Połączone samochody: jazda w obliczu przełmowych technologii

Jakie są konsekwencje podłączenia 250 milionów samochodów do Internetu przed 2020 rokiem?

Romain Simon
Połączone samochody: jazda w obliczu przełmowych technologii

To, że gałęzie przemysłu na całym świecie muszą się rozwijać w obliczu ogromnych zmian i przełomów w zastosowaniu cyfrowych technologii, nie jest tajemnicą. Kilka lat temu byliśmy świadkami, jak tradycyjne banki zostały zaskoczone przez nowe, działające w sektorze technologii finansowych, podmioty, które poprowadziły w kierunku obecnie stosowanych płatności cyfrowych i rewolucji w postaci otwartej bankowości. Banki które przetrwały, dokonały tego dzięki dwóm rożnym strategiom: (1) poprzez szybką restrukturyzację i opracowanie rozwiązań w odpowiedzi na nowe wymogi we własnym zakresie, albo (2) poprzez zakup mniejszych podmiotów i wprowadzenie ich ofert na całym świecie. Z tych względów tradycyjne banki sprawnie rozwinęły działy testowania i wdrażania nowych technologii oraz, w celu opracowywania nowych ofert i tworzenia otwartych platform, rozpoczęły tworzenie tzw. inkubatorów innowacji. Te postępy dały początek nowej branży, która znana jest dzisiaj jako „FinTech”.

Sektor motoryzacyjny przechodzi podobną transformację. Tradycyjni giganci produkcyjni walczą obecnie o dostosowanie się do modelu samochodu połączonego, podczas gdy nowe firmy, z sektora technologii motoryzacyjnych o mentalności startupów, wprowadzają nowe sposoby pracy. Widać to wyraźnie na przykładzie mobilności jako sektora usług, w którym nowe technologie, takie jak transport publiczny na żądanie i rowery publiczne, są nieustannie testowane i wdrażane w celu wzbogacania wrażeń klienta. W centrum tych nowych modeli biznesowych znajduje się ogromna ilość danych pochodzących z różnych rozproszonych źródeł. Sanych, które mają poważne konsekwencje dla infrastruktury cyfrowej, ponieważ samochody stają się nową krawędzią, a sama skala, różnorodność, prędkość i wiarygodność danych prowadzą do ich eksplozji.

W tej nowej, cyfrowej przyszłości producenci OEM będą musieli wiedzieć, jak odciążyć krytyczne dane i analizy za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, zapewniając jednocześnie zgodność z przepisami dotyczącymi suwerenności danych. Zmiana będzie wymagała współpracy wielu podmiotów z sektora technologii motoryzacyjnych w celu opracowania ram architektury i bezpieczeństwa danych. Ponadto producenci OEM będą musieli stać się ekspertami w dziedzinie łączności, nie tylko w zakresie gromadzenia i udostępniania danych, przy jednoczesnej ochronie i zapewnieniu wzbogaconych wrażeń dla użytkowników, ale również w celu zapewnienia stałego połączenia ich samochodów podczas poruszania się po skomplikowanych terenach. Jest to zarówno istotny katalizator ogólnego wzrostu i jedno z największych wyzwań dla tej branży.

Unowocześnij albo zgiń

Pojazdy CASE (z ang. Connected, Autonomus, Shared/Subscription, Electric), czyli pojazdy połączone, autonomiczne, z możliwością subskrypcji i dzielenia, i elektryczne, zmieniły światowy sektor motoryzacyjny. Mimo że połączony samochód istnieje w pewnej formie już od ponad 20 lat, to do niedawna jego możliwości były w dużej mierze ograniczone do pomocy w sytuacjach awaryjnych, śledzenia lokalizacji, zdalnej diagnostyki i rozrywki audiowizualnej. Ale w tym obszarze jest o wiele więcej do wprowadzenia.

Obecnie opcja łączności wewnątrz pojazdu jest oferowana przez stosunkowo niewielką grupę producentów OEM i tylko w niektórych obszarach. Jednak w nadchodzących latach nastąpi zmiana kierunku. Aktywność producentów wzrośnie dzięki zwiększonemu popytowi ze strony klientów, postępom technologicznym i nowym przepisom.

