Leverantörer av digitala tjänster kommer att utgöra över hälften av Europas interconnection

I volym 4 av Global Interconnection Index ser vi att telekom- och molnbolag leder Europas digitala transformation

Matthew George
Leverantörer av digitala tjänster kommer att utgöra över hälften av Europas interconnection

Visste du att interconnection fortsätter att växa trots att den globala ekonomin saktar ner? Det här är tydligt i Europa där efterfrågan på tjänster för hyperskala och colocation samt molntjänster fortsätter att stiga, vilket ökar behovet av interconnection – direkt och privat utväxling av trafik mellan viktiga affärspartners. Enligt Global Interconnection Index (GXI) volym 4, en marknadsundersökning som publiceras av Equinix, kommer interconnection-trafiken i Europa stadigt att fortsätta växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 45 procent under fem år (2019–2023), precis som den globala tillväxttakten. GXI Vol. 4 beräknar att den installerade bandbreddskapaciteten[i] för interconnection år 2023 skulle kunna vara över 16 300 terabit per sekund (Tb/s). Vid det laget förväntas Europa stå för 23 procent (3 782 Tb/s) av den installerade bandbredden för interconnection globalt sett.

EUROPEISK PROCENTHALT AV GLOBAL BANDBREDD FÖR INTERCONNECTION 2023
EUROPEISK ÖKNING AV BANDBREDD FÖR INTERCONNECTION (TB/S): 2019–2023

See How Digital Leaders Are Prepared for Whatever Is Next

GXI Vol. 4 tracks shifts in the digital economy and their impacts on digital business. Explore how leaders use their digital infrastructure to fuel growth, where it’s happening and how you can use interconnection to stay competitive.

Read More
Stunning aerial view at night of the very crowded Hong Kong island streets, Shot above the Sai Yin Pun district

Trender som driver Europas ökade behov av interconnection

GXI spårar, mäter och förutser den ökning av privat bandbredd för interconnection som behövs för företagen som driver den digitala ekonomin. Rapporten visar hur viktiga globala trender, i kombination med effekten av covid-19, intensifierar behovet av digital infrastruktur mer än någonsin. Det handlar bland annat om snabb tillväxt av digitalt företagande, urbanisering, cybersäkerhetsrisker, datavolymer och efterlevnadskrav samt företagsekosystem.

Europa är känt för att ha några av de mest rigorösa reglerna när det kommer till dataintegritet och dataskydd globalt sett. Även om det inte kommer att förändras arbetar EU för att främja tillväxten av den digitala ekonomin i Europa. Man tar fram nya föreskrifter, till exempel lagen om digitala tjänster, DSM-direktivet (om den digitala inre marknaden), strategin för digitalisering av finanssektorn med flera, för att modernisera det juridiska ramverket för digitala tjänster, förbättra åtkomsten till onlineprodukter och bidra till ökat antal digitala nätverk och tjänster.

Dessutom utökas initiativen med konsortium mellan det offentliga och det privata för att stödja digital innovation i Europa. Några exempel är GAIA-X, ett projekt för att utveckla en europeisk infrastruktur för molnbehandling som kan utmana de amerikanska tech-jättarna, den europeiska fonden för artificiell intelligens som ska skapa ett ekosystem av europeiska organisationer som arbetar med bestämmelser och teknik samt forskningsprogrammet 5G Public Private Partnership (5G PPP).

Kombinationen av alla dessa trender driver tillväxten av privat interconnection i Europa.

Tjänsteleverantörer överträffar alla andra branscher i Europa

Före covid-19 ökade företagens bandbredd för interconnection snabbare än de digitala tjänsteleverantörernas driftsättningar. Den trenden har nu vänt eftersom tjänsteleverantörerna har skalat upp för att tillgodose den skyhöga efterfrågan mitt uppe i en global pandemi. Många europeiska företag som fortfarande är i början av en digital transformation hade gamla, lokala infrastrukturer och kunde därför inte uppfylla de ökade behov som uppstått på grund av distansarbete. När de snabbt behövde anpassa sig vände de sig till ledande leverantörer av digitala tjänster för hjälp att skapa en mer agil digital infrastruktur vid kanten av nätverket, även kallad edge. Resultatet är att telekommunikation samt moln- och IT-tjänster tillsammans förväntas utgöra över hälften (54 procent) eller 2 052 Tb/s, av den totala installerade bandbreddskapaciteten för interconnection i Europa år 2023.

