Siedem rzeczy, o których trzeba pamiętać przy wyborze operatora centrum danych

Najważniejsze kwestie dotyczące, między innymi, bezpieczeństwa i czasu sprawnego działania, o które należy zapytać operatora centrum danych

Yogesh Malik
Siedem rzeczy, o których trzeba pamiętać przy wyborze operatora centrum danych

Obecnie na całym świecie działa ponad 7000 operatorów centrów danych[i]. Wielu z nich, w tym również najwięksi gracze, stosuje zróżnicowane strategie rynkowe. Oferują oni, na przykład, centra danych działające w hiperskali, rozwiązania skierowane do dużych i małych użytkowników, usługi kolokacji lub usługi zarządzana, przez co trudno jest porównać ze sobą poszczególne propozycje.

Jeśli masz wiedzę o tym, na co trzeba zwrócić uwagę, to łatwiej wybierzesz operatora centrum danych, który zaspokoi bieżące i przyszłe potrzeby Twojej organizacji. Poniżej przedstawiam siedem aspektów do rozważenia.

1. Lokalizacja

Dostęp do wielu centrów danych pomiędzy strategicznmi lokalizacjami może być konieczny z uwagi na wymogi związane z dużymi wdrożeniami IT, ciągłością działania lub odzyskiwaniem awaryjnym albo ze względu na potrzebę optymalizacji pracy zdalnej pracowników, klientów i partnerów. Wybór centrum danych, położonego w miejscu charakteryzującym się korzystnymi warunkami środowiskowymi i społeczno-ekonomicznymi, może skutkować obniżeniem ogólnego ryzyka operacyjnego i poprawą wydajności. Kluczowe znaczenie mają także: bliskość stabilnych źródeł energii, połączenia sieciowe i obecność w obrębie tego samego centrum danych lub kampusu partnerów branżowych. Oto kilka najważniejszych pytań, jakie należy zadać.

 • Jaką wielkość ma centrum danych obsługiwane przez operatora?
 • Gdzie można umieścić redundantne komponenty infrastruktury do zastosowań o znaczeniu krytycznym?
 • Jakie są cechy charakterystyczne danej lokalizacji i w jaki sposób każda z nich wpływa na funkcjonowanie centrum danych?
  • Klimat (temperatura, warunki pogodowe, klęski żywiołowe).
  • Warunki regulacyjne i otoczenie rynkowe.
  • Lokalna infrastruktura pomocnicza – transport, łączność, energia itp.

Wiemy, jak ważny jest wybór właściwej lokalizacji, dlatego nieustannie dążymy do tego, aby lokować nasze centra danych w strategicznych miejscach, w których muszą być obecni nasi klienci, uwzględniając przy tym wszystkie istotne warunki lokalne.  Equinix obsługuje ponad 210 centrów danych International Business Exchange™ (IBX®), które są ze sobą połączone siecią fizycznych i wirtualnych połączeń bezpośrednich. Znajdują się one w 55 obszarach metropolitalnych i pozwalają na wdrożenia infrastruktury cyfrowej w miejscach, do których potrzebujesz dotrzeć. Ponieważ realizujemy strategię ciągłego rozwoju, oferujemy dostęp do coraz to nowych lokalizacji. Wśród niedawno dodanych lub rozbudowanych lokalizacji można wymienić Kanadę, Meksyk i Warszawę. Kolejne obiekty zostaną uruchomione jeszcze w tym roku.

2. Zasilanie i chłodzenie

Redundantne zasilanie i chłodzenie mają kluczowe znaczenie dla działania centrum danych. Z najnowszej ankiety dotyczącej centrów danych, którą przeprowadziła firma Uptime Institute, wynika, że pojedyncza awaria może generować koszty przekraczające 1 mln USD, zaś główną przyczyną awarii bywa utrata zasilania[ii]. W centrach danych mogą również panować dość wysokie temperatury, dlatego tak istotne jest zainstalowanie w nich odpowiednich systemów chłodzenia. Redundancję najlepiej jest zapewnić dzięki dublowaniu systemów. W ten sposób w razie całkowitej awarii jednego z nich, jego zadania przejmuje drugi system. Oto kilka pytań, jakie należy zadać.

