Living on the Edge: Digitale tijdperk vergt een nieuwe strategie voor interconnectiviteit

Sara Baack
Living on the Edge: Digitale tijdperk vergt een nieuwe strategie voor interconnectiviteit

In januari had ik de buitenkans om het motto ‘living on the edge’ in de praktijk te brengen. Met een kabelbaan landde ik op een podium, voor een publiek van negenhonderd collega’s. Wat een ervaring! Hiermee voegden we een volgend opvallend hoofdstuk toe aan een traditie van vele jaren tijdens onze Equinix Connect Conference. Een traditie waarin ik eerder scenes uit ‘The Godfather’ mocht naspelen, me verkleedde als scherpschutter Annie Oakley en vastgebonden aan een enorm vat het podium opgerold werd.

Dit jaar had mijn kabelbaanrit echter een speciale betekenis voor bedrijven. Mijn bedoeling was om ‘living on the edge’ te benadrukken, omdat dit concept het perfecte metafoor is van wat bedrijven nu ervaren. Zowel letterlijk als figuurlijk. Ze bevinden zich in een uitdagende situatie, omdat onze wereld digitaliseert en dit vrijwel elk aspect van het zakendoen verandert. Veel bedrijven moeten een IT-transformatie ondergaan omdat ze het anders simpelweg niet redden. En een deel van de bedrijven redt het ook niet. Volgens Pierre Nanterme, CEO van Accenture, is de zakelijke disruptie die ontstaat door digitale disruptie de belangrijkste reden waarom meer dan de helft van de bedrijven uit de Fortune 500 sinds het jaar 2000 is verdwenen.

Digitale disruptie schept kansen op de digital edge

Hoewel sommigen digitale disruptie beschouwen als bedreiging, kijken vooruitstrevende bedrijven hier toch anders tegenaan. Zij zien digitale transformatie als een kans en bouwen daarom aan een ‘digital edge’ – een gedistribueerde fysieke IT-infrastructuur. Dit is belangrijk omdat bedrijven die zich niet snel aanpassen aan de veranderende omstandigheden, te maken krijgen met slecht presterende applicaties, hoog oplopende kosten voor bandbreedte, veiligheidsrisico’s en een gebrek aan agility.

Nog niet zo lang geleden leken technologische termen als cloud, Internet of Things (IoT) en big data vooral buzzwords, maar inmiddels zijn ze dagelijkse realiteit. En bedrijven kunnen er niet maximaal van profiteren zonder de capaciteit om over vrijwel alles, overal en voor iedereen informatie te genereren en deze op een juiste manier aan te bieden. Ze redden het niet met traditionele, gecentraliseerde IT-architecturen, die gelimiteerd zijn door netwerkbeperkingen, een slechte User Experience (EUX) en zonder direct contact met partners, leveranciers en klanten. In de wereldwijde, real-time digitale economie werken deze systemen niet langer.

Wat wel werkt is een gedistribueerde infrastructuur die gebruikmaakt van interconnectie om performance en agility te vergroten. Het bouwen van zo’n ‘edge-infrastructuur’ betekent het plaatsen van belangrijke componenten van de infrastructuur aan de randen van traditionele netwerkgrenzen. Hier kunnen zij fysiek verbonden worden met meerdere netwerken, clouds en direct met businesspartners in een Equinix International Business Exchange™ (IBX™) datacenter.

Hier ontmoeten de virtuele en fysieke werelden elkaar. Het is waar interactie plaatsvindt tussen gebruikers, klanten en data met digitale ecosystemen. Dit is waar waarde ontstaat. Klanten van Equinix uit uiteenlopende sectoren – van retail tot financiële dienstverlening en maakindustrie – hebben hun infrastructuur opnieuw ontworpen met het oog op interconnectiviteit (door Gartner onlangs nog gekenschetst als “de lijm” voor digitaal ondernemen). Door vooraf na te denken over interconnectiveit als belangrijkste ontwikkelingsprincipe in IT in plaats van achteraf, behalen bedrijven aanzienlijke voordelen. Zoals beter kunnen samenwerken, een hogere productiviteit, sneller innoveren en toegang tot nauwkeurige, real-time inzichten uit klant- en productdata. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben zij doorgaans aanzienlijk lagere netwerkgerelateerde kosten.

Een nieuwe wereld opent zich wanneer klanten ‘interconnection-first’ gaan denken en de voordelen benutten van een platform voor interconnectiviteit dat zich wereldwijd uitstrekt over 41 markten en een breed spectrum aan dynamische zakelijke ecosystemen herbergt. Zij zien dat dit niveau van interconnectiviteit de sleutel is om dichter bij de digitale edge te komen en hiersuccesvol te zijn.

De digital edge bereiken

Om de reis naar de digital edge te versnellen heeft Equinix een strategie ontwikkeld voor de Interconnection Oriented Architecture™ (IOA™). Dit is een bewezen model dat keer op keer te herhalen is voor ieder bedrijf dat zaken wil doen bij de digital edge. Ook hebben wij het IOA Playbook samengesteld: een handleiding om een IOA-strategie in de praktijk te brengen, met nauwkeurige, technische schetsen voor IT-organisaties. Onlangs uitgebracht is daarnaast de Interconnection Strategy Guide, een iets minder technisch document gericht op het helpen van bedrijven bij het begrijpen toepassen en maximaliseren van een IOA-strategie.

Wij bevinden ons allemaal aan de vooravond van een grote transformatie en het moment is nu om te beginnen met ‘living on the edge’. Dit kan zeer spannend zijn en soms lijkt het alsof we in een afgrond staren. Maar in elk geval betekent dat dan wel dat wij ons op de juiste plek bevinden.

Avatar photo
Sara Baack Executive Advisor at Equinix
Subscribe to the Equinix Blog