Dostawcy usług cyfrowych wykorzystują ponad połowę połączeń bezpośrednich w Europie

Wydanie 4 raportu Global Interconnection Index wyjaśnia, jak telekomunikacja i chmury przodują w europejskiej transformacji cyfrowej.

Matthew George
Dostawcy usług cyfrowych wykorzystują ponad połowę połączeń bezpośrednich w Europie

Czy wiesz, że połączenia bezpośrednie rozwijają się nadal, nawet w okresie, gdy gospodarka światowa uległa spowolnieniu? Widać to wyraźnie w Europie, gdzie popyt na usługi hiperskalowalne, kolokacyjne i usługi w chmurze wciąż rośnie z niesłabnącą siłą, napędzając potrzebę wprowadzania połączeń bezpośrednich, to znaczy połączeń stabilnych i prywatnych pomiędzy kluczowymi partnerami biznesowymi. Według wydania 4 raportu Global Interconnection Index (GXI) – analizy rynkowej opublikowanej przez Equinix – w ciągu najbliższych pięciu lat (2019 – 2023) ruch wynikający z połączeń bezpośrednich w Europie będzie nadal rósł w stałym tempie 45% składanej rocznej stopy wzrostu (CAGR), na równi z globalnym tempem wzrostu. Wydanie 4 raportu GXI szacuje, że do 2023 r. zainstalowana przepustowość połączeń[i] bezpośrednich na całym świecie może osiągnąć ponad 16 300 Terabitów na sekundę (Tbps). Przewiduje się, że w tym czasie na Europę przypadać będzie 23% (3782 Tbps) przewidywanej globalnej zainstalowanej przepustowości połączeń bezpośrednich.

EUROPEJSKI ODSETEK GLOBALNEJ PRZEPUSTOWOŚCI POŁĄCZEŃ BEZPOŚREDNICH DO 2023 r.
WZROST PRZEPUSTOWOŚCI POŁĄCZEŃ BEZPOŚREDNICH W EUROPIE (TBPS): 2019-2023

See How Digital Leaders Are Prepared for Whatever Is Next

GXI Vol. 4 tracks shifts in the digital economy and their impacts on digital business. Explore how leaders use their digital infrastructure to fuel growth, where it’s happening and how you can use interconnection to stay competitive.

Read More
Stunning aerial view at night of the very crowded Hong Kong island streets, Shot above the Sai Yin Pun district

Trendy napędzające wzrost przepustowości połączeń bezpośrednich w Europie

Raport GXI prezentuje analizę opartą na śledzeniu, pomiarach i prognozach dotyczących wzrostu przepustowości prywatnych połączeń bezpośrednich, niezbędnych do wspierania firm napędzających gospodarkę cyfrową. Raport przedstawia, jak kluczowe światowe trendy, spotęgowane przez wpływ COVID-19, prowadzą do zwiększenia zapotrzebowania na infrastrukturę cyfrową. Trendy obejmują szybki rozwój cyfrowej działalności gospodarczej, urbanizację, zagrożenia cybernetyczne, ilość danych, wymogi zapewnienia zgodności z przepisami oraz ekosystemy biznesowe.

Europa znana jest z jednych z najbardziej rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności na świecie. Podczas gdy ta kwestia nie uległa zmianie, Unia Europejska (UE) stara się wspierać rozwój gospodarki cyfrowej w Europie. Nowe rozporządzenia i akty prawne, takie jak Ustawa o usługach cyfrowych, Strategia jednolitego rynku cyfrowego, Strategia dotycząca finansów cyfrowych i inne, mają na celu modernizację ram prawnych dla usług cyfrowych, poprawę dostępu do produktów i usług internetowych oraz wspieranie rozwoju sieci i usług cyfrowych.