 • Jakie są główne i zapasowe źródła zasilania i chłodzenia centrum danych?
 • W jakim stopniu wykorzystywane są źródła czystej i odnawialnej energii?
 • W jaki sposób zapewniane jest redundantne zasilanie? Jak przeprowadza się testy redundancji?
 • Jak długo centrum danych może działać w razie awarii na zasilaniu alternatywnym, zapewnianym w obiekcie?
 • Jakie jest średnie i szczytowe obciążenie?
 • Jaka jest rezerwa na wypadek większego obciążenia?
 • Jak kontroluje się temperaturę w centrum danych? Czy zastosowano zimne i ciepłe korytarze lub systemy chłodzenia wodą lub chłodzenia swobodnego?

Jeśli chodzi o zasilanie i chłodzenie, nasze podejście opiera się na zapewnianiu niezawodności i redundancji oraz wykorzystaniu innowacyjnych systemów chłodzenia. Nasze obiekty są wyposażone w układy zasilaczy bezprzerwowych (UPS) o redundancji N+1 i zapasowe systemy generatorów na wypadek wystąpienia awarii po stronie lokalnego dostawcy mediów. W przypadku awarii zasilania błyskawicznie załączają się akumulatory, a następnie, w ciągu ośmiu sekund, do pracy ruszają generatory, które – jeśli zajdzie taka potrzeba – mogą zasilać całe centrum danych. Dla zapewnienia maksymalnej wydajności działania urządzeń klienta konieczne jest także odpowiednie chłodzenie. Każde centrum danych Equinix IBX jest więc wyposażone w wieloelementowy system sterowania temperaturą, który pracuje przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W zależności od konkretnej lokalizacji w jego skład mogą wchodzić takie innowacyjne rozwiązania jak na przykład układ chłodzenia wodą pobieraną z dna jeziora, układ chłodzenia swobodnego, czy też układ zimnych korytarzy. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z, napisanych przez moich kolegów, artykułów na temat redundantnego zasilania i zrównoważonego projektowania.

IDC recognized Equinix as a leader in colocation and interconnection services

Read this competitive assessment of nine interconnection and colocation service vendors to complement your understanding of key benefits of critical infrastructure provider Equinix.

Download now
idc

3. Połączenia, neutralność i ekosystemy

Nawet najlepsze centrum danych wyposażone w najnowsze nowinki projektowe nie zapewni takiej wartości jak obiekt oferujący tętniący życiem ekosystem usługodawców i partnerów biznesowych. Według IDC najlepsi dostawcy usług kolokacji „oferują możliwość skorzystania z oferty wielu dostawców usług sieciowych i rozwiązań w zakresie wymiany ruchu, a także dostęp do najważniejszych dostawców usług w chmurze”[iii]. Z uwagi na fakt, że neutralne telekomunikacyjne centra danych to zazwyczaj miejsca, w których wielu dostawców i wiele przedsiębiorstw rozmieszcza i łączy ze sobą bezpośrednio usługi i zasoby IT, zapewniają one większą elastyczność oraz pozwalają zmniejszyć koszty. Dzięki szerokiemu wachlarzowi opcji w zakresie łączności oraz usług w chmurze można łatwo tworzyć hybrydowe infrastruktury multi-cloud pozwalające wyeliminować problem uzależnienia od dostawcy. Oto kilka najważniejszych pytań, jakie należy zadać.

 • W jaki sposób wskazane centrum danych jest połączone z miejscem, w którym prowadzę działalność?
 • W jaki sposób centra danych są ze sobą połączone bezpośrednio na szczeblu obszaru metropolitalnego, regionu, kraju i świata?
 • Czy zapewniony jest bezpośredni dostęp do globalnej sieci kabli podmorskich?
 • Do jakich operatorów telekomunikacyjnych, chmur i przedsiębiorstw zapewnia dostęp to konkretne centrum danych?
 • Czy mogę wprowadzić do centrum własnego operatora?
 • W jaki sposób mogę, w celu zapewnienia redundancji, skorzystać z oferty wielu dostawców, unikając jednocześnie publicznej sieci internet?
 • Czy dostępna jest łączność definiowana programowo i czy tego rodzaju połączenia mogą zostać utworzone na żądanie?

