anger oro för säkerheten som en nyckelutmaning när det gäller implementering av deras molnstrategier.

Med tanke på denna potentiellt instabila blandning av höga förväntningar och allvarlig oro, vänder sig moln- och nätverksserviceleverantörer och deras företagskunder till nya strategier för direkt sammanlänkning så som beskrivs i Equinix rapport, ”Mötesplatsen i molnet – Där tjänsteleverantörer och företag möts för att växa och skapa nytt tillsammans”, för att optimera deras strategier för molnmigrering och ge dem större sinnesro.

En dimensionell forskningsstudie rapporterade att 85 % av företagen högt värdesatte direkta anslutningar till molnleverantörer, med säkerhet, pålitlighet och prestanda som de främsta attributen förknippade med direkt anslutning.

De främsta attributen för en direkt anslutning till en molnleverantör

chart1

Ta det sammanlänkade molnet i bruk
Genom att använda direkt och säker sammanlänkning får företag ut mesta möjliga av molnstrategier:

  1. Bättre säkerhet – Privat, direkt anslutbarhet mellan företag och leverantörer av molntjänster (CSP:er), och bland flera CSP:er, minskar ”ytan för cyberattacker”. Det eliminerar riskerna för att returnera molntrafik till fjärrdatacentra via internet eller via multipla ”hopp” i ett långdistanslinjenät. Företag kan också leverera säkerhetstjänster lokalt närmare användare, data och moln. Och datahemvist och överensstämmelse kan bibehållas genom att sammanlänka molnbaserade tjänster såsom realtidsanalys, intill lokal data, och lagra den där den skapades.

 

  1. Större pålitlighet – Enligt den dimensionella forskningsstudien (Dimensional Research survey) planerar mer än hälften av företagen att migrera applikationer för lagringsbackup och katastrofåterställning till molnet. Direkt och säker sammanlänkning mellan privata lagrings- och hybridmolnbackup- och katastrofåterställningsapplikationer har mer känslig lagring säker samtidigt som det ökar prestanda för backup- och återställningsprocesser via privata, höghastighetsanslutningar med korta latenstider. Privat sammanlänkning till molnet kan också tillhandahålla den redundans som krävs för säker katastrofåterställning om det sker ett avbrott i anläggningens IT-infrastruktur. Den kan till och med möjliggöra pålitlig kapacitet för katastrofåterställning mellan två olika molntjänster för mer tillgängliga applikationer och affärsmässig kontinuitet.
  2. Förbättrad skalbarhet – För att dra nytta av molnets enorma skalbarhetsfördelar måste sammanlänkningar till molninfrastrukturer vara så flexibla, smidiga och skalbara som de molntjänster de stöder. Snabb och automatisk etablering via direkta och säkra virtualiserade anslutningar gör ”spinning up and spinning down” av molntjänster enklare att hantera och kontrollera. Och dynamisk åtkomst till rätt moln möjliggör den kritiska balansakt som på begäran allokerar alla typer av eller storlekar på arbetsbelastning till de mest högpresterande och kostnadseffektiva molntjänsterna.

 

Det sammanlänkade molnet på Equinix-plattformen

chart2

Såväl tjänsteleverantörer som företag kan uppnå stora affärsmässiga fördelar med en sammanlänkning-först-metod när det gäller deras strategier för att anamma molnet.

Ladda ner ”Mötesplatsen i molnet: där tjänsteleverantörer och företag möts för att växa och skapa nytt tillsammans” för att se hur du bäst kan optimera din molnstrategi via sammanlänkning.

Andra bloggar om sammanlänkade moln som kanske kan intressera dig:

Tre sätt på vilka tjänsteleverantörer kan överhinna hinder vid molnleverans
Hur sammanlänkade moln kan förbättra din prestanda till en lägre kostnad

Subscribe to the Equinix Blog