Największe postępy w zakresie technologii równoległych, takich jak infrastruktura chmury, mobilność i przetwarzanie na krawędzi, otworzyły również szereg innych możliwości, umożliwiając połączonym samochodom bycie nie tylko środkiem transportu cyfrowego, ale także węzłem informacyjno-rozrywkowym, zakupowym oraz komunikacyjnym. Sytuacja ta będzie przybierać na sile wraz z pojawieniem się łączności o ultrawysokiej przepustowości oraz 5G.

Wdrożenie 5G jeszcze w tym roku niewątpliwie przekształci branże, pomagając firmom z różnych sektorów w nawiązywaniu kontaktów, rozwoju działalności i osiąganiu optymalnej wydajności. Technologia umożliwi nieskończoną liczbę potencjalnych zastosowań, prowadząc do dalszej ewolucji inteligentnych technologii, takich jak te, które mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia inteligentnego transportu. Jednak wynikający z tego drastyczny wzrost ilości przemieszczających się danych będzie stanowić dodatkowe obciążenie dla istniejącej infrastruktury cyfrowej, wymagającej aktualizacji i rozwoju dotychczasowych technologii dla zwiększonego zapotrzebowania na dane w przyszłości.

Pozycja lidera

Połączone samochody stają się coraz popularniejsze. Oczekuje się, że do 2022 r. ich popularność wzrośnie z 35% w 2015 r. do 98% ze wszystkich produkowanych samochodów. Gartner szacuje, że do 2020 r. 250 milionów pojazdów zostanie podłączonych do Internetu [1], dzięki czemu staną się nie tylko głównym elementem Internetu rzeczy (IoT), ale również jednym z najwcześniejszych przykładów tego, jak Internet rzeczy może zasadniczo zmienić kształt naszego codziennego życia i pozostawić trwały ślad na całej branży.

Jak w przypadku każdej branży, która przechodzi szybką transformację cyfrową, modele biznesowe muszą się dostosować, aby dotrzymać kroku. W tym przypadku producenci OEM muszą wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak to, za co ich klienci są gotowi zapłacić, kto jest właścicielem tworzonych danych i jakie są główne zagrożenia związane z ich prywatnością.

Przewiduje się, znaczne inwestycje w tym sektorze. Przykładem wartym odnotowania jest niedawne przejęcie Mobileye przez Intel o wartości 15,3 mld USD. Producenci OEM i inni partnerzy będą musieli pozyskać lub współpracować z partnerami, dostosowując swoje podejście do badań i rozwoju, aby wyprzedzić konkurencję.

W obecnej sytuacji wiele firm wciąż raczkuje w wdrażaniu standardów, jakie powinny obowiązywać między stronami, w tym ramy regulacyjne i dotyczące kwestii związanych bezpieczeństwem. Brakuje również zrozumienia co do tego, jak będzie wyglądał rynek wymiany danych cyfrowych. Jednak wraz z rozwojem przemysłu i zwiększeniem liczby samochodów, przewiduje się, że obowiązujące ramy zostaną sprecyzowane, tak aby firmy mogły się do nich stosować.

Jazda z duchem czasu

Do niedawna pojazd zawsze znajdował się w centrum modelu biznesowego OEM, ale to ulega zmianie. W miarę jak doświadczenie klienta staje się coraz bardziej integralną częścią procesu projektowania, łączność staje się kluczem do sukcesu. Dotychczasowi producenci muszą współpracować z innymi firmami w swoim sektorze poprzez konsorcja i programy partnerskie w celu opracowania złożonych platform oprogramowania, które będą płynnie integrować się z ich pojazdami. Jest to odpowiedź zarówno na potrzeby klientów, jak i zmiany w polityce firmy. Dzięki temu producenci pojazdów mają szansę uniknięcia zablokowania się w systemach, które nie zapewniają realizacji oczekiwań związanych z interoperacyjnością, połączeniami międzysystemowymi i skalowalnością.