Od samego początku funkcjonujemy jako neutralny punkt wymiany ruchu, tak publicznego, jak i prywatnego. Czołowe globalne sieci budują i podłączają swoje infrastruktury w naszych centrach danych IBX. Obecnie dzięki Equinix Internet ExchangeTM nasi klienci mają dostęp do największego ogólnoświatowego rozwiązania w zakresie peeringu, które działa na ponad 30 rynkach.

Dzięki temu, że oferujemy neutralną pod względem dostawcy platformę, nasze centra danych IBX to jednocześnie bogate ekosystemy chmur i przedsiębiorstw z różnych sektorów. Platform Equinix® daje możliwość fizycznego i wirtualnego połączenia z 1800 sieciami, 2900 dostawcami usług w chmurze i dostawcami usług IT oraz 9700 przedsiębiorstwami. Na przykład Equinix Cloud Exchange Fabric™ (ECX Fabric™) pozwala bezpośrednio, bezpiecznie i dynamicznie połączyć rozproszoną infrastrukturę i ekosystemy cyfrowe obecne na globalnej platformie Equinix z wykorzystaniem definiowanych programowo połączeń bezpośrednich w ponad 45 lokalizacjach. Możesz także błyskawicznie wdrożyć i podłączyć usługi sieci wirtualnej z wykorzystaniem Network Edge – infrastruktury wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV) na Platform Equinix.

4. Bezpieczeństwo fizyczne i dostęp do obiektu

Centra danych stanowią obecnie serce nowoczesnego biznesu. Ochrona znajdujących się w nich urządzeń i danych jest więc kwestią najwyższej wagi. Wśród zaawansowanych środków zapewniania bezpieczeństwa fizycznego można wymienić wielowarstwowe strefy bezpieczeństwa, biometryczne systemy kontroli dostępu oraz systemy nadzoru wideo. Jednym ze sposobów pozwalających na ocenę poziomu bezpieczeństwa fizycznego konkretnego centrum danych jest ustalenie, jak wygląda proces angażowania dostawcy mającego wymienić w obiekcie części w razie krytycznej awarii. Pamiętaj, aby zadać, na przykład, następujące pytania:

 • Jak operator centrum danych zapewnia jego fizyczne bezpieczeństwo?
 • Jakie są procedury bezpieczeństwa w zakresie uzyskiwania dostępu do mojego sprzętu i odbierania przesyłek, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19?
 • Jak wygląda procedura uzyskiwania dostępu do mojego sprzętu przez dostawcę, któremu chcę zlecić przeprowadzenie awaryjnej naprawy i który nie znajduje się na mojej liście osób upoważnionych?
 • Jak prowadzone są dzienniki dostępu?
 • Czy przy wszystkich głównych wejściach znajdują się kamery przemysłowe, które są monitorowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu?

Jako lider branży bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa. Każdy osoba odwiedzająca nasz obiekt z pewnością zwróci uwagę na wykwalifikowany personel, zaawansowane rozwiązania techniczne oraz środki i procedury zapewniające aktywną kontrolę i monitorowanie dostępu do naszych centrów danych IBX. Zazwyczaj, konieczne jest przejście przez pięć punktów kontroli bezpieczeństwa, takich jak, obsadzone przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pomieszczenia ochrony, śluzy osobowe lub drzwi zabezpieczone czytnikami danych biometrycznych. Ponadto nasze budynki projektujemy tak, aby nie przyciągały zbytniej uwagi, co również pozwala zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego obiektu. Przesyłki wychodzące i przychodzące podlegają kontroli bezpieczeństwa, a ich nadanie lub odbiór muszą zostać zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Przestrzegamy naszych globalnych zasad dotyczących centrów danych IBX i umożliwiamy wgląd do tego dokumentu. Naszym priorytetem jest także troska o pracowników obsługujących obiekty. Możesz się zapoznać z naszą odpowiedzią na pandemię COVID-19, w której wskazano między innymi, jakich zmian dokonaliśmy, aby bez przeszkód utrzymać nasze zobowiązanie wobec klientów, partnerów i siebie nawzajem.

