De zorg moet anders, maar ligt de juiste (digitale) basis er al?

Theo van Andel
De zorg moet anders, maar ligt de juiste (digitale) basis er al?

Moeten we ons zorgen maken om de zorg? De vergrijzing in Nederland, welvaartsstijging en de huidige pandemie zorgen ervoor dat de gezondheidszorg in Nederland onder druk staat. Het zorgvolume groeit volgens het trendscenario van het RIVM(1) de komende 20 jaar jaarlijks met bijna 3%. Nog voor de COVID-19 pandemie werd ingeschat dat de uitgaven aan medisch specialistische zorg in 2040 ruim 70% hoger uitvallen dan in 2018.

Door de toenemende zorgvraag zullen er volgens deze trend in 2040 bijna 170.000 extra ziekenhuismedewerkers nodig zijn. En voldoende zorgpersoneel is, los van COVID-19, nu al een uitdaging. Het zorgpersoneel dat al beschikbaar is, worstelt bovendien met het verbeteren van patiëntervaringen door striktere regelgeving en het feit dat er steeds meer administratieve taken bijkomen.

DE DIGITALE AMBITIES VAN IT-BESLUITVORMERS IN NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN

Op welke doelstellingen moeten IT-professionals in de zorg de focus leggen op de korte of lange termijn? Welke eisen stelt een ziekenhuis aan de ITinvesteringen die worden gedaan? En welke rol speelt de plotselinge opkomst van COVID-19 in dit geheel.

Lees meer
heart-healthcare-laptop-300x200

Vraag naar flexibiliteit en innovatie zwelt aan

De zorg moet dus anders worden ingericht en deze constatering jaagt de vraag naar flexibiliteit en innovatie aan. Met innovatie in de zorg bedoelen we zorgvernieuwing die plaatsvindt met behulp van nieuwe (digitale) technieken. Nieuwe technologie in de zorg implementeren is nooit een doel op zich, maar een middel om zorg anders en vooral beter te organiseren en de kwaliteit omhoog te stuwen. Denk hierbij aan de mogelijkheid om sneller diagnoses te stellen, een beter herstelplan te schrijven, operaties secuurder uit te voeren of patiënten eerder uit het ziekenhuis te ontslaan en op afstand thuis te verzorgen dankzij domotica/sensors in huis.

COVID-19 doet er bovendien een schepje bovenop: het heeft de digitalisering in een stroomversnelling gebracht. Digitale toepassingen worden nu in razend tempo omarmd. Zorg op afstand wordt inmiddels door de meeste zorgaanbieders aangeboden.

Voorsorteren door een digitaal fundament te leggen

Deze ontwikkelingen, in combinatie met de groeiende vraag naar zorg, leiden zonder twijfel tot een digitaliseringslag in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

En daar zal de IT-professional in de zorgsector nu al op moeten voorsorteren. Alleen via de juiste keuzen op het gebied van innovatie en IT kan een fundament voor de toekomst worden gelegd. Een fundament dat het mogelijk maakt om adequaat nieuwe zorgoplossingen te implementeren, het welzijn van de patiënt te verbeteren, de werkdruk bij het personeel in toom te houden en te zorgen voor veilig verkeer van privacygevoelige data.

Enige haast met de aanleg van de IT-basis is geboden, want de ontwikkeling van nieuwe innovatieve oplossingen is inmiddels in volle gang. Denk aan het gebruik van Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) of Augmented Reality (AR), dat op steeds meer plaatsen zichtbaar wordt.

Zo wordt AI ingezet in het Radboud Universitair Medisch Centrum(2) in Nijmegen, om, op basis van een stukje weefsel, de agressiviteit van prostaatkanker beter te bepalen. Het AI-systeem leerde zelf om prostaatkanker te herkennen, op basis van data van meer dan 1200 patiënten. Daarnaast ontwikkelde Philips(3) een visualisatiesysteem met AR dat chirurgen helpt bij operaties aan de ruggengraat. Het systeem combineert gewone video- en röntgenbeelden waardoor de chirurg beter kan zien wat hij bij de patiënt aan het doen is.

