Tietoverkon tekniikkaa: 5 tapaa tukea etätyövoimaasi

Tehosta tietoverkkoasi vastaamaan etätyön ja -yhteistyön vaatimuksiin

Bryson Hopkins
Tietoverkon tekniikkaa: 5 tapaa tukea etätyövoimaasi

Tukeeko organisaatiosi tietoliikenneverkko kasvavaa etätyön määrää? Tähän tärkeään kysymykseen moni IT-organisaatio etsii nyt vastausta pyrkiessään laajentamaan kapasiteettiaan verkon reuna-alueille, missä suurin osa työntekijöistä, alihankkijoista ja kumppaneista tekee töitä – kotoaan käsin siis.

Jo ennen kuin koronavirus siirsi globaalin työvoiman toimistoista koteihin, pelkästään Yhdysvalloissa viisi miljoonaa työntekijää teki säännöllisesti etätöitä vuonna 2018. [i] Lukuun voi lisätä vielä 1,6 miljoonaa kotona työskentelevää keikkatalouden alihankkijaa. [ii] Euroopan Unionissa 5,2 % 15–64-vuotiaista työskenteli useimmiten kotona vuonna 2018. [iii] Gartner arvioi, että “vuoteen 2024 mennessä 30 % toimistotyöntekijöistä tekee työnsä osittain tai kokonaan etänä – määrän ollessa 5 % vuonna 2019”. [iv]

Nykyiset etätyötrendit asettavat julkisille ja yksityisille tietoliikenneverkoille kasvavia haasteita. Yritysasiakkaamme, julkisen sektorin toimijat ja palveluntarjoajat ovat omaksuneet luovia strategioita verkkotyöskentely- ja pilvipohjaisten UCC- eli viestintä- ja yhteistyöratkaisujen hyödyntämiseen Platform Equinixilla®.

Equinix Cloud Exchange Fabric™

Establish data center-to-data center network connections on demand between any two ECX Fabric locations within a metro or globally via software-defined interconnection.

Read More
ecx-fabric

Esittelen seuraavaksi eräitä keskeisiä tapoja, joilla asiakkaamme vahvistavat verkkotyöskentelykapasiteettiaan nopeasti, tehokkaasti ja taloudellisesti maailmassa, jossa työnteko tapahtuu yhä enemmän kotona.

1.   Joustavuutta ja skaalautuvuutta virtualisoinnilla

Ohjelmallisesti määritetty verkko (software-defined networking eli SDN) ja verkkotoimintojen virtualisointi (network functions virtualization eli NFV) voivat laajentaa nykyisen verkkosi kapasiteettia ilman erillisen laitteiston hankintaa. Ohjelmistopohjainen  laajaverkko (software-defined wide area network eli SD-WAN) siirtää hallintaa vielä enemmän pilvipalveluun mikä mahdollistaa yrityksesi verkon nopeamman ja taloudellisemman yhdistämisen suurten maantieteellisten etäisyyksien yli. SD-WAN-palvelut voivat auttaa sinua ulottamaan runkoverkkosi nopeasti lähemmäs etäkäyttäjiäsi joko julkisen internetin tai yksityisten suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kautta. Tänä päivänä Platform Equinixilla on saatavilla useita VPN-ratkaisuja, kuten Citrix NetScaler SD-WAN, Cisco SD-WAN ja Verizon Virtual Network Services SD-WAN.

2.   Pilvipohjaisten UCC-alustojen hyödyntäminen

SD-WAN-ratkaisut mahdollistavat sinulle myös nopean pääsyn pilvipohjaisiin UCC-alustoihin joko julkisen internetin tai VPN:n kautta. Esimerkiksi Orange Business Services mahdollistaa VPN:ää hyödyntäville organisaatioille suorat ja tietoturvalliset yhteydet pilvipohjaisten UCC-palveluiden tarjoajiin, joita ovat esimerkiksi Cisco WebEx, Microsoft Teams ja Zoom. Zoom tarjoaa yhdistettyjä videoviestintäpalveluitaan käyttäville asiakkaille myös yksityiset suorat keskinäiset tietoliikenneyhteydet palveluna Platform Equinixilla vaihtoehtona julkiselle internetille.

Sen lisäksi, että hyödynnät SD-WAN-ratkaisuja yksityisissä vertaisverkoissa yrityksesi, tietoliikenneverkon ja pilvipalvelun tarjoajien välillä, saavutat niiden avulla nopean ja tietoturvallisen yhteyden ratkaisevan tärkeisiin kumppaniverkostoihin.

3.   Parempi tuottavuus kaistanleveyttä lisäämällä

HD-videoneuvottelut ja muut UCC-sovellukset vaativat huomattavan paljon kaistanleveyttä. Käyttäjät voivat tarkistaa tarkat vaatimukset UCC-toimittajansa verkkosivuilta, mutta suuruusluokkaa havainnollistaa Ciscon suositus korkealaatuisen WebEx-tapaamisen äänelle ja videolle, [v] 2,5 Mbps vastaanottamiseen ja 3,0 Mbps lähettämiseen – pelkkää kahdenkeskistä keskustelua varten. Entä miten toimii yritys, joka tukee etätyöntekijöidensä tuhansia samanaikaisia HD-videoistuntoja?

