Kuinka yhteydet voivat tehostaa pilven turvallisuutta, luotettavuutta ja skaalautuvuutta

Kuinka yhteydet voivat tehostaa pilven turvallisuutta, luotettavuutta ja skaalautuvuutta

Pilvi lupaa yrityksille paljon. Se lupaa suuria kustannussäästöjä, parempaa suorituskykyä, parannettua käyttäjäkokemusta ja liiketoiminnan kasvavaa kehitystä – nämä lupaukset mainitaan usein pilven käyttöönoton tärkeimpinä perusteina. Samaan aikaan monilla yrityksillä on paljon vähemmän odotuksia tietojen turvallisuuden ja valvonnan takaamisen suhteen. IDG raportoikin, että kaksi kolmesta yrityksestä pitää turvallisuuskysymyksiä pilvistrategioidensa käyttöönoton tärkeimpinä haasteina.

Ottaen huomioon korkeiden odotusten ja vakavien huolenaiheiden mahdollisesti epävakaisen sekoituksen, pilvi- ja verkkopalveluntarjoajat ja heidän yritysasiakkaansa valitsevat etenevissä määrin uusia ja suoria yhteysstrategioita pilvimigraatiostrategioiden optimoimiseksi ja suuremman mielenrauhan tarjoamiseksi, kuten Equinix-raportissa “Yhdistetyn pilven koti: paikka, jossa palveluntarjoajat ja yritykset kohtaavat kasvaakseen ja innovoidakseen yhdessä”kirjoitetaan.

Dimensional Researchin tutkimus raportoi, että 85 % yrityksistä arvostaa suuresti suoria yhteyksiä pilvitarjoajiin ja pitää turvallisuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä tärkeimpinä suoran yhteyden ominaisuuksina.

Tärkeimmät pilvitarjoajan suoran yhteyden ominaisuudet

chart1

Lähde: Dimensional Research
Kokeakseen nämä positiiviset ominaisuudet ja niiden avaamat liiketoiminnan mahdollisuudet palveluntarjoajien ja heidän asiakkaidensa on mullistettava tapansa kehittää IT:tä ja pilvistrategioita. Heidän on huomioitava ensin yhdistyminen. Sillä todellisuudessa pilvimenestyminen ei onnistu ilman yhdistymistä.

Yhdistetyn pilven käyttöönottaminen

Alla kuvataan yritysten pilvistrategioiden optimoinnin kolme parhaaksi osoittautunutta tapaa suoran ja turvallisen yhdistymisen käyttöönottamiseksi:

  1. Parempi turvallisuus – Yksityinen ja suora liittyminen yritysten ja pilvipalveluntarjoajien (CSP) välillä sekä useiden CSP:iden välillä vähentää “kyberhyökkäyspintaa”. Se poistaa pilviliikenteeseen liittyvät runkoliityntäriskit etäpalvelinkeskuksiin Internetin kautta tai useiden “hyppäysten” kautta pitkän liikenteen verkoissa. Organisaatiot voivat myös tarjota turvallisuuspalveluja paikallisella tasolla lähempänä käyttäjiä, tietoja ja pilviä. Myös tietojen säilytyspaikka ja suojaaminen voidaan taata yhdistämällä pilvipohjaisia palveluja, kuten reaaliaikaista analytiikkaa lähellä paikallisia tietoja pitämällä tiedot niiden luontipaikassa.
  1. Enemmän luotettavuutta – Dimensional Researchin tutkimuksen mukaan yli puolet yrityksistä suunnittelee muuttavansa tallennuksien varmuuskopiointi- ja palautussovellukset pilveen. Suora ja turvallinen yhteys yksityisen tallennuksen ja hybridin pilvivarmuuskopio- ja palautussovellusten välillä pitää arkaluontoisemmat tallenteet turvassa samalla kun se lisää varmuuskopiointi- ja palautusprosessien tehokkuutta yksityisissä, nopeissa ja lyhytviiveisissä yhteyksissä. Yksityinen yhteys pilveen voi myös tarjota turvallisen tietojen palautuksen vaatimaa päällekkäisyyttä, mikäli yrityksen tilojen IT-infrastruktuurissa on katkos. Se voi myös taata luotettavat tietojen palautusmahdollisuudet kahden eri pilvipalvelun välillä ja varmistaa paremman käytettävyyden ja liiketoiminnan jatkuvuuden.
  2. Parannettu skaalautuvuus – Saavuttaakseen pilven valtavat skaalautuvuusedut pilvi-infrastruktuurien yhteyksien on oltava yhtä joustavia, nopeita ja skaalautuvia kuin niitä tukevat pilvipalvelut. Nopea ja automatisoitu toimitus suorien ja turvallisten virtuaalisten yhteyksien kautta helpottaa “ylös ja alas kieppuvien” pilvipalvelujen hallinnointia ja valvontaa. Dynaaminen pääsy oikeisiin pilviin mahdollistaa tärkeän tasapainottamisen, joka kohdistuu pyydettäessä tehokkaimpia ja kustannustehokkaimpia pilvipalveluja minkä tahansa tyyppiseen tai kokoiseen työmäärään. 

Platform Equinixin yhdistetty pilvi

chart2

Palveluntarjoajat sekä yritykset voivat saada suuria liiketoiminnallisia etuja ensisijaisesti yhdistymiseen keskittyvästä lähestymistavasta pilven käyttöönottostrategioidensa saralla.

Lataa “Yhdistetyn pilven koti: paikka, jossa palveluntarjoajat ja yritykset kohtaavat kasvaakseen ja innovoidakseen yhdessä” ja lue, miten voit parhaiten optimoida pilvistrategiasi yhdistymisen avulla.

Muita yhdistymiseen liittyviä pilviblogeja, jotka saattavat kiinnostaa sinua:

3 Ways Service Providers Can Overcome Cloud Delivery Obstacles
How Interconnected Clouds Can Boost Your Performance for Less Cost

Subscribe to the Equinix Blog