5. Umowy SLA, czas sprawnego działania, zgodność z przepisami i certyfikacja

Bardzo ważnymi kwestiami, które należy mieć na uwadze przy wyborze operatora centrum danych, są gwarantowane poziomy usług oraz udokumentowane statystyki. Umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) wynoszącym 99,99% są na porządku dziennym, ale centra danych mogą też oferować o wiele wyższy czas sprawnego działania. Procedury w zakresie audytu i certyfikacji pozwalają w sposób niezależny ocenić niezawodność i bezpieczeństwo centrum danych oraz praktyki w zakresie przestrzegania przepisów. Ta ostatnia kwestia ma szczególnie istotne znaczenie, na przykład, w branży ochrony zdrowia, branży finansowej oraz w sektorze publicznym. Oto kilka najważniejszych pytań, jakie należy zadać.

 • Jakie umowy SLA wykorzystuje operator centrum danych i jakie środki zaradcze wdraża się w sytuacji, w której zapisy umowy SLA nie są przestrzegane?
 • Jak długie przestoje zanotowano w obiekcie w ciągu ostatnich pięciu lat?
 • Jakimi certyfikatami może się pochwalić konkretne centrum danych? Czy spełnia ono wymogi prawne obowiązujące w mojej branży?
 • Czy certyfikaty są aktualne i czy są regularnie odnawiane?

Stosujemy wieloaspektowe podejście w celu zagwarantowania, że świadczymy usługi o jakości, której klienci mają prawo oczekiwać od czołowego operatora centrów danych. Przy projektowaniu obiektów IBX uwzględniamy wymogi dotyczące redundancji infrastruktury krytycznej. Dodatkowo stosujemy sprawdzone procedury w zakresie ich eksploatacji i utrzymania. Regularne audyty przeprowadzane przez niezależne podmioty akredytacyjne pozwalają zagwarantować zgodność naszej infrastruktury z uzyskiwanymi certyfikatami oraz z naszymi własnymi standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP). W tym celu musimy ściśle przestrzegać norm regulacyjnych i prawnych oraz najlepszych praktyk, których stosowania wymaga się od czołowego operatora centrum danych. To właśnie dlatego w ujęciu globalnym uśredniony czas sprawnego działania naszych centrów danych IBX wynosi 99,9999%, a ta wartość czyni nas liderami branży.

IDC recognized Equinix as a leader in colocation and interconnection services

Read this competitive assessment of nine interconnection and colocation service vendors to complement your understanding of key benefits of critical infrastructure provider Equinix.

Download now
IDCMarketScapeGraphic

6. Wsparcie, usługi i monitoring

Gdy dokonasz już wyboru operatora centrum danych, możesz potrzebować pomocy przy instalacji, implementacji lub migracji urządzeń i usług IT. Z kolei, po dokonaniu wdrożenia infrastruktury IT, konieczne będzie jej monitorowanie i utrzymywanie. Nie możesz być ciągle na miejscu, aby reagować na wszystkie ewentualne alarmy i zdarzenia, dlatego musisz wiedzieć, jakie narzędzia monitorujące i jakie zdalne wsparcie oferuje konkretne centrum danych. Oto kilka kwestii, nad którymi należy się zastanowić.

 • Jakie modele wsparcia i bieżącego utrzymania są oferowane w przypadku mojej instalacji? Czy tego rodzaju usługi są dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku?
 • Jakiego rodzaju przeszkolenie przechodzą inżynierowie pracujący w obiekcie i jakie mają oni kwalifikacje/certyfikacje techniczne?
 • Jakie usługi świadczą? Czy mogą na przykład zamawiać i instalować części?
 • W jaki sposób mogę monitorować mój sprzęt i jakie raporty mogę otrzymywać?
 • Czy w przypadku wdrożenia wieloobiektowego można korzystać z jednolitego i całościowego podglądu sytuacji?
 • Czy mogę dokonać integracji mojego własnego narzędzia do raportowania oraz uzyskiwać dodatkowe dane w celu uzyskania bardziej dogłębnego wglądu?

