Centra Rozwoju Produktu Equinix – Jak nasze innowacyjne rozwiązania napędzają cyfrową transformację

Dominik Fugiel
Centra Rozwoju Produktu Equinix – Jak nasze innowacyjne rozwiązania napędzają cyfrową transformację

Cyfrowa gospodarka rozwija się dynamiczniej niż kiedykolwiek wcześniej, a firmy muszą nieustannie reagować na zmieniające się potrzeby swojego biznesu, aby pozostać konkurencyjnym. Jedną z tych potrzeb jest konieczność dotrzymania kroku coraz większej ilości danych i ich wciąż rosnącemu transferowi.

Pozycja rynkowa jest dzisiaj coraz bardziej zależna od szybkości przesyłania danych i realizacji transakcji oraz zapewnienia jak najlepszego doświadczenia użytkownika. Mamy jako społeczeństwo coraz mniejsza tolerancję dla problemów technicznych i oczekujemy natychmiastowego dostępu do treści, muzyki i filmów. Dla firm oznacza to konieczność dostosowywania i rozwijania swoich strategii IT. Nie ulega wątpliwości, że zarówno otoczenie biznesowe, jak i oczekiwania użytkowników szybko się zmieniają. Musimy ewoluować, aby sprostać nowym wymaganiom naszych klientów.

W Equinix stale staramy się wprowadzać innowacje, aby nadążać za tymi zmianami i odpowiadać bezpośrednio na nowe wyzwania i problemy, przed którymi stoją firmy na całym świecie. To jeden z powodów, dla których inwestujemy w nasze Centra Rozwoju Produktu – Equinix Product Development Centers (PDC). To centra innowacji zlokalizowane w Warszawie, Dolinie Krzemowej i Singapurze. Najbardziej utalentowani inżynierowie codziennie pracują w nich nad opracowywaniem nowych funkcjonalności i produktów, które rozwiązują rzeczywiste problemy naszych klientów.

Podczas rozmów z klientami często słyszymy, że jednym z kluczowych wyzwań, z jakimi przychodzi im się mierzyć w kontekście cyfrowej transformacji, jest ich tradycyjna, silosowa architektura IT. Zupełnie nie przystaje już ona do świata, w którym ogromny wzrost ilości danych dokonuje się na „cyfrowym brzegu” – tam gdzie ludzie i rzeczy łączą się z siecią. Dla większości współczesnych korporacji ich sieć, przetwarzanie i przechowywanie danych są zorganizowane i zarządzane centralnie. Przesyłają one dane z brzegu sieci, z powrotem do centrali i dopiero tam dane te są przetwarzane i analizowane. Następnie przesyłane są z powrotem do poszczególnych oddziałów firmy w celu dalszego przetwarzania.

Dziś mamy do czynienia ze zbyt dużym transferem, by kontynuować taki tradycyjny model. Olbrzymia ilość danych przesyłanych „tam i z powrotem” rodzi podstawowy problem z wydajnością, co z kolei przekłada się negatywnie na doświadczenia użytkowników. Tego typu podejście rodzi również obawy dotyczące zarządzania kosztami. Podczas gdy dane są wielokrotnie transferowane, prawdopodobnie tylko niewielki procent z nich jest skutecznie wykorzystywany, co ma wymierne konsekwencje finansowe. Nasi klienci są dziś coraz bardziej świadomi tych ograniczeń i zastanawiają się, jak przekształcić swoje scentralizowane sieci w rozproszone.

