List od Dyrektora Generalnego Equinix Charlesa Meyersa na temat COVID-19

Charles Meyers
List od Dyrektora Generalnego Equinix Charlesa Meyersa na temat COVID-19

Współczujemy wszystkim, którzy zostali dotknięci przez COVID-19, a teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, abyśmy byli zjednoczeni i wzajemnie się wspierali (#InServiceTo).

W grudniu ubiegłego roku, we wpisie blogowym skierowanym do naszej społeczności, zobowiązałem się, że w 2020 roku Equinix będzie kontynuował ideę #InServiceTo – wsparcia naszych pracowników, klientów, partnerów, akcjonariuszy i całej społeczności. Teraz, w obliczu pandemii, powyższa idea nigdy jeszcze nie była bardziej prawdziwa.

Kierując się wartościami naszej firmy i zaufaniem, którym nas obdarzono, Equinix podchodzi do tej sytuacji z największą powagą. Koncentrujemy się na zapewnianiu ciągłości usług i rozszerzaniu wsparcia dla całej naszej społeczności.

W odpowiedzi na rozwijającą się pandemię wspieramy:

Naszych klientów i partnerów

Wszystkie centra danych Equinix obecnie zapewniają pełną sprawność operacyjną. Wdrożyliśmy jednak szereg środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko wpływu na działalność operacyjną oraz chronić zdrowie i zapewnić bezpieczeństwo pracowników, klientów, partnerów i całej naszej społeczności, w tym:

  • gdy tylko jest to możliwe, nasi technicy pracują za pośrednictwem Smart Hands, żeby zmniejszyć liczbę osób obecnych na miejscu;
  • ograniczamy wizyty w IBX wyłącznie do pracy krytycznej;
  • minimalizujemy liczbę osób i ilość czasu spędzanego w obiektach IBX.

Equinix ściśle monitoruje szybko rozwijającą się sytuację na całym świecie i nadal będzie informować klientów i partnerów o wszelkich istotnych zmianach procedur.

W czasie zwiększonej izolacji społecznej, Equinix wspiera również najpilniejsze potrzeby naszych klientów związane z wprowadzaniem pracy zdalnej. Działania te obejmują zapewnienie klientom z różnych branż krytycznego dostępu do zasobów IT niezbędnych do obsługi ich rosnącej skali interakcji wirtualnych, w tym łączności z kluczowymi dla biznesu usługami w chmurze, szybkiego rozszerzenia możliwości organizowania wideokonferencji i zwiększenia przepustowości lokalnych sieci VPN.

Podczas gdy firmy dążą do skalowania współpracy online i przepustowości sieci, Equinix współpracuje z klientami, aby umożliwić rozproszoną, zdalną pracę. W ramach naszego ekosystemu zapewniamy dostęp do wszystkich głównych dostawców sieci, chmury i usług, które aktywnie pomagają organizacjom w zwiększaniu przepustowości sieci i rozszerzaniu zasięgu na całym świecie, przybliżając dane i aplikacje do użytkowników.

Naszą globalną społeczność

Wspierając lokalne społeczności, mobilizujemy naszych pracowników i rozszerzamy programy dobroczynne, aby pomóc potrzebującym w tym trudnym czasie. Bezpłatnie udostępniamy również usługi w ramach Platform Equinix ­– takie jak Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric), Internet Exchange i inne usługi połączeń bezpośrednich – określonym podmiotom działającym na rzecz większego dobra w czasie pandemii. Oferujemy je kluczowym organizacjom ochrony zdrowia, edukacyjnym, rządowym oraz zapewniającym niezbędne usługi, w tym dostawcom żywności, ośrodkom badawczym COVID-19 i organizacjom pozarządowym. Dzięki temu niwelujemy krytyczne deficyty w obszarze IT i obsługujemy zwiększone potrzeby w zakresie połączeń bezpośrednich, aby wszyscy mogli kontynuować swoją pracę na rzecz najpilniejszych zadań związanych z pandemią.

Mamy tę pewność i przywilej, że model biznesowy Equinix jest stabilny w obecnym czasie niepewności. Daje nam to zarówno możliwość, jak i poczucie odpowiedzialności, aby wspierać i pomagać większej społeczności.

Naszych pracowników

Equinix zamknął wszystkie biura na całym świecie i poprosił pracowników spoza centrów danych IBX o wykonywanie swoich zadań z domu. Wdrożyliśmy dodatkowe środki, aby naszym pracownikom, należącym do grup podwyższonego ryzyka, zapewnić poczucie bezpieczeństwa, a także, aby rodziny opiekujące się dziećmi lub innymi członkami rodziny, mogły pracować z niezbędną w tym czasie elastycznością. Zapewnimy ciągłość wypłat wynagrodzeń i współpracujemy z dostawcami i kontrahentami w celu zagwarantowania, że członkowie naszej rozszerzonej rodziny Equinix nadal będą otrzymywać swoje honoraria i znajdują się pod odpowiednią opieką.

Dodatkowo, wdrożyliśmy nasze plany ciągłości operacyjnej, w celu zapewnienia bezproblemowego działania, w tym regulacje zapewniające, że wszystkie nasze centra danych będą nadal obsługiwane przez odpowiedni personel i postaną w pełni operacyjne, a centra danych IBX będą wyposażone w niezbędny sprzęt i materiały.

W imieniu moich blisko 10 000 współpracowników Equinix na całym świecie pragnę podziękować za współpracę, podtrzymać naszą deklarację zaangażowania i zaoferować wsparcie w tych trudnym czasie.

Zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami i podzielenia się wszystkimi pytaniami, opiniami czy pomysłami.

Pozostańmy bezpieczni, zdrowi i dbajmy o siebie nawzajem!

Z najgłębszą wdzięcznością

Charles Meyers
Prezes i Dyrektor Zarządzający

Avatar photo
Charles Meyers President & CEO of Equinix
Subscribe to the Equinix Blog