Kuinka yhdistetyt pilvet voivat tehostaa suorituskykyäsi pienemmillä kustannuksilla

Kuinka yhdistetyt pilvet voivat tehostaa suorituskykyäsi pienemmillä kustannuksilla

Meneillään on suuri harppaus monipilvijärjestelmään, sillä 82 % nykyisistä yrityksistä on omaksumassa monipilvisen strategian. Tämän päivän yritykset ymmärtävät, että eri sovellusten työmäärät vaativat erityyppisiä pilvipalveluja, olivat ne sitten yksityisiä, julkisia tai hybridejä.

Mutta mitä tapahtuu sovelluksen suorituskyvylle, kun yritys yrittää tuottaa ratkaisun nanosekunneissa? Ja entä jos tämä ratkaisu on riippuvainen useimmista pilvistä, jotka toimivat samanaikaisesti, mikä on tilanne missä tahansa digitaalisessa toimenpiteessä, jolla organisoidaan tuotteiden tai palvelujen hankintaa?

Nämä ovat suorituskykyyn liittyviä haasteita, jotka pilvipalveluntarjoajien (CSP) ja heidän yritysasiakkaidensa on määriteltävä monipilvistrategioidensa maksimoimiseksi, sovelluksen suorituskyvyn kiihdyttämiseksi ja korkealaatuisemman kokemuksen tarjoamiseksi käyttäjille.

cloud

Yksi vahva ratkaisu, josta keskusteltiin Equinixin raportissa, “Yhdistetyn pilven koti: paikka, jossa palveluntarjoajat ja yritykset kohtaavat kasvaakseen ja innovoidakseen yhdessä”, on monen pilven yhteys, jonka avulla voidaan luoda nopea ja lyhytviiveinen monipilvinen infrastruktuuri ja samalla vähentää kustannuksia, jotka liittyvät useiden pilvien yhdistämiseen tai niiden integroimiseen olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin.

Tässä esimerkkejä siitä, miten paremmin yhdistetty pilvi -lähestymistapa voi auttaa:

  • Yhteydet vahvistavat yhteistyötä – Pilvi on luonnostaan yhteistyöhön perustuva väline, joka kykenee lisäämään ihmisten, sovellusten ja tietojen välistä tuottavuutta. Useat erityypisiä sovelluksia tai palveluja tarjoavat ja yhdessä toimivat pilvipalvelut voivat olla tehokkaita vain, jos ne on yhdistetty suoraan ja turvallisesti toisiinsa ja niiden käyttämiin kohteisiin. Tarvitaan kaikkialla läsnä olevaa optimoitua ja globaalisti jaettua yhteyttä, joka saavutetaan vain CSP:iden ja kustannustehokkaampien alueellisten verkkopalveluntarjoajien välisten nopeampien ja yksityisten yhteyksien kautta.
  • Yhteydet parantavat suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta. Dimensional Researchin mukaan yhdeksän kymmenestä yrityksestä uskoo, että monipilvijärjestelmä tarvitsee korkeaa laajakaistayhteyttä pilven suorituskyvykytavoitteisiin vastaamiseksi. Tosimaailman kokemus osoittaa kuitenkin, että korkea laajakaista ei pelkästään riitä ratkaisemaan sovellusten suorituskykyongelmia tai takaamaan käyttäjien tyytyväisyyttä. CSP:t voivat auttaa asiakkaitaan poistamaan tarpeen siirtää pilviliikenne keskeiseen palvelinkeskukseen ja vähentämään laajakaistan lisäämisestä aiheutuvia korkeita välilliskustannuksia. Antamalla yrityksille mahdollisuuden laajentaa yrityksen sisäisiä verkostoja pisteeseen, jossa useimmat käyttäjät, sovellukset, tiedot, pilvet ja verkot sijaitsevat, palveluntarjoajat voivat tehostaa läheisyyttä ja nopeita lyhytviiveisiä yhteyksiä suorituskyvyn lisäämiseksi, sovellusten vastausajan huomattavaksi kasvattamiseksi ja käyttäjäkokemusten parantamiseksi.
  • Yhteydet lisäävät vaihtoehtoja, vähentävät kustannuksia ja elvyttävät kasvua. Pilvi tarjoaa palveluntarjoajille ja heidän asiakkailleen mahdollisuuden alentaa sekä CAPEX- että OPEX-kustannuksia. Suurimpien säästöjen saavuttamiseksi heidän on kuitenkin myös vähennettävä pilven yhteyskustannuksia. Tämä saavutetaan parhaiten valitsemalla suuresta määrästä verkostoja ja pilvitarjoajia maailmanlaajuisesti. Laitetilat, jotka sisältävät jo runsaasti pilvi-, verkosto- ja vertikaalisia teollisuusekosysteemejä, luovat “vetovoimaa”, joka houkuttelee enemmän yrityksiä, mikä puolestaan tuottaa kilpailukykyisemmän markkinapaikan pilvi- ja verkkopalveluille. Palveluntarjoajat sekä yritykset voivat myös laajentaa maailmanlaajuista ulottuvuuttaan näiden rikkaiden globaalin verkoston ekosysteemien kautta hakemalla yhteistyökumppaneita, pilvipalveluntarjoajia ja mahdollisia asiakkaita nopeammin ja vähäisemmillä alkuinvestoinneilla.

Käyttämällä erittäin suorituskykyistä ja kustannustehokasta yhteyksiin perustuvaa pilvilähestymistapaa CPS:t voivat tarjota erilaisia pilvipalveluja asiakkailleen ja kumppaneilleen nopeammin. Kaukokatseiset ja “yhdistetyt palveluntarjoajat”, jotka sitoutuvat muuttamaan perinteisiä IT-asenteitaan voidakseen tarjota optimoidumpia monen pilven yhteysratkaisuja ja -palveluja, erottuvat edukseen sekä olemassa olevien että potentiaalisten asiakkaidensa silmissä. Yrityksiä, jotka haluavat olla yhdistettyjä digitaalisia yrityksiä kilpaillaakseen ja voittaakseen kasvavassa “pilvi ensin” -yritysympäristössä, vetävät puoleensa palveluntarjoajat, jotka ajattelevat, toimivat ja kasvattavat liiketoimintaansa samalla tavalla.

Lue “Yhdistetyn pilven koti: paikka, jossa palveluntarjoajat ja yritykset kohtaavat kasvaakseen ja innovoidakseen yhdessä” saadaksesi lisää ideoita siitä, miten voit tehostaa hybridi- ja monipilvitehokkuuttasi, lisätä käyttäjien tyytyväisyyttä ja vähentää kustannuksia.

 

Subscribe to the Equinix Blog