SDN geeft overheden een ‘Tactical Edge’

Hoe Network Edge publieke organisaties flexibel en efficiënt maakt

Michel Ludolph

Wide Area Networks (WANs) zijn van oudsher traditionele IT-infrastructuren waarbij de dienstverlening door gevestigde partijen geleverd wordt. De laatste jaren doet zich een trendbreuk voor: waar tot nog toe het WAN vooral vanuit een centrale/top-down benadering opgebouwd werd, ligt de focus vandaag de dag veel meer op het partner-landschap. Software-Defined Networking (SDN) maakt het mogelijk diensten van partners dynamisch te integreren in de totaaloplossing. De traditionele NNI (Network-to-Network Interconnect) maakt plaats voor de DNNI: (Dynamic Network-to-Network Interconnect).

Modernize Your Network, Virtually

Create a digital ready distributed infrastructure by deploying and interconnecting virtual network services across Platform Equinix at the digital edge.

Start Your Free Trial
network-edge

Traditioneel was het leggen van verbindingen tussen netwerken van twee telecompartijen die willen samenwerken niet eenvoudig: een wirwar van onder andere interne en externe gateways, firewalls enzovoort was nodig om dataverkeer van de ene plek naar de andere te bewegen. Dit was doorgaans niet mogelijk zonder uitgebreide infrastructuur aan beide kanten, wat extra kosten met zich mee bracht en onnodige complexiteit, latency en andere ongewenste zaken.

Private Peering maakt dit veel eenvoudiger. Peering is een bekend concept: Public Peering vormt de basis van het huidige Internet, Private Peering gaat de basis worden voor moderne WANs: connectiviteitsaanbieders sluiten aan op een Private Exchange waar eindgebruikers naar behoefte op aansluiten. Net als bij het Internet is er niet een enkele Exchange, nee, er zijn er meerdere, in een gedistribueerde opzet en wereldwijd aanwezig. Connectiviteitsaanbieders zijn de traditionele telecompartijen, maar vooral ook aanbieders van publieke clouddiensten als AWS en Microsoft. Zo wordt in een klap de publieke cloud geïntegreerd met het private WAN, waarbij vraag en aanbod/content lokaal bij elkaar gebracht worden.

SDN voor meer flexibiliteit, schaalbaarheid en efficiency

DNNI luidt een nieuwe generatie van netwerken in, veelzijdiger en in staat om in te spelen op de behoefte aan de vraag om het private netwerk aan te kunnen sluiten op locatie-afhankelijke clouddiensten. Koppelingen op de DNNI, gedistribueerd en wereldwijd aanwezig, kunnen naar believen binnen een paar minuten aangezet, aangepast en uitgezet worden. Niet langer gebonden aan hoge kosten en langdurige contracten, creëert de DNNI een flexibel Pay-as-you-Go consumptiemodel met dynamische facturering, waarbij de  facturering puur en alleen beïnvloedt door het aan- en uitzetten van de dienst. De verbeterde flexibiliteit, schaalbaarheid en efficiency die dit met zich meebrengt, vormt de basis voor de digitale transformatie van de overheid.

Om het gebruik van deze nieuwe diensten praktischer te maken, is het zaak dat overheidsdiensten hun traditionele inkoopmethodes aanpassen naar een meer flexibel model, dat deze dynamische facturering mogelijk maakt.

Equinix werkt al decennia samen met met Nederlandse overheidsorganisaties en koestert de positie van trusted advisor hierin. Equinix adviseert de centrale en decentrale overheid, die deze boodschap goed begrijpt. Zo benadrukken Nederlandse gemeenten dat publieke organisaties nog meer moeten gaan optrekken met ketenpartners en leveranciers: de zogenaamde Common Ground-visie[i].

