Ökande mängder datatrafik och 5G ställer nya krav på svenska industriföretag

Maria Sundvall
Ökande mängder datatrafik och 5G ställer nya krav på svenska industriföretag

Allt snabbare datauppkopplingar driver förändring bland svenska företag. Implementeringen av den nya 5G-tekniken har potential att förändra tillverkningsindustrin i grunden. Men då krävs det att företag prioriterar 5G i sin affärs- och produktutveckling.

Innan vi tittar närmare på 5G måste vi undersöka industrins utmaningar och krav som helhet. Bara under det senaste decenniet har den nordiska tillverkningsindustrin minskat med mer än 6 000 företag och 300 000 anställda. Branschens bidrag till den allmänna ekonomin har dock förblivit stabil. Inte minst eftersom företag kontinuerligt har investerat i teknik för att öka sin effektivitet. Detta enligt IDC’s rapport, “Digital Transformation in the Nordic Manufacturing Ecosystem” som undersöker de strategiska och tekniska krav som driver förändringar bland både kunder och affärsmodeller i vår datadrivna värld.

Digital Transformation in the Nordic Manufacturing Ecosystem

This IDC Research report shows how manufacturing industry leaders in the Nordic countries can be more proactive in adopting internet of things (IoT), AI and distributed data technologies to transform their businesses. Case studies of major companies show how they solved supply chain inefficiencies, lowered costs and delivered customized infrastructure solutions with distributed interconnection.

Download the Report
idc
80%

5G kommer att vara avgörande för digitaliseringen de kommande fem åren. Det menar 80 procent av alla beslutsfattare på industriföretag.

Svensk tillverkningsindustri har traditionellt dominerats av hårdvara och manuella processer. Men mjukvaruprogrammering, dataanalys och automatisering har snabbt ändrat på det. Varje ny generation av mobil nätverksteknik har medfört nya möjligheter till snabbare kommunikation. Något som också påverkat produktutveckling och tjänster. Framtiden för 5G ser även den ut att ha potential att förändra vardagen för företag. 5G-tekniken kommer att vara i runda slängar hundra gånger snabbare 4G. Det innebär möjligheter för en ökad produktivitet på olika sätt – inte minst tack vare bättre möjligheter för prediktivt underhåll i realtid.

Nya affärsmöjligheter

Faktum är att fördelarna med 5G blir tydligare inom den tillverkande sektorn, än i många andra. Enligt IDC menar de nordiska tillverkande företagen att 5G framförallt ökar innovationstakten och flexibiliteten.

Så var ligger potentialen i affären? Tillverkningsindustrin har som många andra branscher börjat dra nytta av AI, AR och för att inte tala om de möjligheter som IoT ger. Med hjälp av datadrivna innovationer kan tillverkande företag personalisera produktutveckling, automatisera processer och leveranser, och därmed anpassa sig till olika förutsättningar snabbare än någonsin tidigare.  Men det skapar också enorma mängder data som behöver behandlas utanför den egna webbplatsen och kräver realtidsanalyser. Datadrivna insikter från anslutna enheter och återkoppling av data behöver gå direkt tillbaka in i tillverkningsprocessen.

Därför är 5G så viktig. Det ger ökad hastighet, tillförlitlighet samt tillgången till den data som krävs för att förverkliga potentialen utvecklingen av autonoma bilar, robotik och edge.

Digitala flaskhalsar

Den starka tillväxten lär fortsätta i takt med att 5G införs på bred front. Men det handlar inte om manna som faller från skyn. Många företag har tagit stora kliv när det gäller digitalisering, men en hel del arbete kvarstår och utmaningarna är fortsatt stora för Sveriges drygt 50 000 industriföretag enligt statistik från Tillväxtverket (The Swedish Agency for Economic and Regional Growth). Ingen kedja är heller starkare än sin svagaste länk.

Den största utmaningen för tillverkande företag kommer att vara att snabbt anpassa sig till förändrade kundkrav som ifrågasätter existerande affärsmodeller och kräver nya digitala strategier.

De här kraven blir allt viktigare i takt med att datadriven innovation transformerar den tillverkande sektorn. Förhoppningen på 5G är att tekniken ska bidra till att hantera utmaningar med ett snabbt ökat antal uppkopplade smarta enheter och en snabbt ökande datatrafik. Det handlar om att kunna skala en lösning med ögonblicklig verkan. För att lyckas med det behövs en värdekedja med tätt sammankopplade delar och en agil digital infrastruktur som underhålls på ett lämpligt sätt.

Interconnection: Grunden för 5G

En oberoende plattform som Equinix®, Equinix Cloud Exchange Fabric ™ (ECX Fabric ™) för samlokalisering och samtrafik ger företag möjlighet att utnyttja hela potentialen inom 5G. Plattformen ger företag kontinuerligt tillgång till robusta nätverk och hela molnets ekosystement utan avbrott.  Något som kommer att vara avgörande för att hantera de massiva datamängder inom 5G  och som i sin tur ger möjlighet till nya affärer.

Vital optimering

Summa summarum. Svenska företag måste börja planera för hur de ska utnyttja den ultralåga fördröjningen i 5G-nätverken för att optimera prediktivt underhåll i realtid. Det gäller att börja implementera den nya infrastrukturen nu, för att inte hamna efter i den globala konkurrensen. Turligt nog verkar som de flesta har förstått vikten av 5G. I en rapport[i] från Capgemini ”5G in industrial operations: How telcos and industrial companies stand to benefit” svarar 80 procent av cheferna på industriföretag att de tror att 5G-tekniken kommer att bli vital för digitalisering under de kommande fem åren. Det bådar gott inför framtiden.

Vilka andra viktiga faktorer påverkar den digitala transformationen i tillverkningsindustrin i Norden? ladda ner vår IDC / Equinix Rapport.

 

 

[i] 5G in Industrial Operations, Capgemeni, June 2019

Avatar photo
Maria Sundvall Managing Director, Sweden
Subscribe to the Equinix Blog