Digitaaliset palveluntarjoajat käyttävät yli puolet suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kaistanleveydestä Euroopassa

Global Interconnection Index Volume 4 kertoo tietoliikenne- ja pilvipalvelujen johtavan Euroopan digitaalista transformaatiota

Matthew George
Digitaaliset palveluntarjoajat käyttävät yli puolet suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kaistanleveydestä Euroopassa

Tiesitkö, että suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kasvu jatkuu vaikka globaali talous hidastuu? Se näkyy erityisen hyvin Euroopassa, missä hyperscale- ja colocation-datakeskusten sekä pilvipalveluiden kysyntä jatkaa hellittämättä kasvuaan luoden tarvetta suorille keskinäisille tietoliikenneyhteyksille – eli suoralle ja yksityiselle tiedonsiirrolle organisaatioiden välillä. Equinixin julkaiseman Global Interconnection Index (GXI) Volume 4 -markkinatutkimuksen mukaan tietoliikenne suorien keskinäisten datayhteyksien kautta kasvaa Euroopassa keskimäärin 45 % vuodessa 2019–2023 välillä vastaten näin globaalia kasvuvauhtia. GXI Vol. 4 arvioi, että suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kaistanleveyden[i] kapasiteetti yltää globaalisti yli 16 300 terabittiin sekunnissa (Tbps) vuoteen 2023 mennessä.< Euroopan arvioidaan käyttävän tuolloin 23 % (3 782 Tbps) ennakoidusta suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien asennetusta globaalista kaistanleveydestä.

EUROOPAN OSUUS GLOBAALISTA SUORIEN KESKINÄISTEN TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN KAISTANLEVEYDESTÄ VUOTEEN 2023 MENNESSÄ
EUROOPAN SUORIEN KESKINÄISTEN TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN KAISTANLEVEYDEN KASVU (TBPS): 20192023

See How Digital Leaders Are Prepared for Whatever Is Next

GXI Vol. 4 tracks shifts in the digital economy and their impacts on digital business. Explore how leaders use their digital infrastructure to fuel growth, where it’s happening and how you can use interconnection to stay competitive.

Read More
Stunning aerial view at night of the very crowded Hong Kong island streets, Shot above the Sai Yin Pun district

Suorien yhteyksien kasvua ajavat trendit Euroopassa

GXI seuraa, mittaa ja ennakoi suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kaistanleveyden kasvua, joka mahdollistaa johtaville yrityksille digitalouden kasvua ruokkivan liiketoimintaedun. GXI kuvaa miten COVID-19:n vaikutusten entisestään kiihdyttämät globaalit avaintrendit vahvistavat digitaalisen infrastruktuurin tarvetta enemmän kuin koskaan ennen. Trendeihin kuuluvat digibisneksen nopea kasvu, kaupungistuminen, kyberturvallisuusriskit, datan määrän kasvu, säädösten mukaiset vaatimukset sekä liiketoiminnan kumppaniverkostot.

Eurooppa tunnetaan globaalisti yhtenä tiukimmista tieto- ja yksityisyydensuojasäätelyn alueista. Tämä seikka ei ole muuttumassa, mutta Euroopan Unioni (EU) etsii jatkuvasti tapoja edistää digitalouden kasvua Euroopassa. Uudet säädökset kuten Digital Services Act, Digital Single Market ja Digital Finance Strategy pyrkivät uudistamaan oikeudellisia puitteita digitaalisille palveluille, parantamaan verkkotuotteiden ja -palveluiden saatavuutta sekä edistämään digitaalisten verkostojen ja palveluiden kasvua.

Myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteenliittymien hankkeet digitaalisen innovaation vahvistamiseksi laajenevat Euroopassa. Niihin kuuluvat esimerkiksi Euroopan pilvilaskentainfrastruktuuria yhdysvaltalaisten teknologiajättien vastavoimaksi kehittävä GAIA-X, säädösten ja teknologian parissa työskentelevien eurooppalaisten organisaatioiden kumppaniverkostoja edistävä European Artificial Intelligence (AI) Fund ja tutkimusyhteistyöohjelma 5G Public Private Partnership (5G PPP).