On ratkaisevan tärkeää pystyä toimittamaan suurempi kaistanleveys niin VPN-yhteyksille kuin julkiselle internetille myös muiden etätyöntekijöiden tuottavuusratkaisujen, kuten virtuaalisten työpöytien (VDI) korkeiden käyttäjämäärien tukemiseksi. Hyödyntämällä suorien yhteyspalveluiden SD-WAN-teknologioita Platform Equinixilla voit laajentaa kaistanleveyskapasiteettia tosiaikaisesti. Esimerkiksi Verizonin Software-Defined Interconnect (SDI) -ratkaisu toimittaa SDN-teknologiaa soveltaen tietoturvalliset suorat keskinäiset tietoliikenneyhteydet yksityiseen IP MPLS -verkkoonsa Verizon MPLS -tietoverkkojensa ja Equinix International Business Exchange™ (IBX ®) -datakeskusten välille ympäri maailmaa minuuteissa. Verizon tukee myös vManagea, mikä takaa näkyvyyden ja hallinnan SD-WAN-infrastruktuuriisi päästä päähän, mukaan lukien suorat yhteydet useisiin pilvipalveluihin.

4.   Vertaisverkoilla laajempi IP-kattavuus

Equinixin ja sen kumppaneiden tarjoamat globaalit IP-vertaisverkot ja internet-välityspalvelut ovat elintärkeitä verkkotyöskentelyn kattavuuden ja kapasiteetin skaalaamiseksi julkisessa internetissä. Nämä internetin yhdysliikennepisteet yhdistävät IP-liikenteen useiden internetpalveluiden, tietoverkkojen ja sisällönjakeluverkon toimittajien kesken samassa fyysisessä sijainnissa. Toimittajien läheinen sijainti vähentää välietappien määrää niiden “jakaessa” liikkuvan IP-liikenteen verkkojensa välillä. IP-vaihtopisteet skaalaavat verkkoliikenteen vähentäen latenssia ja parantaen meno-paluuaikaa, näin potentiaalisesti pienentäen kustannuksia.

Platform Equinixin internet-välityspalveluiden hyödyntämisen etuna on myös, että verkon jäsenet ovat samassa sijainnissa johtavien pilvipalvelun tarjoajien kanssa. Tämä tarkoittaa suoraa yhteyttä AWS:n, Microsoft Azuren, Googlen and Oraclen pilvialustoihin, jotka mahdollistavat nopean pääsyn pilvipohjaisiin UCC-alustoihin ja muihin virtuaalisiin palveluihin kuten AWS:n VMware Cloudiin.

5.   Lähemmäs tietoverkkoja, pilvipalveluita ja kumppaniverkostoja

Sijoittamalla laskentaresurssisi lähemmäs verkkotyöskentely- ja pilviekosysteemejä vähennät latenssia ja mahdollistat käyttäjillesi nopeamman ja helpomman pääsyn keskeisiin palveluihin, joiden avulla he voivat tehostaa työskentelyään. Maailmanlaajuisesti, 55 suurkaupungin ympäristössä toimiva Platform Equinix kattaa yli 1 800 verkkopalveluiden toimittajaa ja yli 2 900 pilvi- ja IT-palveluiden tarjoajaa.,Nämä pystyvät varmasti tarjoamaan etätyöntekijöillesi tosiaikaisen pääsyn elintärkeisiin palveluihin.

Equinix tarjoaa organisaatioille digitaalisen infrastruktuurin ja ratkaisut, joiden avulla ne mahdollistavat etätyövoimansa kasvattamisen. Equinix Cloud Exchange Fabric™ (ECX Fabric™) toimittaa nopeat softapohjaiset suorat keskinäiset tietoliikenneyhteydet yritysten, tietoverkkojen ja pilvipalveluiden välillä leikaten yhteyksien toimitusajan viikoista minuutteihin. Network Edge on optimoitu välitöntä valitsemista, käyttöönottoa ja suoraa yhteyttä varten johtaviin virtuaalisiin verkkopalveluihin tosiaikaisesti ilman uusia laitteistovaatimuksia. Ja Equinix Internet Exchange skaalaa internetliikenteen välityksen suurimman globaalin vertaisverkkoratkaisun kautta yli 30 markkinalle.

Lue lisää ECX Fabricista ja opi miten voit nopeasti skaalata verkkotyöskentelykapasiteettisi alueellisesti, kansallisesti ja ympäri maailman.

 

 

[i] Global Workplace Analyticsin analyysi 2018 American Community Servicen (ACS)

 [ii] USAFacts, Yhdysvaltain työministeriön tilastot, What is the gig economy?

 [iii] Eurostat, How usual is it to work from home? kesäkuu

 [iv] Gartner, Market Trends: Acceleration of Remote Work Leads to a Shift in Enterprise Communications Services Consumption (Vaatii Gartner-tilauksen) Kirjoittajat: analyytikot Hanna Karki, Grigory Betskov, Susanna Silvennoinen, helmikuuta 2020 – ID G00715355. Vaatii Gartner-tilauksen

[v] Cisco, What are the minimum bandwidth requirements for sending and receiving video in Cisco WebEx meetings?

Avatar photo
Bryson Hopkins Former Senior Director, Global Solutions Enablement
Subscribe to the Equinix Blog