CDM-sektorn (Content & Digital Media) var redan på väg mot en modern digital infrastruktur för att stödja molnbaserade innehållsarbetsflöden, sammankoppla partners i ekosystemet för medier och anpassa sig till en snabbt föränderlig marknad. Den ökade efterfrågan på onlineunderhållning under covid-19-pandemin påskyndade bara CDM-företagens digitala transformation. Det andra kvartalet av året ökade streamat innehåll med 63 procent globalt sett på årsbasis – i Europa, där många länder var under strikt nedstängning, var ökningen så hög som 134 procent.[ii] Prenumerationsbaserade tjänster för VOD (video on-demand) har vuxit enormt tack vare nedstängningen – Netflix fick 7 miljoner nya prenumeranter i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) och Disney+ nästan fördubblade sina prenumeranter till 50 miljoner efter lanseringen i Europa och Indien tidigare i år.[ii] Med den här ökningen av användare som pandemin förde med sig förutser GXI att CDM kommer att bli den snabbast växande sektorn i fråga om bandbredd för interconnection med en årlig tillväxttakt på 52 procent.

[iii] Bandbredd för interconnection definieras som den totala kapaciteten som etableras för privat och direkt utväxling av trafik, med olika partner och leverantörer, vid distribuerade IT-utväxlingspunkter i operatörsneutrala datacenter för colocation.

Men disruptionen driver även andra branscher framåt

GXI visar även hur branscher som traditionellt sett inte är de första att införa digitala lösningar nu tar stora steg framåt på grund av de plötsliga behov som de europeiska ländernas nedstängningar innebar. Den offentliga sektorn visar en stark tillväxttakt vad gäller interconnection eftersom vård, biovetenskap, myndigheter och utbildning under den globala pandemin behövde svara på de brådskande behoven av att öka digitala tjänster, såsom telemedicin, offentliga tjänster och onlineutbildning I Europa förväntas sjukvård och biovetenskap bli den andra snabbast växande branschen med en årlig tillväxttakt på 49 procent, och myndighets- och utbildningssektorn blir trea med 47 procent.

Interconnection stimulerar digitalt ledarskap

I Europa driftsätter och skalar företag snabbt digital infrastruktur och interconnection på Platform Equinix® för att påskynda sina affärsfördelar i en värld som förändras snabbt. Exempel på detta digitala ledarskap är bland annat:

  • En ledande tjänsteleverantör för uppkopplade bilar som erbjuder telematiktjänster i Storbritannien behövde ett snabbare och säkrare sätt att utöka sina tjänster globalt. Den dedikerade ISDN-linjen  (Integrated Services Digital Network) de använde inom landet skulle inte fungera för andra länder. Genom att flytta sin IT-infrastruktur till ”digital edge” på Platform Equinix, närmare moln, nätverk, partners och kunder kunde företaget påskynda sin strategi för att prioritera molnet. Företaget anslöt virtuellt och säkert till Amazon Web Services (AWS) för fordonsdata och dirigerar dem att ringa hanterare i telekomoperatören BT:s nätverk. På så sätt kunde de göra bandbredden över tusen gånger bättre och minimera latensen, samtidigt som de håller det säkert genom att använda dedikerade länkar.
  • Ett ledande globalt företag inom medietjänster, Red Bee Media, utökade sin anslutbarhet på Platform Equinix i Europa för den ökade tillväxten av sin Channel Store, där de samlar tusentals timmars liveinnehåll från flera källor i Red Bees nätverk. Genom att använda interconnection som ger innehållsägare och distributörer möjlighet att marknadsföra och leverera liveinnehåll i flera format och i realtid, driftsatte Red Bee en hybridarkitektur med multimoln för att stödja innehållsarbetsflöden, komma nära användarna och få den agilitet de behöver för att anpassa sig efter ett snabbt föränderligt landskap. Idag levererar Channel Store över 1 000 aktiva kanaler med en katalog på över 10 000 titlar som snabbt kan skruvas upp när det behövs.

GXI volym 4 erbjuder en analys av över 450 Equinix-kunddriftsättningar runtom i världen och deras 4 500 implementeringar. Du kan se hur digitalt redo du är jämfört med dessa ledare och hur du kan designa och driftsätta digital infrastruktur som utnyttjar interconnection för att skapa strategiska fördelar.

Läs mer i GXI volym 4.

 

Du kanske även är intresserad av att läsa:

(eBook) Powering Digital Leaders: Harnessing Your Digital Infrastructure to Gain Business Advantage

GXI Vol. 4 Global Findings

GXI Vol. 4 North America Findings

GXI Vol. 4 Asia-Pacific Findings

GXI. Vol. 4 Latin America Findings

 

 

[i] Bandbredd för interconnection definieras som den totala kapaciteten som etableras för privat och direkt utväxling av trafik, med olika partner och leverantörer, vid distribuerade IT-utväxlingspunkter i operatörsneutrala datacenter för colocation.

[ii] Conviva, The State of Streaming, Conviva’s State of Streaming Infographic – Q2 2020.

[iii] The Verge, Disney Plus surpasses 50 million subscribers, Apr 2020; BBC News, Netflix gets 16 million new sign-ups thanks to lockdown, Apr 2020.

Avatar photo
Matthew George Director, Equinix Research Group, EMEA
Subscribe to the Equinix Blog