Integrowanie i łączenie bezpośrednie elementów infrastruktury cyfrowej

Jak umożliwić cyfrowym liderom zdobycie przewagi biznesowej i osiągnięcie sukcesu? 

Charles Meyers
Integrowanie i łączenie bezpośrednie elementów infrastruktury cyfrowej

Już od ponad 20 lat, wspólnie z naszymi klientami, odbywamy niezwykłą cyfrową podróż. Niezależnie od tego, czy, tak jak na samym początku naszej działalności, skupiamy, innowacyjne firmy działające w publicznie dostępnym Internecie w ramach jednolitej i neutralnej platformy, czy też, tak jak obecnie, łączymy bezpośrednio globalne przedsiębiorstwa na krawędzi cyfrowej, zawsze pozostajemy godnym zaufania partnerem. Partnerem, dzięki któremu nasi klienci osiągają sukcesy w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. 

Dziś miałem przyjemność, wspólnie z Sarą Baack, dyrektor ds. produktu w firmie Equinix, zaprezentować grupie czołowych analityków najnowsze zmiany w naszej strategii korporacyjnej. Opowiedzieliśmy także o ewolucji naszej platformy, która w założeniu ma zapewnić jeszcze więcej możliwości cyfrowym liderom z całego świata. W miarę jak technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę we wszystkich sektorach rynku, firmy, które stawiają digitalizację na pierwszym miejscu, wysuwają się na prowadzenie, opracowują nowe modele biznesowe, aktualizują stare strategie i zwiększają przychody szybciej niż konkurencja.  

Pandemia COVID-19 doprowadziła do gwałtownego przyspieszenia tego trendu, a praca zdalna, telemedycyna, odtwarzanie strumieniowe i narzędzia do współpracy online, takie jak Cisco WebexMicrosoft Teams oraz Zoom, błyskawicznie stały się codziennością, na zawsze zmieniając sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i żyjemy 

W szybko zmieniającym się świecie, w którym nic nie jest pewne, jedna rzecz jest jasna jak słońce – każdy lider w każdej branży musi być cyfrowym liderem.  

Power Your Digital Leadership

Find out how the world's digital leaders bring together and interconnect the foundational infrastructure that powers their success.

Download the E-Book
Screen Shot 2020-09-28 at 4.58.51 PM

Zdobywanie cyfrowej przewagi  

Aby móc zdobyć przewagę wśród konkurencji, firmy muszą być w stanie ciągle dostosowywać się do zmiennych potrzeb klienta, szybko wdrażać cyfrowe produkty i usługi, zapewniać zróżnicowane rozwiązania cyfrowe oraz tworzyć wspólne wartości z partnerami w obrębie społeczności.  

Niezależnie od tego, na jakim etapie cyfrowej podróży znajdują się przedsiębiorstwa, wszystkie one mierzą się z jednym, wspólnym wyzwaniem – tradycyjna infrastruktura nie została zbudowana z myślą o wymaganiach stawianych przez cyfrowe środowisko biznesowe.  

Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych odbywa się w centrach danych scentralizowanych w coraz mniejszym stopniu, a popularność infrastruktury rozproszonej znajdującej się w pobliżu ważnych lokalizacji na krawędzi sieci szybko wzrasta, hybrydowe rozwiązania multi-cloud błyskawicznie stają się architekturą pierwszego wyboru.  Tymczasem, większość firm boryka się z problemami stwarzanymi przez złożoną i rozdrobnioną infrastrukturę, która obejmuje środowiska zarówno prywatne, jak i publiczne. Dlatego też infrastruktura cyfrowa musi być globalna i elastyczna w jeszcze większym stopniu, a jej elementy muszą być ze sobą połączone w sposób bezpośredni. 

Aby zbudować infrastrukturę cyfrową pozwalającą sprostać tym wyzwaniom i przynieść korzyści, potrzebne są dwie rzeczy: odpowiednia architektura i możliwość łatwego połączenia ze sobą elementów infrastruktury na odpowiedniej platformie w sposób bezpośredni.

Wsparcie dla cyfrowych liderów 

Oto propozycja, jaką składamy cyfrowym liderom, którzy chcą dokonać wdrożenia jak najlepszej infrastruktury. Nasze rozwiązanie o nazwie Interconnection Oriented Architecture® (IOA®) pozwala im w sposób bezpieczny połączyć ze sobą bezpośrednio wszystko, czego potrzebują, aby zwiększyć wydajność, zapewnić skalowalność, zmniejszyć opóźnienia, ograniczyć ryzyko oraz wymieniać dane i aplikacje na poziomie globalnym.  