Rozwijają się również konsorcja publiczno-prywatne, wspierające inicjatywy mające na celu wzmocnienie innowacyjności cyfrowej w Europie. Przykładem może być GAIA-X, projekt mający na celu rozwój europejskiej infrastruktury chmur obliczeniowych na rzecz rywalizacji z amerykańskimi gigantami technologicznymi, Europejski Fundusz Sztucznej Inteligencji (AI) w celu promowania ekosystemu organizacji europejskich zajmujących się politykami i technologiami oraz program badań w ramach inicjatywy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 5G (5G PPP).

Wszystkie powyższe trendy przyczyniają się do wzrostu prywatnych połączeń bezpośrednich w Europie.

Dostawcy usług rozwijają się szybciej od wszystkich innych branż w Europie

Przed pandemią COVID-19 przepustowość połączeń bezpośrednich dla przedsiębiorstw rosła szybciej niż w przypadku połączeń wdrażanych u dostawców usług cyfrowych. Tendencja ta uległa obecnie odwróceniu, gdy dostawcy usług zwiększyli zasięg, aby sprostać niewiarygodnie szybko rosnącemu zapotrzebowaniu w świetle globalnej pandemii. Wiele europejskich przedsiębiorstw, znajdujących się jeszcze na wczesnym etapie transformacji cyfrowej, nie było w stanie zaspokoić rosnących potrzeb użytkowników zdalnych ze względu na dotychczasową, lokalną infrastrukturę. Ponieważ musiały szybko zaadaptować się do nowych warunków, przedsiębiorstwa zwróciły się do głównych dostawców usług cyfrowych, aby pomóc im w stworzeniu dynamiczniejszej infrastruktury cyfrowej na brzegu sieci. W związku z tym szacuje się, że do 2023 r. połączenia bezpośrednie w branży telekomunikacyjnej oraz dostawców usług w chmurze i IT będą łącznie stanowić ponad połowę (54%), czyli 2052 Tbps, całkowitej zainstalowanej przepustowości połączeń bezpośrednich w Europie.

Sektor treści i mediów cyfrowych (CDM) już wcześniej wprowadzał nowoczesną infrastrukturę cyfrową, aby obsługiwać przepływ treści opartych chmurze, łączyć partnerów w ekosystemie mediów i dostosowywać się do szybko zmieniającego się rynku. Gwałtowny wzrost popytu na rozrywkę online, podczas pandemii COVID-19, wyłącznie przyspieszył transformację cyfrową dla firm z branży CDM. W drugim kwartale tego roku odnotowano stały coroczny wzrost ilości treści przesyłanych strumieniowo – o 63% w skali globalnej, zaś w Europie, gdzie wiele krajów wprowadziło surową kwarantannę, wzrost wyniósł nawet 134%. Rynek oparty na subskrypcji usług związanych z materiałami wideo na żądanie, gwałtownie rozwinął się podczas kwarantanny – Netflix zyskał 7 milionów nowych abonentów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (w regionie EMEA), a Disney+ prawie podwoił liczbę abonentów do 50 milionów po rozpoczęciu działalności w Europie i Indiach na początku tego roku. W związku ze spowodowanym przez pandemię wzrostem liczby abonentów raport GXI przewiduje, że branża CDM będzie najszybciej rozwijającym się sektorem w zakresie przepustowości połączeń bezpośrednich na poziomie 52% CAGR.

Przełom przyczynia się do rozwoju również innych branży

Raport GXI przedstawia również, jak branże, które tradycyjnie nie były liderami w zakresie adopcji technologii cyfrowych nadrabiają braki ze względu na nagłe zapotrzebowanie w związku kwarantanną w krajach europejskich. Sektor publiczny wykazuje silne tempo wzrostu połączeń bezpośrednich, ponieważ sektory takie jak opieka zdrowotna, nauki o życiu, rząd i edukacja musiały zareagować na pilną potrzebę zwiększenia zakresu usług cyfrowych, takich jak telemedycyna, usługi publiczne i nauka online w trakcie globalnej pandemii. Według prognoz, opieka zdrowotna i nauki o życiu będą drugą najszybciej rozwijającą się branżą w Europie na poziomie 49% CAGR, a sektor rządowy i edukacyjny zajmie trzecie miejsce z 47% CAGR.