Samenwerken voor snelle doorbraken

Uiteindelijk draait alles om een ding: de patiënt. De patiënt verwacht zorg op eenzelfde manier als waarop hij of zij de dagdagelijkse zaken consumeert; snel, on demand, efficiënt en op een datagedreven en gebruiksvriendelijke manier. Er bestaan dan ook diverse initiatieven tussen zorgleveranciers en techbedrijven. Deze samenwerkingen leiden tot innovatieve toepassingen die de patiëntenzorg goedkoper en efficiënter maken. Kortom: we kunnen – via technologie – willen – voor de patiënt – en moeten – vanwege stijgende zorgkosten – de gezondheidszorg in Nederland veranderen.

Een flexibele IT-omgeving die via veilige private verbindingen (interconnectie) tussen zorgaanbieders, artsen en andere partijen samenwerking mogelijk maakt, is hierbij onmisbaar. En het goede nieuws is: de zorgsector wil serieuzer met data bezig zijn. Dit blijkt uit het recente onderzoek gericht op de IT ambities in de zorg, uitgevoerd in opdracht van Equinix, onder IT-beslissers in Nederlandse ziekenhuizen. Tevens kwam uit dit onderzoek naar voren dat het creëren van nieuwe mogelijkheden rondom datagedreven besluitvorming en de verbetering van data-uitwisseling tussen organisaties als prioriteit 2 en 3 worden aangemerkt. In de eHealth wordt overigens ook data toegepast, onder meer voor analyses en het stellen van diagnoses.

 

DOELSTELLINGEN KORTE TERMIJN
Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van uw IT-afdeling op de korte termijn?

Om te profiteren van nieuwe data-gedreven innovaties moet je als zorgverlener wel in staat zijn om nieuwe technologie snel te implementeren, zodat de beste en nieuwste behandelmethodes aan de patiënt kunnen worden aangeboden en ook de werkdruk voor het personeel beheersbaar blijft. Dat is het digitale fundament waar we eerder in deze blog over spraken.

Data veilig en relatief eenvoudig uitwisselen

Het komt erop neer dat de IT-omgeving in staat moet zijn om veilig en relatief eenvoudig grote hoeveelheden datastromen tussen zorgaanbieders, patiënten, farmaceuten en verzekeraars uit te wisselen met de juiste bescherming van patiëntgegevens. Afhankelijk van het type data, wordt deze opgeslagen op verschillende (cloud) locaties – eigen (private) cloud en/of publieke cloud. Deze data wordt daarna geanalyseerd en zo omgezet in waardevolle inzichten.

Data management en data governance wordt daarom steeds belangrijker. Equinix ondersteunt haar klanten met het veiligstellen van privacygevoelige data met haar Data Hub® propositie. Met name voor hybride cloud omgevingen fungeert de Data Hub® als een veilige haven: de data blijft in de eigen, afgeschermde omgeving van de klant in een Equinix datacenter (private cloud). Via veilige verbindingen en protocollen wordt alleen de noodzakelijke data in een externe cloud omgeving gebracht voor berekeningen. Voor moderne hybride- en multi-cloud omgevingen, die moeten voldoen aan de strenge eisen van de AVG, is dit absoluut noodzakelijk.

Om deze digitaliseringslag in ziekenhuizen en andere zorginstellingen te realiseren, biedt Equinix de solide basis, namelijk hét platform waarop een flexibele en veilige IT-omgeving kan worden gerealiseerd en zorgpartijen onderling en met cloud partijen kunnen worden verbonden via snelle, veilige en directe verbindingen (interconnectie). En rekening houdend met prestaties, compliance en kostenefficiëntie en bovendien real-time en schaalbaar.

COVID-19 heeft de adoptie van technologische innovaties in de gezondheidszorg versneld. Voorbeelden als videoconsulten en zorg op afstand zijn aan de orde van de dag. Laten we de innovatie in de zorg naar een hoger plan brengen, liever vandaag dan morgen.

Lees meer over de digitale ambities van IT beslissers in de gezondheidszorg.

 


[1] Digitale ziekenhuiszorg, ING, 2019

[2] Diagnose prostaatkanker nu beter te stellen met kunstmatige intelligentie, Radboud UMC, 2019

[3] Augmented reality in de operatiekamer, Technisch Weekblad, 2017

 

 

Avatar photo
Theo van Andel Field Development Senior Manager
Subscribe to the Equinix Blog