NETWORKING DLA GEEKÓW: 5 sposobów na usprawnienie pracy zdalnej

Jak ulepszyć sieć na potrzeby zdalnej współpracy?

Bryson Hopkins
NETWORKING DLA GEEKÓW: 5 sposobów na usprawnienie pracy zdalnej

Czy Twoja sieć jest w stanie obsłużyć rosnącą liczbę osób pracujących zdalnie? To kluczowe pytanie zadaje sobie obecnie wiele organizacji IT, pracujących nad poszerzeniem sieci tak, aby móc korzystać z możliwości jej brzegu i w ten sposób przybliżać ją do pracowników, kontrahentów i partnerów pracujących z domu.

Jeszcze zanim sytuacja związana z pandemią sprawiła, że wiele firm na świecie zdecydowało się przejść na pracę zdalną, w samych Stanach Zjednoczonych w 2018 r. 5 milionów pracowników regularnie korzystało z takiej możliwości. [i] Dodatkowo, 1,6 miliona amerykańskich wykonawców regularnie pracuje z domu w ramach umów krótkoterminowych. [ii] W Unii Europejskiej w 2018 r. 5,2% osób w wieku od 15 do 64 lat pracowało w tym trybie.[iii] Natomiast Gartner szacuje, że „do 2024 r. 30% pracowników biurowych na całym świecie będzie częściowo lub całkowicie pracować zdalnie — w porównaniu z 5% w 2019 r.”. [iv]

Aby sprostać rosnącym wymaganiom stawianym sieciom publicznym i prywatnym przez dzisiejsze trendy w pracy zdalnej, nasi klienci z sektora prywatnego i  publicznego oraz dostawcy usług wprowadzają szereg kreatywnych strategii wdrażania rozwiązań sieciowych i UCC opartych na chmurze poprzez Platform Equinix®.

Equinix Cloud Exchange Fabric™

Establish data center-to-data center network connections on demand between any two ECX Fabric locations within a metro or globally via software-defined interconnection.

Read More
ecx-fabric

Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań, które wdrażają nasi klienci, aby szybko, wydajnie i ekonomicznie wzmocnić możliwości sieciowe i dzięki temu móc sprostać wyzwaniom w nowej rzeczywistości pracy zdalnej.

1. Wirtualizacja zapewniająca większą elastyczność i skalowalność

Sieci definiowane programowo (SDN) i wirtualizacja funkcji sieciowych (NFV) może poszerzyć Twoje obecne możliwości sieciowe bez konieczności inwestycji w sprzęt. Definiowana programowo sieć WAN (SD-WAN) przenosi większą część obsługi sieciowej do chmury, umożliwiając szybsze i bardziej ekonomiczne połączenie z siecią firmową przy dużych odległościach. Usługi SD-WAN mogą pomóc w szybkim poszerzeniu sieci szkieletowej i przybliżeniu jej do użytkowników zdalnych za pomocą Internetu publicznego lub prywatnych połączeń bezpośrednich (interconnection). Na Platform Equinix dostępne jest obecnie wiele rozwiązań wykorzystujących połączenia bezpośrednie z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), takich jak Citrix NetScaler SD-WAN, Cisco SD-WAN oraz Verizon Virtual Network Services SD-WAN.

2. Wykorzystanie rozwiązań opartych na chmurze (UCC)

SD-WAN umożliwia szybki dostęp do platform UCC opartych na chmurze za pośrednictwem publicznego Internetu lub sieci VPN. Organizacje, które wymagają od swoich pracowników używania połączeń VPN, mogą skorzystać z rozwiązań takich jak Orange Business Services. Umożliwiają one bezpośredni i bezpieczny dostęp do dostawców usług UCC w chmurze, takich jak Cisco WebEx, Microsoft Teams i Zoom. Zoom zapewnia również prywatne połączenia bezpośrednie jako usługę na Platform Equinix dla swoich klientów, co stanowi alternatywę dla publicznego Internetu podczas korzystania z ujednoliconych usług komunikacji wideo.

Oprócz zastosowania sieci SD-WAN do prywatnej wymiany ruchu między firmą a siecią i dostawcami usług w chmurze, można je także wykorzystać do szybkiego i bezpiecznego dostępu do ekosystemów kluczowych partnerów.

3. Zwiększenie przepustowości sieci w celu poprawy wydajności

Wideokonferencje HD oraz różnego rodzaju aplikacje UCC wymagają bardzo dużej przepustowości sieci. Użytkownicy mogą zapoznać się z ofertą swojego dostawcy usług UCC, aby sprawdzić poszczególne wymagania. Ale dla przykładu, Cisco zaleca zapewnienie minimum 2,5 Mbps do pobierania oraz 3 Mbps do przesyłania dla wysokiej jakości połączeń audio-wizualnych na spotkaniach WebEx [v] – i dotyczy to rozmowy zaledwie dwóch osób. Łatwo więc wyobrazić sobie, jak duże muszą to być wartości w przypadku korporacji obsługującej tysiące równoczesnych sesji wideo w jakości HD dla swoich zdalnych pracowników!

