Suorat keskinäiset tietoliikenneyhteydet rakentavat digitaalisen infrastruktuurin

Johtavat digiyritykset luovat liiketoimintaetua menestyksensä moottoriksi

Charles Meyers
Suorat keskinäiset tietoliikenneyhteydet rakentavat digitaalisen infrastruktuurin

Olemme jo 20 vuoden ajan saaneet jakaa yhteisen digitaalisen matkan asiakkaidemme kanssa. Aloitimme yhdistämällä julkisen internetin edelläkävijät neutraalilla alustalla – tänä päivänä autamme globaaleja yrityksiä muodostamaan suorat keskinäiset tietoliikenneyhteydet verkon reuna-alueilla. Jatkamme tulevaisuudessakin asiakkaidemme palvelemista luotettuna kumppanina ja autamme heitä menestymään yhä digitaalisemmassa maailmassa.

Jaoin tänään Equinixin tuotepäällikkö Sara Baackin kanssa globaalille asiantuntijaryhmälle yritys- ja alustastrategiamme uusimmat edistysaskeleet. Niissä kuvataan miten kehitämme alustaamme ja luomme kilpailuetua maailman johtaville digiyrityksille. Digitaalisten teknologioiden vaikutuksen voimistuessa kaikilla toimialoilla yritykset, jotka asettavat digitaalisuuden liiketoimintastrategiansa ytimeen ovat ottaneet etumatkaa kehittämällä uusia liiketoimintamalleja, jalostamalla vanhoja ja kasvattamalla liikevaihtoaan nopeammin kuin kilpailijat.

COVID-19-pandemian aikana olemme todistaneet tämän trendin vahvaa kiihtymistä yrityksissä. Etätyöstä, etälääketieteestä, suoratoistovideoista ja verkossa tapahtuvan yhteistyön työkaluista, kuten Cisco Webexistä, Microsoft Teamsistä ja Zoomista on tullut valtavirtaa hetkessä – mullistaen tapamme työskennellä, oppia ja elää elämäämme.

Muuttuvassa, epävarmassa maailmassa yksi asia ei ole koskaan ollut selvempi: jokaisesta alansa johtavasta yrityksestä täytyy tulla digijohtaja.

Power Your Digital Leadership

Find out how the world's digital leaders bring together and interconnect the foundational infrastructure that powers their success.

Download the E-Book
Screen Shot 2020-09-28 at 4.58.51 PM

Digitaalista kilpailuetua

Pysyäkseen kilpailun kärjessä tänä päivänä yritysten täytyy pystyä jatkuvasti sopeutumaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, tuomaan digitaalisia tuotteita ja palveluita nopeasti globaaleille markkinoille, toimittamaan erilaisia digitaalisia kokemuksia ja luomaan kumppaneiden kanssa arvoa yhteisöissä.

Huolimatta missä vaiheessa digiloikkaa yritys on kohtaa jokainen saman haasteen: perinteisiä infrastruktuureja ei ole rakennettu vastaamaan digibisneksen vaatimuksiin.

Laskennan siirtyessä kauemmas keskitetyistä datakeskuksista hajautettuun infrastruktuuriin lähemmäs tärkeitä verkon reuna-alueita yhä useampi yritys valitsee hybridi-monipilviratkaisun. Useimmat yritykset kamppailevat monimutkaisen, sirpaloituneen globaalin infrastruktuurin kanssa, joka käsittää niin yksityisiä kuin julkisia ympäristöjä. Tämän takia digitaalisesta infrastruktuurista täytyy tulla yhä globaalimpi, ketterämpi ja vahvemmin suoriin keskinäisiin tietoliikenneyhteyksiin perustuva.

Voidaksesi rakentaa infrastruktuurin, joka ratkaisee nämä haasteet ja luo kilpailuetua tarvitset kaksi asiaa: oikean arkkitehtuurin sekä kyvyn yhdistää infrastruktuurisi helposti suorilla keskinäisillä tietoliikenneyhteyksillä oikealla alustalla.

Voidaksesi rakentaa infrastruktuurin, joka ratkaisee nämä haasteet ja luo kilpailuetua, tarvitset kaksi asiaa – oikean arkkitehtuurin ja kyvyn yhdistää infrastruktuurisi helposti suorilla keskinäisillä tietoliikenneyhteyksillä oikealla alustalla.

Etumatkaa digijohtajille

Jotta johtavat digiyritykset voivat ottaa käyttöönsä parhaan arkkitehtuurin, Interconnection Oriented Architecture® (IOA®) -sovelluskehyksemme tarjoaa niille mahdollisuuden muodostaa tietoturvalliset suorat keskinäiset tietoliikenneyhteydet kaikkeen tarvitsemaansa. Näin ne voivat lisätä suorituskykyä, skaalata, vähentää latenssia ja riskiä sekä siirtää dataa ja käyttää sovelluksia globaalisti.