Połączenia bezpośrednie przyczyniają się do cyfrowego przywództwa

Firmy w Europie szybko wdrażają i skalują infrastrukturę cyfrową i połączenia bezpośrednie na Platformie Equinix®, aby przyspieszyć uzyskanie korzyści biznesowych w dynamicznie zmieniającym się świecie. Przykładami cyfrowych liderów są:

  • Główny dostawca usług dla samochodów połączonych, oferujący usługi telematyczne w Wielkiej Brytanii, potrzebował szybszego i bezpieczniejszego sposobu na rozszerzenie swoich usług na skalę światową. Dedykowana linia cyfrowej sieci zintegrowanych usług (ISDN), z której firma korzystała w swoim kraju, nie była odpowiednim rozwiązaniem w innych krajach. Dzięki przeniesieniu swojej infrastruktury IT na brzeg sieci, przy użyciu Platform Equinix, bliżej chmur, sieci, partnerów i klientów, firma mogła przyspieszyć realizację strategii opartej na chmurze. Firma połączyła się wirtualnie z Amazon Web Services (AWS) w bezpieczny sposób, w celu przesyłania danych o pojazdach, które następnie kierowane są do osób obsługujących połączenia w sieci operatora telekomunikacyjnego BT. W ten sposób firma była w stanie zwiększyć przepustowość ponad 1000-krotnie oraz zminimalizować opóźnienia, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo poprzez dedykowane łącza.
  • Główna globalna firma świadcząca usługi medialne, Red Bee Media, poszerzyła swoją łączność na Platform Equinix w całej Europie, aby obsłużyć rozwój własnego sklepu Channel Store, gdzie tysiące godzin treści na żywo jest agregowanych z wielu źródeł w sieci Red Bee. Wykorzystując podejście oparte na połączeniach bezpośrednich, umożliwiające właścicielom i dystrybutorom treści, wprowadzanie na rynek i dostarczanie wieloformatowych treści na żywo w czasie rzeczywistym, firma Red Bee wdrożyła hybrydową architekturę wielochmurową i umożliwiła przepływ treści, zbliżenia się do użytkowników i uzyskania dynamiki niezbędnej do dostosowania się do szybko zmieniającego się krajobrazu. Obecnie Channel Store dostarcza ponad 1000 aktywnych kanałów z katalogiem z ponad 10 000 pozycji, które mogą być szybko uruchamiane w razie potrzeby.

Wydanie 4 raportu GXI zawiera analizę ponad 450 wdrożeń klientów Equinix na całym świecie i ich 4500 zastosowań. Możesz porównać swoją gotowość cyfrową z liderami, aby zobaczyć, jak należy projektować i wdrażać infrastrukturę cyfrową z wykorzystaniem połączeń bezpośrednich, aby stworzyć własną przewagę strategiczną.

Dowiedz się więcej w wydaniu 4 raportu GXI.

 

Poniższe pozycje mogą być również interesujące:

(eBook) Powering Digital Leaders: Harnessing Your Digital Infrastructure to Gain Business Advantage

GXI Vol. 4 Global Findings

GXI Vol. 4 North America Findings

GXI Vol. 4 Asia-Pacific Findings

GXI. Vol. 4 Latin America Findings

 

 

[i] Przepustowość połączeń wzajemnych definiuje się jako całkowitą przepustowość udostępnianą do prywatnej i bezpośredniej wymiany ruchu, z różnymi partnerami i dostawcami, w rozproszonych punktach wymiany IT wewnątrz niezależnych od nośnika centrów danych we wspólnej lokalizacji.

[ii] Conviva, The State of Streaming, infografika Conviva’s State of Streaming – drugi kwartał 2020 r.

[iii] The Verge, Disney Plus przekroczył 50 millionów abonentów, kwiecień 2020 r.; BBC News, Netflix zyskał 16 millionów nowych abonentów dzięki kwarantannie, kwiecień 2020 r.

Avatar photo
Matthew George Director, Equinix Research Group, EMEA
Subscribe to the Equinix Blog