Clouds virtueel verbinden

De Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric) is een goed voorbeeld van dit ‘self-serve’ transport en private peering service delivery model. ECX Fabric is een software-defined interconnectie-platform dat klanten van Equinix, ketenpartners, samenwerkende organisaties en cloud- en netwerkdiensten in staat stelt om privaat digitaal op elkaar aan te sluiten. Niet via een enkele centrale NNI, maar op een gedistribueerde wijze via meerdere locaties, binnen enkele minuten via een veilige portal: de ECX-portal. Op dit moment zijn meer dan driehonderd cloud service providers (CSP’s) en duizenden publieke en private organisaties op deze manier met elkaar verbonden, via meer dan vijftig regio’s wereldwijd op Platform Equinix.

Een sterke vraag naar meer flexibele transportdiensten heeft geleid tot recente SDN-integraties met partners als Verizon, dat de beschikbaarheid aankondigde van een gedeelde Equinix-Verizon Software-Defined Interconnect (SDI) dienst. Deze samenwerking maakt dataverkeer mogelijk tussen Verizon’s private IP (PIP) MPLS-netwerk en ECX Fabric via een klantportal, binnen een tijdsspanne van minuten. Het is inmiddels ook duidelijk geworden dat deze gedeelde DNNI-dienst slechts het begin is geweest van een verdere groei van ons portfolio van SDN-diensten.

Een typisch overheidsscenario

Zoals de meeste van onze klanten, willen ook overheidsdiensten redundant aansluiten op Platform Equinix. Overheden stappen langzaam maar zeker over op een “Cloud-first” model en zoeken naar middelen om de Cloud infrastructuur veilig en naadloos aan te laten sluiten op haar huidige infrastructuur zonder concessies te doen aan snelheid en betrouwbaarheid.

Waar dit tot nog toe gepaard ging met het bouwen van een PoP (Point-of-Presence) binnen een beveiligde co-locatie omgeving in het datacenter (cage), kan dit tegenwoordig ook virtueel. Network Edge is ontworpen vanuit deze gedachte en faciliteert een snelle virtuele installatie. Daar waar traditioneel het bouwen van een POP gepaard gaat met hoge hardware investeringen en logistieke uitdagingen, kan nu via een portal eenvoudig hardware aan- en uitgezet worden.

Neem bijvoorbeeld rampenbestrijding, waarbij verschillende nooddiensten snel lokaal communicatiemogelijkheden moeten inrichten voor samenwerking met verschillende lokale, provinciale en landelijke overheidsorganisaties. In zo’n scenario kan een overheidsdienst Equinix op network functions virtualization (NFV) gebaseerde Network Edge-dienst gebruiken om snel een virtuele (PoP) verbinding in te richten bestaande uit geavanceerde netwerk- en security-componenten. Network Edge, nauw geïntegreerd met de onderliggende ECX Fabric, biedt overal toegang tot een marktplaats met platformpartners zoals Cisco, Juniper, Palo Alto Networks en anderen. Gezamenlijk maken deze diensten snelle implementatie van een virtuele verbinding voor gelokaliseerde ‘last mile’ ondersteuning van communicatie mogelijk. Equinix evalueert en test voortdurend nieuwe last mile-oplossingen, gebaseerd op onder meer satellietcommunicatie, mobiele netwerken en 5G-technologie, wat het inrichten van netwerken voor noodcommunicatie verder zal verbeteren.

Virtual Network Functions (VNF’s) zoals routers, SD-WAN en firewalls, kunnen à la carte opgestart worden, binnen enkele minuten. Zo verkrijgt een organisatie snel mogelijkheden voor onder meer wereldwijde multicloud connectiviteit, last mile communicatie, data-acquisitie, disaster recovery en verschillende andere bedrijfskritische functies voor scenario’s die vragen om een snelle maar wereldwijd schaalbare ‘Tactical Edge’.

Weten wat uw SDN-mogelijkheden zijn met Equinix? Ga naar onze Tactical Edge-pagina.

 

[i] Common Ground-visie

 

Een sterke vraag naar meer flexibele transportdiensten heeft geleid tot recente SDN-integraties met partners als Verizon Deze samenwerking maakt dataverkeer mogelijk tussen Verizon’s private IP (PIP) MPLS-netwerk en ECX Fabric.
Michel Ludolph
Michel Ludolph Global Solutions Architect (GSA)