Yhdellä globaalilla alustalla digijohtajat voivat liittää yhteen infrastruktuurinsa suorilla keskinäisillä tietoliikenneyhteyksillä ja tavoittaa näin kaikki oikeat paikat, kumppanit ja menestyksen mahdollisuudet. Platform Equinix® tukee asiakkaiden valitsemia toimittajia, maantieteellistä hajauttamista ja hybridi-monipilviarkkitehtuureja. Näin asiakkaat voivat rakentaa infrastruktuurinsa parhaiten liiketoimintansa tavoitteita edistävistä rakennuspalikoista.

Tämän dynamiikan näemme toiminnassa lähes 10 000 asiakkaallamme 26 maassa. Esimerkiksi digitaalisen liikenteen kasvaessa äkillisesti globaalin pandemian aikana Platform Equinixilla oli keskeinen rooli sen auttaessa asiakkaitaan, kuten Dropboxia, Netflixiä ja Zoomia lisäämään kapasiteettiaan, jotta ne pystyisivät vastaamaan palveluidensa kysynnän poikkeukselliseen nousuun.

Tehokkaampi digitaalinen infrastruktuuri

Yritykset ympäri maailman luottavat tukeemme pysyäkseen kilpailukykyisinä digitaalisessa maailmassa. Laajennamme jatkuvasti yhteyksiemme kattavuutta ja vahvistamme kumppaniverkostoamme. Näin yritysten on entistä helpompi hyödyntää tarjoamaamme arvoa kasvaviin tarpeisiinsa.

  • Tuodaksemme digijohtajat kaikkiin oikeisiin paikkoihin rakensimme alan laajimman globaalin kattavuuden viidellä mantereella sijaitsevien, yli 210 datakeskuksemme avulla. Näin mahdollistamme yrityksille niiden infrastruktuurin sijoittamisen juuri sinne missä ne sitä tarvitsevat. Tähän kuuluu fyysisen ja virtuaalisen infrastruktuurin sijoittaminen rinnakkain julkisten pilvipalveluiden ja tietoliikenneverkkojen kanssa, jotta voimme luoda parhaisiin ratkaisuihin perustuvia hybridi-monipilviarkkitehtuureita. Infrastruktuurin voi sijoittaa lähelle asiakkaita liiketoiminnan kannalta tärkeimmillä maantieteellisillä alueilla.
  • Yhdistääksemme digijohtajat kaikkiin oikeisiin kumppaneihin loimme vahvan globaalin kumppaniverkoston, johon kuuluu lähes 10 000 yritystä, yli 1 800 tietoverkkoa sekä yli 2 900 pilvi- ja IT-palveluiden toimittajaa. Tässä verkostossa yritykset voivat muodostaa saumattomat yhteydet kaikkeen mitä ne tarvitsevat menestyäkseen. Kasvava valikoima fyysisiä ja virtuaalisia suoria yhteyspalveluita tarjoaa asiakkaille vaivattoman pääsyn tähän dynaamiseen globaaliin kumppaniverkostoon. Asiakkaiden toimiessa sekä kumppaniverkoston toimittajina että kuluttajina Platform Equinixilla ne saavuttavat verkostovaikutuksen, joka kasvattaa jatkuvasti niiden arvoa.
  • Tarjotaksemme digijohtajille kaikki oikeat mahdollisuudet olemme suunnitelleet alustamme lisäämään asiakkaidemme ketteryyttä, nopeutta ja varmuutta. Yritykset voivat vauhdittaa digitaalisten palveluiden toimituksia ja kuluttamista globaalissa mittakaavassa, ottaa käyttöön uusia valmiuksia sekä saavuttaa paremman suorituskyvyn pienemmillä kustannuksilla. Luotettujen ratkaisuarkkitehtien ja insinöörien globaali joukko auttaa asiakkaita rakentamaan niiden johtoasemaa. Ohjelmointirajapinnat ja verkkotyökalut tekevät infrastruktuurin räätälöinnistä ja liiketoiminnan pyörittämisestä saumattoman klikkaa-ja-säädä-kokemuksen.

Uusi tie eteenpäin

Tämän päivän yritykset etsivät parempaa tapaa toimia. Ne haluavat yhden alustan, joka tukee niiden digitaalista johtoasemaa – yhdistäen suorilla keskinäisillä tietoliikenneyhteyksillä infrastruktuurin, jota ne tarvitsevat digitaalisen kilpailuetunsa luomiseen. Globaali läsnäolo, aktiiviset digitaaliset kumppaniverkostot, johtava asema suorissa yhteyspalveluissa ja vertaansa vailla oleva luottamus, jonka olemme vuosien kuluessa rakentaneet, antavat meille ainutlaatuisen aseman vastata tähän tarpeeseen.

Jatkaessamme työtämme asiakkaidemme palveluksessa maailman digitaalisen infrastruktuurin toimittajana sitoudumme tulevaisuudessakin auttamaan digijohtajia valjastamaan luotetun alustamme menestyksensä moottoriksi.

Lue lisää Platform Equinixista.

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

IDC – Digitaalisen infrastruktuurin tulevaisuus – Yhä nopeampi luotettavien digitaalisten palveluiden ja kokemusten toimitus

Avatar photo
Charles Meyers President & CEO of Equinix
Subscribe to the Equinix Blog