Digitaaliset innovaatiot ajavat pohjoismaista pankkialaa eteenpäin

Eleni Coldrey
Sami Holopainen
Digitaaliset innovaatiot ajavat pohjoismaista pankkialaa eteenpäin

Pankkiala on juuri nyt suurien muutosten edessä. Sosiaalisen median aikakauden nuoret sukupolvet, erityisesti sukupolvi Z (90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa syntyneet) odottavat ja vaativat maksupalveluiden tarjoajilta ja muilta finanssialan toimijoilta edistyksellisiä palveluita ja monet perinteiset pankkitoimijat  joutuvat ponnistelemaan pitääkseen nuoret asiakkaansa tyytyväisinä.

Palveluista esimerkiksi pankkisovellusten toimintaa verrataan suoraan sosiaalisen median sovelluksiin, minkä ansiosta niiltä odotetaan mm. reaaliaikaisuutta ja sisältörikkautta. Uudet mitä moninaisemmat fintech-toimijat, lohkoketjuratkaisut ja start-up-pankit luovat myös kaikki uudenlaisia odotuksia ja mahdollisuuksia, joihin perinteisten toimijoiden on vastattava.

Uuden sukupolven odotusten kasvun lisäksi pankkitoiminta on muuttumassa uusien säädösten myötä: syyskuussa 2019 voimaan tulevan PSD2-maksupalveludirektiivin mukaan pankit ovat velvoitettuja avaamaan ulkopuolisille yrityksille pääsyn asiakkaidensa tileille, jos asiakkaat niin haluavat. Kyseisen direktiivin tarkoitus on parantaa kuluttajien oikeuksia sekä edistää kilpailua pankkitoimialalla ja näin monipuolistaa asiakkaiden palveluvalikoimaa.

Open banking -pioneeritoimintaa

Suomessa PSD2-direktiivistä ja sen mahdollistamasta Open Banking -toiminnasta on puhuttu toistaiseksi verrattain vähän. Direktiivin uudesta vahvan tunnistautumisen vaatimuksesta on uutisoitu verkkomaksamisen vaikeutumisen näkökulmasta ja palveluiden monipuolistuminen on jäänyt usein sivuosaan.

Tosiasiassa Suomi ja muut Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijöitä Open Banking -toiminnassa ja täällä esimerkiksi monet pankkisovellukset ovat huomattavasti edistyksellisempiä kuin muualla maailmassa. Myös esimerkiksi merkittävät pilvipalveluiden tarjoajat investoivat voimakkaasti Pohjoismaihin, joka on selkeä osoitus uudenlaisten palveluiden noususta.

Keskusteluista useiden suurten finanssialan toimijoiden kanssa on myös selvää, että vaadittava yhteistyökyvykkyys on Pohjoismaissa erityisen vahva verrattuna esimerkiksi muihin Euroopan markkinoihin.

Source: Interconnection and the Speed of Change in the Nordics, Finextra

Pankit siirtämässä palveluja pilveen

Erityisesti nuoren sukupolven odottamien uusien pankki- ja maksupalveluiden tarjoajat rakentavat usein tuotteensa hyödyntämällä pilvipalveluita. Ne tarjoavat uudenlaisille finanssituotteille edullisen ja teknisesti edistyksellisen alustan, jonka päälle ohjelmistokehittäjät pystyvät tehokkaasti rakentamaan palveluitaan.

Esimerkiksi Microsoft Azuren markkinapaikassa on jo yli 150 open banking -sovellusta ja Amazon Web Services ja Google Cloud Platform -palveluissa pyöritään niin ikään jo sadoissa sovelluksissa. Pilvipalveluiden teknologisen edistyksellisyyden ansiosta yhä useammat open banking -palvelut hyödyntävät monia eri pilviä.

Pilvien hyödyntäminen tarkoittaa käytännössä myös sitä, että perinteisten pankkien täytyy jatkossa hyödyntää pilviteknologiaa entistä enemmän ja rakentaa yhteyksiä pilvipalveluihin ja pilvessä toimiviin kumppaneihin ja palveluntarjoajiin. Näin ne pystyvät vastaamaan uusien sukupolvien odotuksiin.

Digitaalistumisen myrskyn silmässä

Equinixin Global Interconnection Index (GXI) volume 3 -markkinakatsauksen mukaan pankki- ja vakuutusala on nyt digitaalistumisen myrskyn silmässä, kun fintech, tietoturva, datan sääntely sekä uudet kilpailevat maksupalvelut nostavat päätään open banking ja P27-hankkeiden myötä. Tämän myötä alan suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kapasiteetin ennustetaan kasvavan Euroopassa 53 Tbps:stä (2018) 387 Tbps:ään vuoteen 2022 mennessä. Vuosittaisen kasvun ennustetaan olevan siis 63%.

Pankit ja vakuutusalan toimijat voivat hyödyntää Platform Equinixin päälle rakennettua Equinix Cloud Exchange Fabricia™ (ECX Fabric™) turvallisten API-yhteyksien rakentamiseen ja kumppaniverkostojen luomiseen huomioiden tärkeät PSD2-vaatimukset. ECX Fabricin tarjoamat nopeat ja ketterät julkisen internetin ohittavat suorat yhteydet sekä tehokkaat pilvitoiminnallisuudet antavat open banking -maailmassa toimiville selkeän kilpailuedun, joita he tarvitsevat kiristyvässä markkinatilanteessa.

Jo yli 1250 finanssialan yritystä perinteisistä pankeista fintech-toimijoihin hyödyntää Equinixiä yhteyksissään merkittävimpiin pilvipalvelutarjoajiin, joihin kuuluvat AWS, Azure ja Google Cloud Platform. Näillä kaikilla on fyysiset yhteyspalvelut Equinixin datakeskuksissa, jotka tarjoavat asiakkailleen 99,9999% luotettavuuden tehokkaisiin pilviyhteyksiin.

Lue aiheesta lisää Finxextran ja Equinixin raportista: ‘Interconnection and the speed of change in the Nordics’.

Avatar photo
Eleni Coldrey Business Development Director EMEA
Sami Holopainen Managing Director Finland
Subscribe to the Equinix Blog