IaaS-palveluita julkipilven reunalla

Equinix tarjoaa skaalautuvat pilvipalveluyhteydet Helsingistä

Juha Sallinen
IaaS-palveluita julkipilven reunalla

Elämme mielenkiintoisia aikoja monessa suhteessa. Muutokset tapahtuvat yhä nopeammin ja palvelut kehittyvät valtavaa vauhtia. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää julkipilvien kehitystä. Nykypäivänä pilvistä tuotetaan valtava määrä erilaisia palveluita ja niiden käyttö kasvaa vuosittain huomattavaa vauhtia. Vielä kymmenen vuotta sitten julkipilvissä ei juuri muuta ollut kuin sähköpostit. IDC:n [i] ennusteen mukaan julkipilvien käyttö kasvaa viime vuoden ennustetusta 229 miljardista dollarista yli 500 miljardiin dollariin vuonna 2023. Tämä tarkoittaa 22 % vuosittaista kasvua.

Julkipilvien käyttöönottoa miettiessään yritysten täytyy etukäteen selvittää pystytäänkö julkipilvestä tuottamaan palvelut yrityksen loppukäyttäjille riittävällä käytettävyyden tasolla tai miten GDPR:n vaatimukset täytetään. Käytettävyyteen vaikuttaa moni asia, joita normaali pilvipalveluiden arkikuluttaja ei tule miettineeksi. GDPR:ssä taas data pitää monesti sijaita samassa maassa mistä palvelu tuotetaan. Siksi käyttöönoton suunnittelutyö pitää tehdä tarkasti ja miettiä soveltuuko pelkkä julkipilvi yrityksen palveluiden tuottamiseen. Monesti järkevin ratkaisu on jakaa kuormaa paikallisen kapasiteetin ja julkipilven välillä (Hybrid Cloud), jolloin pystytään paremmin huomioimaan loppukäyttäjän maantieteellinen sijainti ja sen vaikutukset käyttökokemukseen.

Pilvipalveluiden jatkuva kasvu tarvitsee siis rinnalleen myös ratkaisuja, joilla parannetaan pilvipalvelun käyttökokemusta ja täytetään lain vaatimukset. Tämä tarkoittaa nopeita suoria yhteyksiä ja myös paikallista palvelinkapasiteettia.

IDC nimesi Equinixin maailman johtavaksi colocation-datakeskusten ja suorien yhteyspalveluiden toimittajaksi

Lue IDC:n tekemä, yhdeksää merkittävää palveluntarjoajaa koskeva kilpailijavertailu ja täydennä ymmärrystäsi Equinixin palveluiden tarjoamista eduista.

Lataa raportti
idc

Yhteydet tärkeässä roolissa

Yhteydet ovat tärkeässä roolissa kun yritykset rakentavat IT-ekosysteemejä ja palveluita konesaleissa. Parhaassa tapauksessa yrityksen asiakas on yhden cross connectin päässä, jolloin latenssia ei käytännössä juuri ole ja palveluista saadaan kaikki tehot irti.

Merkittävä osa palveluistamme on konesalien sisäisiä ja niiden välisiä Interconnect-yhteyksiä kuten Equinix Cross Connect ja Equinix Metro Connect. Näiden palveluiden avulla asiakkaamme ja kumppanimme pystyvät yhdistämään toisensa konesaliemme sisällä. Equinix Cloud Exchange Fabricia voidaan taas hyödyntää globaaleissa yhteyksissä konesalien välillä tai käyttää palvelua suorana yhteytenä julkipilviin. Nämä yhteyspalvelut ovat hallittavissa kätevästi Equinixin hallintaportaalin kautta.

Vaikka Suomi on maantieteellisesti ehkä hiukan karttapallon laidalla moniin suuriin keskuksiin nähden, on huomionarvoista, että latenssit suuriin kaupunkeihin eivät ole 20 millisekuntia pidempiä Helsingistä. Oikealla operaattorivalinnalla esimerkiksi Moskova, Pietari, Frankfurt ja Amsterdam ovat parhaimmillaan jopa alle 20 millisekunnin päässä meistä ja Tukholmaan päästään helposti alle 10 millisekunnissa. Suomesta pystytään siis tuottamaan suurille käyttäjämäärille palveluita verkon yli Helsingin alueen konesaleistamme. Noin 25-60 millisekunnin latenssilla katetaan jo lähes kaikki Euroopan suuret kaupungit mikäli palvelu on toimiva tällä viiveellä.

Kartan laidalla ei ole kuitenkaan aina oikea termi sijainnillemme. Sanoisin ennemminkin, että olemme idän ja lännen välisessä solmukohdassa, jota monet yritykset voivat hyödyntää palvelujensa tarjoamisessa idän suuntaan. Mikäli pohjoisväylän kaapeli toteutuu, avaa se meille Suomessa taas aivan uusia mahdollisuuksia ja markkinoita.

Paikallinen palvelinkapasiteetti pilven reunalla

Suomesta tarjoamamme Managed Services -kapasiteettipalvelu (IaaS) on optimaalinen ratkaisu asiakkaille, joilla on oma IT-palvelutuotanto, mutta jotka eivät halua investoida konesalien, yhteyksien ja palvelinalustojen rakentamiseen tai polttaa rahaa kalliiseen käyttöönottoprojektiin. Palvelun käyttöönotto ei siis vaadi investointeja tai suuria projekteja. Tuotamme palvelun avaimet käteen -periaatteella kuukausiveloituksella.

Hoidamme Managed Services -kapasiteettipalveluiden ylläpidon virtualisointirajapintaan (VMware) saakka. Asiakas hallitsee palvelinympäristöään vSphere-hallintatyökalujen kautta ja voi keskittyä täysin omaan palveluunsa vailla huolta vanhenevasta alustasta. Toimittamamme IaaS-palvelun data sijaitsee Suomessa. Palvelu on mahdollista liittää myös Equinix Cloud Exchange Fabricin kautta suoraan julkipilviin.

Kestävän kehityksen ratkaisu

Olemme tiimimme kanssa nähneet yhdessä yli vuosikymmenen kehityksen IaaS-palveluiden tuottamisesta. Kokemuksiemme myötä olemme valinneet parhaimpia tehokkaita teknisiä ratkaisuja palvelumme tuottamiseen ja olemme myös onnistuneet yksinkertaistamaan asioita.

 

Tehokkaat ratkaisut eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että emme ottaisi huomioon vihreitä arvoja. Pitkän aikavälin tavoitteemme Equinixissa on saavuttaa hiilineutraliteetti ja, että kaikki palvelumme toimivat 100 % uusiutuvilla energioilla. Vuonna 2018 toteuma oli 90 % globaalisti. Suomessa 100 % saavutetaan vuoden 2021 lopussa.

Tulevaisuus julkipilven reunalla näyttää erittäin hyvältä ja IT-ekosysteemit kukoistavat.

Lue IDC:n tekemä, yhdeksää merkittävää palveluntarjoajaa koskeva kilpailijavertailu ja täydennä ymmärrystäsi Equinixin palveluiden tarjoamista eduista.

[i] IDC Worldwide Public Cloud Services Spending Guide, 2019

Avatar photo
Juha Sallinen Director, Managed Services Operations, Equinix Finland
Subscribe to the Equinix Blog