Szybkie zapewnienie większej przepustowości zarówno dla sieci VPN, jak i łączności z publicznym Internetem, będzie miało kluczowe znaczenie dla obsługi także innych rozwiązań wspierających produktywność pracy zdalnej, takich jak infrastruktura wirtualnych pulpitów/stacji roboczych (VDI). Dzięki wykorzystaniu technologii połączeń bezpośrednich SD-WAN poprzez Platform Equinix można szybko zwiększyć przepustowość w trybie na żądanie (on-demand). Na przykład, rozwiązanie Software-Defined Interconnect (SDI) firmy Verizon wykorzystuje technologię SDN do zapewnienia bezpośredniego i bezpiecznego połączenia z prywatną siecią IP MPLS pomiędzy globalnymi sieciami Verizon MPLS a centrami danych Equinix International Business Exchange™ (IBX®) na całym świecie w ciągu zaledwie kilku minut. Verizon obsługuje również vManage, który zapewnia widoczność i kontrolę całej infrastruktury SD-WAN end-to-end, w tym połączeń bezpośrednich z wieloma chmurami.

4. Zwiększanie zasięgu IP poprzez peering

Globalny peering ruchu IP i wymiana ruchu internetowego, taka jak ta, która jest zarządzana przez Equinix i partnerów, mają kluczowe znaczenie dla skalowania zasięgu i przepustowości publicznej sieci internetowej. Punkty wymiany ruchu internetowego agregują ruch IP pomiędzy wieloma dostawcami usług internetowych i sieci oraz dostawcami treści w tej samej fizycznej lokalizacji. Ta bliskość zmniejsza liczbę przeskoków między dostawcami, ponieważ dzielą oni ruch IP pomiędzy swoimi sieciami. Punkty wymiany IP skalują ruch sieciowy, jednocześnie redukując opóźnienia i poprawiając czas realizacji w obie strony, co potencjalnie może również obniżać koszty.

Inną zaletą wykorzystania wymiany ruchu internetowego na Platform Equinix jest fakt, że równorzędni członkowie sieci znajdują się w tej samej lokalizacji, co główni dostawcy usług w chmurze, jak np. AWS, Microsoft Azure, Google i Oracle. Ci dostawcy umożliwiają szybki dostęp do opartych na chmurze platform UCC i innych usług wirtualnych, takich jak VMware Cloud na platformie AWS.

5. Przybliżenie sieci, usług w chmurze oraz ekosystemów biznesowych

Umieszczenie zasobów IT bliżej sieci i ekosystemów w chmurze redukuje opóźnienia i umożliwia użytkownikom szybszy i łatwiejszy dostęp do podstawowych usług, które są im niezbędne do osiągnięcia optymalnej wydajności. Ponad 1800 dostawców usług sieciowych oraz ponad 2900 dostawców usług w chmurze i IT na Platform Equinix w 55 metropoliach na całym świecie zapewnia użytkownikom dostęp na żądanie do kluczowych usług, które są im niezbędne do wykonywania obowiązków podczas pracy zdalnej.

Equinix zapewnia infrastrukturę cyfrową oraz rozwiązania potrzebne dla dzisiejszych organizacji, aby ułatwić pracę rosnącej liczbie osób pozostających w domu. Equinix Cloud Exchange Fabric™ (ECX Fabric™) zapewnia szybkie, definiowane programowo połączenia bezpośrednie (inteconnection) między przedsiębiorstwami, sieciami i chmurami, skracając czas udostępnienia takich połączeń do kilku minut zamiast tygodni. Brzeg sieci został zoptymalizowany pod kątem natychmiastowego wyboru, wdrożenia i połączeń bezpośrednich z głównymi wirtualnymi usługami sieciowymi na żądanie bez dodatkowych wymagań sprzętowych. Natomiast Equinix Internet Exchange zapewnia skalowalność wymiany ruchu internetowego za pomocą największego globalnego rozwiązania w tym zakresie na ponad 30 rynkach.

Przeczytaj więcej o ECX Fabric, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można szybko skalować możliwości sieciowe na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym.

 

[i] Global Workplace Analytics’ analysis of 2018 American Community Service (ACS)

[ii] USAFacts, S. Bureau of Labor Statistics, „What is the gig economy?” („Czym jest gospodarka umów krótkoterminowych?”) z 2019 r.

 [iii] Eurostat, „How usual is it to work from home?” („Typowa praca z domu”), czerwiec 2020 r.

 [iv] Gartner, „Market Trends: Acceleration of Remote Work Leads to a Shift in Enterprise Communications Services Consumption” („Trendy rynkowe: Przyspieszenie pracy zdalnej prowadzi do zmiany w konsumpcji usług z zakresu komunikacji korporacyjnej”), (wymagana subskrypcja Gartner) autorstwa analityków: Hanny Karki, Grigory’ego Betskova, Susanny Silvennoinen, 5 lutego 2020 r.–numer identyfikacyjny G00715355.

[v] Cisco, „What are the minimum bandwidth requirements for sending and receiving video in Cisco WebEx meetings?(„Jakie są minimalne wymagania w zakresie przepustowości przesyłania i pobierania danych dla połączeń wideo podczas spotkań Cisco WebEx?”)

Avatar photo
Bryson Hopkins Former Senior Director, Global Solutions Enablement
Subscribe to the Equinix Blog