Hoe Behoudt Nederland De Digitale Koploperspositie?  

Art de Blaauw
Hoe Behoudt Nederland De Digitale Koploperspositie?  

In Nederland zijn we behoorlijk trots op de koplopersrol die we in Europa vervullen op het gebied van digitalisering. En terecht: we zijn de meest concurrerende economie in Europa en behoren tot de kopgroep van gedigitaliseerde samenlevingen. Onze digitale infrastructuur heeft van Nederland wederom een toegangspoort tot Europa gemaakt, die zich kan meten met de haven van Rotterdam en onze luchthaven Schiphol.

Toch hebben de overheid en het internet een bijzondere, paradoxale relatie. Aan de ene kant heeft het online tijdperk onbegrensde nieuwe mogelijkheden opgeleverd om de dienstverlening richting burgers te verbeteren en nieuwe mogelijkheden te scheppen voor ondernemers en economische groei. Daarbij verwachten burgers en bedrijven ook dat ze eenvoudig digitaal zaken kunnen doen met de overheid en elkaar. Maar helaas brengen digitale technologieën tegelijkertijd ook nieuwe, serieuze bedreigingen met zich mee. De negatieve gevolgen van de digitalisering (denk aan securityrisico’s en zorgen om privacy) kunnen zelfs een blokkade vormen voor het benutten van kansen die digitalisering biedt.

Hoe de overheid kan bijdragen aan een digitale samenleving

De grote vraag is dan ook: hoe kan Nederland zijn koplopersrol verstevigen en tegelijkertijd het hoofd bieden aan de nieuwe bedreigingen die zijn ontstaan door digitalisering? Terwijl de digitalisering van de dienstverlening nog altijd in volle gang is, zijn er behoorlijk wat hordes te nemen voor publieke instellingen op het gebied van ICT-infrastructuur, voordat we kunnen spreken van een digitale samenleving.

Zo zullen publieke organisaties, nog meer dan nu het geval is, moeten gaan optrekken met ketenpartners en leveranciers, zoals onlangs nog werd benadrukt in de Common Ground-visie van de Nederlandse Gemeenten. Wil je als overheid flexibel zijn en blijven in de samenwerking met andere partijen, dan is het belangrijk om gebruik te maken van platformen en ecosystemen; alleen zo kun je samenwerking vereenvoudigen en eenvoudig toegang bieden tot alle relevante koppelingen en domeinen.

Maar tegelijkertijd brengen nieuwe digitale mogelijkheden ook nieuwe risico’s met zich mee. Het is belangrijker dan ooit om te weten waar data is opgeslagen en hoe informatie wordt uitgewisseld. Ook moeten digitale diensten altijd en overal beschikbaar zijn; als deze verstoord worden, dan ligt de samenleving (deels) plat. De veranderende infrastructuur zorgt ervoor dat security-diensten op IT-gebied beter en slimmer moeten worden ingericht.

Interconnectie

Er is niet één, allesomvattend antwoord op deze uitdagingen – digitalisering kent immers veel verschillende facetten. Wat wel duidelijk is, is dat het steeds belangrijker wordt om de mogelijkheid te hebben om data op een directe, veilige en snelle manier uit te wisselen met andere organisaties, ook wel interconnectie genoemd. Dit fenomeen is niet nieuw. Al jaren bieden telecom- en cloudproviders directe verbindingen aan om data uit te wisselen. De enorme groei van interconnectie is echter opvallend. Het aantal private verbindingen groeit naar schatting met 51 procent per jaar, zo bleek onlangs uit de Global Interconnection Index, een jaarlijks onderzoek van Equinix. Organisaties hebben op dit moment gemiddeld 340 directe verbindingen met cloudproviders en partnerorganisaties.

De explosieve groei van interconnectie toont dat Nederland zich in een rap tempo ontwikkelt tot een broedplaats voor digitale ecosystemen en nieuwe businessmodellen. De connected samenleving wordt in belangrijke mate in en vanuit datacenters in Nederland vormgegeven. Overheidsorganisaties zelf staan in dat spel helaas nog aan de zijlijn. Dit komt omdat men onder meer worstelt met verouderde systemen en de veiligheid van de cloud.

Digitale toekomst

Wil Nederland de koploper worden en blijven in de digitale economie, dan is het belangrijk dat de overheidssector zelf snel onderdeel wordt van de hubs, het netwerk en de ecosystemen. De directe uitwisseling van data op een veilige en schaalbare manier biedt tal van kansen om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren, het schept nieuwe mogelijkheden voor ondernemers en draagt bij aan economische groei.

Lees meer over de groei van de digitale economie in de Global Interconnection Index.

Avatar photo
Art de Blaauw Director, Managed Services Solutions
Subscribe to the Equinix Blog