Robuuste IT-infrastructuur helpt fabrikanten in tijden van crisis

Hoe u snel kunt inspelen op veranderende productieomstandigheden

Theo van Andel
Robuuste IT-infrastructuur helpt fabrikanten in tijden van crisis

Voor ondernemers in de maakindustrie voelt crisistijd als een rechtse directe in de boksring. De sector is de afgelopen maanden dan ook flink door elkaar geschud. De onzekere toekomst maakt het voor fabrikanten moeilijk, zo niet onmogelijk, om exacte productievolumes te voorspellen.

Niet gek dus dat bedrijven de huidige situatie aangrijpen om op zoek te gaan naar een flexibelere bedrijfsstructuur; onderzoek[i] toont immers aan dat meer dan de helft van de fabrikanten anticipeert op een verandering in de bedrijfsvoering.

De centrale vraag hierbij is: hoe kunnen bedrijfsprocessen worden ingericht zodat snel kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden die leiden tot schommelingen en aanpassingen in de productie?

Digital transformation of Manufacturing in the Netherlands

This IDC report documents the state of digital transformation in the Dutch manufacturing industry and emphasizes the need to support the evolving business strategies with an updated IT infrastructure and a reassessment – and possibly change – of the connectivity setup.

Download now
idc

Productieprocessen

Het productievolume is daarbij niet de enige variabele factor om rekening mee te houden; ook het productieproces zelf kan veranderen. Een klant van ons uit de voedselindustrie ervaart nu een forse verschuiving in de vraag. Dit komt omdat restaurants en bedrijfskantines gesloten zijn en de vraag naar hun horecaverpakkingen dus stokt. Tegelijkertijd kan men de vraag naar kleine verpakkingen productietechnisch maar ternauwernood aan.

Ook bij deze fabrikant werken alle mensen thuis die niet direct gekoppeld zijn aan het productieproces, zodat het contact tussen werknemers tot een minimum wordt beperkt. Dit heeft impact op verschillende processen; neem de plotselinge veranderingen in onderlinge communicatie, maar denk ook aan procesmonitoring dat nu op afstand plaatsvindt.

Plotselinge aanpassingen

U kunt zich voorstellen dat bedrijven dit soort ingrijpende veranderingen alleen kunnen opvangen met een solide IT-omgeving waarbij flexibiliteit een van de basisuitgangspunten is.

De eerdergenoemde fabrikant heeft al voor de huidige crisis de nodige aanpassingen doorgevoerd om een robuuste en flexibele IT-omgeving te realiseren.

Zo is ervoor gekozen om cruciale IT-apparatuur in een neutraal datacenter te plaatsen. Vanuit deze neutrale omgeving kan het bedrijf verbindingen leggen met (publieke) cloud providers, netwerk serviceproviders en bestaande en nieuwe partners in het ecosysteem (op zowel lokale als mondiale schaal). Bovendien kan er eenvoudig van cloud provider worden veranderd of een provider worden toegevoegd.

Daarmee wordt een vendor lock-in voorkomen en blijft de cost of change tot een minimum beperkt.

Naar behoefte op- en afschalen

Om dit proces te stroomlijnen en hybride- en multicloud-infrastructuren voor bedrijven te vereenvoudigen en te ondersteunen, is Equinix Cloud Exchange FabricTM (ECX FabricTM) ontwikkeld. Dit interconnectieplatform zorgt ervoor dat bedrijven eenvoudig veilige, private verbindingen kunnen maken met vrijwel iedere cloud- en serviceprovider. Daarnaast kan de benodigde bandbreedte eenvoudig en ad hoc naar behoefte worden op- en afgeschaald.

Door gebruik te maken van de ECX FabricTM wordt het minder veilige publieke Internet vermeden, waardoor data onderweg niet kan worden onderschept en de latency laag en voorspelbaar is. Zo kunnen bedrijven wereldwijd direct en veilig interconnecties realiseren met ieder ander bedrijf via het Equinix-netwerk en hun digitale business net zo snel op- en af kunnen schalen als de digitale economie vereist. Zo helpt een goede IT-infrastructuur organisaties flexibel en operationeel te blijven in moeilijke tijden.

Innoveren

Overigens is een robuuste IT-omgeving niet alleen in tijden van crisis van groot belang. De juiste infrastructuur geldt namelijk als digitaal fundament voor bedrijven die willen innoveren. Om concurrerend te blijven is het voor fabrikanten cruciaal om digitale technologie te omarmen en bedrijfsprocessen zo in te richten dat kan worden bijgestuurd op basis van data-gedreven inzichten.

Steeds meer fabrikanten investeren namelijk niet alleen in digitale technologie zoals Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) om hun productieprocessen te ondersteunen, maar juist ook om de constant veranderende vraag uit de markt te kunnen invullen. We zien ook dat fabrikanten steeds meer producten ‘as a service’ op de markt brengen. Deze ontwikkelingen veroorzaken een flinke aanpassing van businessmodellen en hebben een grote impact op de IT-omgeving. Het kunnen realiseren van interconnecties met de partners uit het ecosysteem is hierbij een cruciale factor.

Door de huidige ontwikkelingen zijn diverse clouddiensten onmisbaar geworden en is de IT-omgeving een cruciale factor geworden in het succes van het bedrijf, zowel in goede als moeilijke tijden.

Download het IDC Research report “Digital Transformation of Manufacturing in the Netherlands “en lees hoe de industrie nieuwe technologieën omarmt om de klantbetrokkenheid te vergroten, bedrijfsmodellen te transformeren en economisch voordeel te verkrijgen van productie data.

 

 

[i] Economic and Operational Impacts of COVID-19 to Manufacturers, NAM

Avatar photo
Theo van Andel Field Development Senior Manager
Subscribe to the Equinix Blog