Kaikki nämä trendit yhdessä ruokkivat yksityisten suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kasvua Euroopassa.

Palveluntarjoajat ohittavat kaikki muut alat Euroopassa

Ennen COVID-19:ää yritysten suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kaistanleveys kasvoi nopeammin kuin digitaalisten palveluntarjoajien tekemät käyttöönotot. Nyt tuo trendi on kääntynyt, kun palveluntarjoajat ovat skaalanneet toimintaansa vastatakseen keskellä globaalia pandemiaa räjähtäneeseen kysyntään. Monet digitaalisen transformaation alkuvaiheissa olevat eurooppalaiset yritykset eivät pystyneet vastaamaan kasvaviin etäkäyttäjätarpeisiin perinteisillä, paikallisiin konesaleihin perustuvilla infrastruktuureillaan. Voidakseen sopeutua nopeasti ne turvautuivat johtavien digitaalisten palveluntarjoajien apuun saavuttaakseen joustavamman digitaalisen infrastruktuurin lähellä dataa ja sen käyttäjiä. Sen seurauksena tietoliikenne-, pilvi- ja IT-palveluiden odotetaan käyttävän yli puolet (54 %), eli 2 052 Tbps, suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien asennetusta kokonaiskapasiteetista Euroopassa vuoteen 2023 mennessä.

Sisältö- ja digitaalisen median (CDM) ala oli jo siirtymässä moderniin digitaaliseen infrastruktuuriin tavoitteinaan tukea pilvipohjaisia sisällön työnkulkuja, yhdistää kumppanit mediaekosysteemeissä ja sopeutua nopeasti muuttuviin markkinoihin. COVID-19-pandemian aikainen online-viihteen kysyntäpiikki vain kiihdytti CDM-yritysten digitaalista transformaatiota. Vuoden toisella neljänneksellä suoratoistosisällön kulutus lisääntyi globaalisti 63 % edellisestä vuodesta – Euroopassa kulutus lisääntyi ällistyttävät 134 %[i] monien maiden ottaessa käyttöön tiukkoja liikkumisrajoituksia. Tilausvideopalvelut ovat kasvaneet huimasti liikkumisrajoitusten ansiosta – Netflix saavutti 7 miljoonaa uutta tilaajaa Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa (EMEA) ja Disney+ lähes tuplasi tilaajamääränsä 50 miljoonaan laajennuttuaan Eurooppaan ja Intiaan aiemmin tänä vuonna.[ii] Pandemian aiheuttaman tilaajamäärien räjähtämisen myötä GXI ennakoi CDM:n olevan nopeimmin kasvava suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kaistanleveyttä hyödyntävä sektori 52 % vuosikasvulla.

Murros puskee myös muita aloja eteenpäin

GXI:n mukaan myös alat, jotka eivät ole perinteisesti olleet digitalisaation kärjessä, ottavat askeleita eteenpäin Euroopan maiden rajoitusmääräysten tuomien yllättävien vaatimusten myötä. Julkinen sektori kasvattaa voimakkaasti suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien käyttöä, kun terveydenhuolto, biotieteet, julkishallinto ja koulutus ovat joutuneet vastaamaan nopeaan tarpeeseen lisätä etälääketieteen, julkisten palveluiden ja verkko-oppimisen kaltaisia digitaalisia palveluita globaalin pandemian aikana. Euroopassa terveydenhuollon ja biotieteiden odotetaan nousevan toiseksi nopeimmin kasvavaksi alaksi 49 % vuosikasvulla. Julkishallinto ja koulutus seuraavat kolmantena ennakoidulla 47 % vuosittaisella kasvullaan.