Tradycyjnie klienci używali naszych centrów danych przede wszystkim do przechowywania własnej infrastruktury w optymalnych i bezpiecznych środowiskach. Dzisiaj, coraz częściej dostrzegają wartość, która wynika z bycia częścią ekosystemu w naszych centrach danych IBX.  Pozwalają one nie tylko nadal utrzymywać klientom ich własną infrastrukturę, ale przede wszystkich są platformą do łączenia się z dostawcami, partnerami, ekosystemami i chmurami na całym świecie za pośrednictwem Platform EquinixTM. Oczekiwania firm radykalnie zmieniają się w kierunku chmury i modelu „as a service” oraz korzystania z rozwiązań centrów danych w zwirtualizowany sposób. Potwierdzają to nasze badania towarzyszące opublikowanemu przez Equinix raportowi Global Interconnection Index (GXI) Volume 3. Według nich 62% organizacji na całym świecie rozwija się w nowych regionach, a większość z nich (63%) planuje wykorzystać do tego wirtualne połączenia bezpośrednie, ograniczając w ten sposób nakłady inwestycyjne na infrastrukturę fizyczną. Co ciekawe, organizacje w Polsce wydają się być jeszcze bardziej świadome zalet wirtualnych funkcji sieciowych. 68% polskich decydentów IT planuje ekspansję na nowe rynki, a 75% z nich stwierdziło, że wykorzysta połączenia wirtualne do wsparcia tych planów rozwoju. [1]

Dlatego w Centrach Rozwoju Produktów Equinix stale pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą nam zapewnić klientom najnowsze i najbardziej innowacyjne funkcje sieciowe za pośrednictwem połączeń definiowanych programowo. Dzięki nim nie będą już musieli inwestować w fizyczny sprzęt. Jednym z rozwiązań, które opracowujemy w Equinix PDC, są usługi Network Edge. Jest to nowy innowacyjny produkt, który umożliwia firmom zmodernizowanie sieci w sposób zwirtualizowany w  zaledwie kilka minut. Polega to na wdrożeniu wirtualnych funkcji sieciowych (NFV – Network Functions Virtualization) oferowanych przez wielu dostawców, w różnych lokalizacjach, bez konieczności instalowania nowego sprzętu. Takie rozwiązanie daje możliwość szybkiego skalowania „w górę” lub „w dół”, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom biznesu oraz łatwo zapewni obecność lokalną lub regionalną bez potrzeby inwestowania w odpowiednią infrastrukturę.

Kolejną innowacją, nad którą pracujemy w naszych Centrach Rozwoju Produktu, jest Equinix Cloud Exchange Fabric™. Jest to prywatna sieć łącząca centra danych Equinix IBX i środowiska chmurowe globalnych dostawców. Korzystając z ECX Fabric klienci mogą kupić pojedynczy port. W ten sposób zapewniają sobie możliwość zamówienia, za pośrednictwem portalu internetowego lub interfejsu API, wirtualnego połączenia z wybranym dostawcą chmury. Dla klientów w Polsce ta usługa została udostępniona w październiku 2018 r., natomiast w marcu 2019 r. dodatkowo rozbudowaliśmy ją o kolejne funkcjonalności. Aktualnie, połączenia dostępne są między wszystkimi 36 lokalizacjami z 5 kontynentów, gdzie znajdują się węzły ECX Fabric. Dzięki temu rozwiązaniu umożliwiamy klientom dynamiczne reagowanie na zmieniające się potrzeby ich własnych klientów końcowych oraz – co szczególnie ważne – łatwe zarządzanie tym środowiskiem. Wszystko to zapewnia firmom elastyczność i szybkość, których potrzebują, aby pozostać konkurencyjnym, jednocześnie rozwiązując prawdziwe wyzwania biznesowe dzisiejszej gospodarki cyfrowej.

Dowiedz się więcej o tym, jak klienci mogą bezpośrednio, bezpiecznie i dynamicznie łączyć globalnie rozproszoną infrastrukturę i ekosystemy cyfrowe dzięki Equinix Cloud Exchange FabricTM.

[1] 2019 GXI Supporting Survey: Poland Results, APCO Insight, August 2019

 

Avatar photo
Dominik Fugiel Director, Product Software Architecture and Engineering
Subscribe to the Equinix Blog