Ponadto, w miarę jak zmniejsza się liczba posiadanych samochodów ze względu na popularyzację usług wspólnych przejazdów dzięki firmom takim jak Uber i Lyft, tradycyjne myślenie również ulega zmianie. Przewiduje się, że pojawią się nowe modele generowania przychodów, w tym wspólnych przejazdów sponsorowanych przez reklamodawców, monetyzacji danych w poszczególnych zastosowaniach (np. do celów ubezpieczeniowych) oraz w przypadkach zanonimizowanych, np. w zakresie optymalizacji ruchu drogowego. Aby umożliwić korzystanie z takiej technologii, firmy muszą korzystać z takich opcji, jak Internet rzeczy, przetwarzanie na krawędzi, analizy, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i chmura.

Dzielenie się z innymi jest wyrazem troski

Wielu producentów OEM będzie chciało gromadzić i chronić dane w nadziei, że będą w stanie je spieniężyć na rynku transakcji biznesowych lub zaoferować lepszą wydajność i usprawnić pakiet usług w celu wzbogacenia wrażeń klienta. Ale dla branży jest istotne, aby dane te były udostępniane, tak aby można było z nich czerpać cenne informacje. Połączone samochody – i podłączone urządzenia jako całość – korzystają z udostępnionych danych do podejmowania świadomych decyzji, takich jak wybór miejsca parkingowego, czy też najbardziej efektywnej trasy w godzinach szczytu.

Dzielenie się danymi jest równoznaczne z dzieleniem się prawami własności intelektualnej, dlatego nieufność firm z sektora motoryzacyjnego jest zrozumiała. Jednak wraz z nową kadrą przedzierającą się przez szeregi w tym sektorze, która nie jest powiązana ze starszymi modelami biznesowymi, firmy muszą nawiązywać współpracę na otwartej platformie, która zapewnia skalowalność i wydajność w celu dalszego stymulowania tych innowacji i trendów poprzez wzajemne połączenia. Pozwoli to na rozwój nowych sektorów i powstanie całych nowych gałęzi przemysłu, tak jak innowacje cyfrowe w sektorze bankowym przyczyniły się do rozwoju technologii cyfrowych.

Firmy motoryzacyjne nie są w stanie funkcjonować niezależnie, uwzględniając wszystkie obszary specjalistycznej wiedzy, potrzebnej do produkcji i konserwacji pojazdów CASE. Producenci OEM stoją w obliczu wyzwań związanych z przejściem od samodzielnego produktu do sposobu myślenia opartego na platformie. Zwiększenie szybkości innowacji i zbierania danych w środowisku platformowym stoi w konflikcie z dziesięcioleciami sztywnych procesów roboczych, stabilnych łańcuchów dostaw oraz długoterminowego planowania badań, rozwoju i produkcji. W miarę rozwoju świata CASE, budowa prywatnych centrów danych na całym świecie nie jest ani realistyczna, ani opłacalna dla producentów OEM, biorąc pod uwagę niepewność związaną z modelami biznesowymi i możliwościami uzyskania przychodów. Rozproszona infrastruktura cyfrowa, obejmująca hybrydę i multicloud, nie tylko zapewnia dostęp do niezbędnych platform, ale także pozwala firmom na wzajemne połączenia w obrębie centrum danych Equinix. Bezpośrednie i bezpieczne połączenie z partnerami w ten sposób, ma kluczowe znaczenie biznesowe i jest niezbędne do osiągnięcia długoterminowego sukcesu w tym bardzo konkurencyjnym i technologicznie przełomowym sektorze przemysłu.

Pobierz Informacyjny arkusz motoryzacyjny, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób połączenia międzysystemowe i udostępnianie danych przez odpowiednią platformę usprawnia tworzenie wartości.

Dowiedz się więcej o połączonych pojazdach:

Połączony samochód gwiazdą na targach Detroit Auto Show

[1]  https://www.gartner.com/en/newsroom

Romain Simon Social Media Marketing Manager, EMEA
Subscribe to the Equinix Blog