Dzięki zintegrowaniu i bezpośrednim połączeniu elementów podstawowej infrastruktury na jednej, globalnej platformie, mogą oni uzyskać dostęp do wszystkich lokalizacji, partnerów i możliwości potrzebnych, aby osiągnąć sukces. Platform Equinix® umożliwia im wybór różnych dostawców, lokalizacji i hybrydowych architektur multi-cloud, dzięki czemu mogą zbudować najlepszą infrastrukturę z odpowiednich części, tak, aby zrealizować swoje biznesowe ambicje.  

O tej dynamice najlepiej świadczy nasze portfolio i niemal 10 000 klientów w 26 krajach. Rozwiązanie Platform Equinix odegrało zasadniczą rolę w trakcie pandemii, kiedy to natężenie ruchu w sieci znacząco wzrosło. Dzięki niemu klienci, tacy jak Dropbox, Netflix i Zoom, istotnie zwiększyli przepustowość i zaspokoili niebywale zwiększony popyt na swoje usługi.  

Przyspieszamy rozwój infrastruktury cyfrowej  

Przedsiębiorstwa na całym świecie ufają, że będziemy w stanie pomóc im konkurować w cyfrowym środowisku, dlatego my zwiększamy oferowany zasięg, rozbudowujemy nasz ekosystem i ułatwiamy korzystanie z naszych rozwiązań. Wszystko po to, aby zaspokoić rosnące potrzeby.  

  • Aby umożliwić cyfrowym liderom osiąganie zamierzonych sukcesów, proponujemy im niedoścignioną w branży ofertę, na którą składa się ponad 210 centrów danych na pięciu kontynentach. Dzięki nim mogą oni lokować swoją infrastrukturę wszędzie tam, gdzie tego potrzebują. Umożliwiamy między innymi lokowanie elementów infrastruktury fizycznej i wirtualnej w bliskiej odległości od chmur i sieci publicznych, tak aby stworzyć najlepsze w swoim rodzaju, hybrydowe architektury multi-cloud. W tym względzie proponujemy także wdrożenia blisko klientów, to znaczy na obszarach i w lokalizacjach, które mają największe znaczenie dla dalszego rozwoju działalności. 
  • Aby połączyć cyfrowych liderów ze wszystkimi odpowiednimi partnerami, stworzyliśmy bogaty, globalny ekosystem, na który składa się niemal 10 000 firm, ponad 1800 dostawców sieci oraz ponad 2900 dostawców usług w chmurze i usług IT. To właśnie tutaj firmy mogą bezproblemowo połączyć się z każdym, kto ma znaczenie dla ich sukcesu. Nasze, stale rozwijane, portfolio usług w zakresie fizycznych i wirtualnych połączeń bezpośrednich daje klientom łatwy dostęp do naszego dynamicznego i globalnego ekosystemu. Klienci, będący zarówno dostawcami ekosystemu i konsumentami na Platform Equinix, mogą wykorzystać efekty sieciowe, które przekładają się na nieustanny wzrost uzyskiwanej wartości.
     
  • Aby umożliwić cyfrowym liderom korzystanie ze wszystkich możliwości, zaprojektowaliśmy naszą platformę z myślą o poprawie elastyczności, zwielokrotnieniu szybkości i zwiększeniu pewności. Firmy mogą przyspieszyć, realizowane na skalę globalną, procesy dostarczania i konsumowania usług cyfrowych, skorzystać z nowych możliwości i cieszyć się lepszą wydajnością za niższą cenę. Nasi sprawdzeni architekci oraz inżynierowie pozostają do dyspozycji na całym świecie, dzięki czemu firmy mogą łatwiej budować swoją cyfrową przewagę. Natomiast dostosowywanie infrastruktury do własnych potrzeb i prowadzenie działalności jest banalnie proste dzięki API i naszym narzędziom internetowym. 

Nowa droga ku przyszłości 

Dzisiaj przedsiębiorstwa poszukują nowych i lepszych rozwiązań. Potrzebna jest im spójna platforma, stanowiąca siłę napędową cyfrowego przywództwa. Taka, która pozwoli zintegrować i łączyć bezpośrednio elementy podstawowej infrastruktury, niezbędne do osiągnięcia cyfrowej przewagi. Globalny zasięg, tętniące życiem ekosystemy cyfrowe, pozycja lidera w branży połączeń bezpośrednich i ogromne zaufanie, na które pracowaliśmy przez lata, sprawiają, że to właśnie my możemy odpowiedzieć na te potrzeby.  

Oferujemy naszym klientom coraz lepsze usługi jako globalna firma z sektora infrastruktury cyfrowej, a przy tym, zapewniamy cyfrowym liderom wsparcie w postaci naszej sprawdzonej platformy, będącej dźwignią ich sukcesu.  

Dowiedz się więcej na temat Platform Equinix 

Inne interesujące artykuły: 

IDC – Przyszłość infrastruktury cyfrowej: jeszcze szybsze dostarczanie niezawodnych usług i rozwiązań cyfrowych 

Avatar photo
Charles Meyers President & CEO of Equinix
Subscribe to the Equinix Blog