Z naszego doświadczenia wynika, że klienci ufają naszej wiedzy specjalistycznej i udzielanym przez nas poradom. Potrzebują oni bardzo zróżnicowanych usług i narzędzi w zakresie wsparcia, w zależności od założonych celów oraz kompetencji własnego personelu. Zaspokajamy te potrzeby, oferując szeroki wachlarz usług wsparcia, w tym między innymi:

Equinix Infrastructure Services (EIS). Te usługi stanowią połączenie naszej wiedzy w dziedzinie centrów danych z kompetencjami i skalą działania certyfikowanych partnerów technicznych na całym świecie oraz pozwalają odpowiedzieć na potrzeby klientów w zakresie projektowania i instalowania infrastruktury IT. Wśród nich można wymienić projektowanie wedle wskazówek klienta, zamawianie i instalowanie sprzętu oraz procesy implementacji i migracji do centrum danych.

Equinix Smart Hands® to usługa całodobowego wsparcia technicznego dla Twoich urządzeń pracujących w centrum danych. W ramach usługi Smart Hands oferujemy elastyczne plany wsparcia i proponujemy jej wykorzystanie do przeprowadzania regularnych zadań operacyjnych, takich jak patchowanie, resetowanie urządzeń, wymienianie sprzętu i rozwiązywanie problemów.

IBX® SmartViewTM, czyli nasze narzędzie do zarządzania infrastrukturą centrum danych (DCIM), pozwala uzyskiwać wgląd w operacje cyfrowe na żądanie. Za pośrednictwem Equinix Customer Portal i API IBX SmartView możesz uzyskiwać dostęp do przekazywanych w czasie rzeczywistym danych operacyjnych dotyczących Twoich urządzeń zainstalowanych w centrum danych IBX, takich jak, na przykład, informacje o poborze mocy, informacje o środowisku pracy oraz informacje mechaniczne i elektryczne.

7. Skalowalność i innowacje

Wraz z rozwojem działalności pojawia się także konieczność rozbudowy infrastruktury IT. Zastanów się, w jaki sposób centrum danych zaspokaja Twoje aktualne potrzeby w zakresie powierzchni i mocy oraz jak szybko może ono zapewnić skalowalność, aby spełnić Twoje przyszłe wymagania w obrębie zarówno tej samej lokalizacji, jak i innych lokalizacji. Pamiętaj, aby rozważyć między innymi następujące kwestie.

 • Jakich wdrożeń muszę dokonać już teraz i jak będzie się to zmieniać wraz z upływem czasu? (Wydajność, moc, chłodzenie).
 • Czy centrum danych jest już maksymalnie wykorzystywane, czy też ma jeszcze wolne moce?
 • Czy sytuacja finansowa operatora centrum danych jest stabilna oraz czy ma on dostęp do kapitału potrzebnego do dalszej ekspansji w miejscach, w których obecność może się przyczynić do rozwoju mojej działalności?
 • Jak szybko operator centrum danych może zapewnić skalowalność w celu zaspokojenia moich wymogów?
 • Czy operator zajmuje w branży czołową pozycję ze względu na wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań, systemów automatyzacji i wschodzących technologii?

W Equinix zawsze wybiegamy myślą ku przyszłości. Nasze centra danych IBX są projektowane w sposób uwzględniający najwyższe standardy w dziedzinie bezpieczeństwa, zgodności z przepisami, niezawodności i zrównoważonego rozwoju. Dziewięćdziesiąt procent klientów twierdzi, że poleciłoby innym nasze usługi. Najlepszym miernikiem ich zadowolenia jest fakt, że bardzo często decydują się oni ponownie skorzystać z naszej oferty.

Możesz także dowiedzieć się więcej na temat innowacji w zakresie ekologicznego projektowania, interfejsów programowania aplikacji (API) Equinix, które pomagają naszym klientom przyspieszyć proces cyfrowej transformacji, a także podjętych ostatnio wspólnie z kluczowymi partnerami inicjatyw w obszarze 5G i sztucznej inteligencji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat czynników sprawiających, że Equinix jest liderem swojej branży, pobierz opracowany przez IDC raport MarketScape dotyczący rynku usług kolokacji i połączeń bezpośrednich w latach 2019–2020.

 

[i] Cloudscene, Cloudscene Announces H2, 2019 Data Center Ecosystem Leaderboard Rankings, Jan 30 2020.

[ii] Uptime Institute, Annual Data Center Survey Results, 2019.

[iii] IDC, Marketscape Report, Worldwide Colocation and Interconnection Services 2019 – 2020 Vendor Assessment, 2019.

Avatar photo
Yogesh Malik Senior Solutions Architect
Subscribe to the Equinix Blog