Hur sammanlänkade moln kan förbättra din prestation till en lägre kostnad

Hur sammanlänkade moln kan förbättra din prestation till en lägre kostnad

Den stora flytten till multimoln har inletts och 82 % av dagens företag anammar en multimoln-strategi. Dagens företag förstår att olika arbetsbelastningar från applikationer kräver olika typer av molntjänster för att prestera bra, vare sig de är privata, offentliga eller hybrider.

Men vad händer med applikationers prestanda när ett företag försöker leverera en lösning inom nanosekunder? Och vad händer när den lösningen är beroende av att multipla moln fungerar unisont som är fallet med alla digitala transaktioner som styr köpet av produkter eller tjänster?

Detta är prestandautmaningar som molntjänstleverantörer (CSP:er) och deras företagskunder måste lösa för att maximera sina multimoln-strategier, accelerera applikationsprestanda och leverera en upplevelse av hög kvalitet till deras användare.

cloud

En kraftfull lösning som diskuterades i Equinix vitbok, ”Mötesplatsen i molnet: där tjänsteleverantörer och företag möts för att växa och skapa nytt tillsammans”, multimolnsammanlänkning med vilken du kan skapa en multimoln-infrastruktur med hög hastighet och kort latenstid samtidigt som du också minskar kostnaden för att sammanlänka multipla moln eller integrera dem med din befintliga IT-infrastruktur.

Så här kan en metod med mer sammanlänkade moln hjälpa:

  • Sammanlänkning möjliggör samarbete – Molnet är ett kollaborativt medium i sig som har förmågan att öka produktiviteten för människor, applikationer och data. Men multipla molntjänster som fungerar tillsammans för att leverera olika typer av applikationer eller tjänster kan endast vara effektiva om de är anslutna direkt och säkert till varandra och de saker de betjänar. Allmän, optimerad sammanlänkning som distribueras globalt krävs och kan endast uppnås via snabbare, privata kopplingar mellan CSP:er och mer kostnadseffektiva regionala nätverkserviceleverantörer.
  • Sammanlänkning förbättrar prestanda och användarupplevelse – Enligt tror nio av tio företag att multimoln kräver en sammanlänkning med hög bandbredd för att uppfylla molnprestandakrav. Men upplevelser i realtid har visat att enbart hög bandbredd inte löser dina problem med applikationsprestanda eller säkerställer nöjda användare. CSP:er kan hjälpa kunderna att eliminera behovet av att returnera molntrafik till ett centralt datacenter och minska de stora omkostnaderna med att lägga till mer bandbredd. Genom att göra det möjligt för företag att utöka sina företagsnätverk till det yttersta, där de flesta användare, applikationer, data, moln och nätverk finns, kan tjänsteleverantörer utnyttja närhet och snabba anslutningar med kort latenstid för att öka prestandan och avsevärt förbättra applikationers svarstid och tillhandahålla en bättre användarupplevelse.
  • Sammanlänkning ökar valmöjligheterna, sänker kostnaderna och stimulerar tillväxt – För tjänsteleverantörer och deras kunder representerar molnet en möjlighet att sänka både CAPEX- och OPEX-kostnader. Men för att uppnå största möjliga besparingar måste de också sänka kostnaderna kopplade till molnet. Detta uppnår man bäst genom att välja från ett stort urval av nätverks- och molnleverantörer i global skala. Samlokationsmöjligheter som redan innehåller avsevärda moln-, nätverks- och vertikala branschekonomiska system skapar ”gravitation” som lockar till sig mer affärsverksamheter som i sin tur främjar en mer konkurrenskraftig marknadsplats för moln- och nätverkstjänster. Såväl tjänsteleverantörer som företag kan också utöka sin globala räckvidd via dessa rika ekosystem av globala nätverkspartners, molntjänstleverantörer och presumtiva kunder – snabbare och med mindre direktinvesteringar.

Att anamma en högpresterande, kostnadseffektiv, sammanlänkad metod gör det möjligt för CSP:er att leverera differentierade molntjänster till sina kunder och partners snabbare. Framåtblickande, ”sammanlänkade tjänsteleverantörer” som är hängivna arbetet att omvandla sina gamla IT-metoder så att de kan erbjuda mer optimerade sammanlänkningslösningar och -tjänster med multimoln kommer att utmärka sig för såväl nuvarande som blivande kunder. Företag som försöker bli sammanlänkade digitala företag som konkurrerar och vinner en affärsmiljö som i allt högre grad är ”cloud-first” kommer att dras av tjänsteleverantörer som tänker, agerar och får sina företag att växa på samma sätt.

Läs ”Mötesplatsen i molnet – Där tjänsteleverantörer och företag möts för att växa och skapa nytt tillsammans”, för att få fler idéer om hur du förbättrar din hybrid- och multimolnprestanda, ökar användarnöjdheten och minskar dina kostnader.

Subscribe to the Equinix Blog