Digijohtajat ottavat etumatkaa suorilla keskinäisillä tietoliikenneyhteyksillä

Yritykset Euroopassa ottavat nopeasti käyttöön ja skaalaavat digitaalista infrastruktuuriaan sekä suoria keskinäisiä tietoliikenneyhteyksiä Platform Equinixilla®. kiihdyttääkseen kilpailuetuaan nopeasti muuttuvassa maailmassa. Esimerkkejä tästä digitaalisesta johtajuudesta ovat:

  • Johtava verkottuneiden ajoneuvojen palveluntuottaja, joka tarjoaa telematiikkapalveluita Iso-Britanniassa tarvitsi nopeamman ja tietoturvallisemman tavan laajentaa globaalisti palveluitaan. Sen kotimaassaan käyttämä dedikoitu digitaalinen monipalveluverkko (ISDN) -linja ei toimisi muissa maissa. Siirtämällä IT-infrastruktuurinsa lähemmäs pilvipalveluita, tietoverkkoja, kumppaneita ja asiakkaita Platform Equinixilla yhtiö pystyi vauhdittamaan pilvipohjaista strategiaansa. Yritys muodosti virtuaaliset ja tietoturvalliset yhteydet Amazon Web Services (AWS) -palveluun, josta ajoneuvodata ohjataan käsittelijöille teleoperaattori BT:n verkossa. Sen seurauksena yritys pystyi yli tuhatkertaistamaan kaistanleveyden ja minimoimaan latenssin samalla, kun dedikoidut linkit varmistavat tietoturvan.
  • Johtava mediapalveluyritys Red Bee Media laajensi yhteyksiään Platform Equinixilla halki Euroopan tukeakseen kasvua Channel Storessaan, joka kokoaa yhteen tuhansia tunteja livesisältöä useista Red Been verkoston lähteistä. Suoriin keskinäisiin tietoliikenneyhteyksiin perustuva lähestymistapa mahdollisti sisällönomistajille ja -jakelijoille monimuotoisen reaaliaikaisen livesisällön markkinoinnin ja tarjonnan. Red Bee otti käyttöönsä hybridi-monipilvi-arkkitehtuurin tukeakseen sisältötyönkulkuja, päästäkseen lähemmäs käyttäjiä ja voidakseen ketterästi sopeutua nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Tänä päivänä Channel Store tarjoaa yli 1 000 aktiivista kanavaa ja yli 10 000 kanavan valikoiman, joka voidaan ottaa käyttöön milloin tahansa.

GXI Volume 4 analysoi yli 450 Equinixin asiakkaan käyttöönottoa ja heidän yli 4 500 sovellusta maailmanlaajuisesti. Voit verrata digivalmiuttasi näihin digijohtajiin ja lukea miten voit suunnitella ja ottaa käyttöön digitaalisen infrastruktuurin, jolla luot strategista kilpailuetua suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien avulla.

Lue lisää GXI Volume 4:stä.

 

Sinua saattaa myös kiinnostaa:

(eBook) Powering Digital Leaders: Harnessing Your Digital Infrastructure to Gain Business Advantage

GXI Vol. 4 Global Findings

GXI Vol. 4 North America Findings

GXI Vol. 4 Asia-Pacific Findings

GXI. Vol. 4 Latin America Findings

 

[i] Suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kaistanleveys määritellään käytettävissä olevana kokonaiskapasiteettina yksityiselle, suoralle tiedonsiirrolle erilaisten kumppanien ja palveluntarjoajien välillä hajautettujen IT-yhteyspisteiden kautta toimijoista riippumattomissa colocation-datakeskuksissa.

[ii] Conviva, Suoratoiston tilanne, Convivan suoratoiston tilanne -infografiikka – Q2 2020.

[iii] The Verge, Disney Plus ylittää 50 miljoonaa tilaajaa, huhtikuu 2020; BBC News, Netflix saa 16 miljoonaa uutta tilaajaa kiitos liikkumisrajoitusten, huhtikuu 2020.

Avatar photo
Matthew George Director, Equinix Research Group, EMEA
Subscribe to the Equinix Blog