Ara Bağlantı, Buluta Geçişin Üçüncü Dalgasını Nasıl Destekliyor

Kritik görev iş yükünü ve verileri korumak için 4 coğrafi esnek senaryo

Guido Coenders
Tobias Schaub
Ara Bağlantı, Buluta Geçişin Üçüncü Dalgasını Nasıl Destekliyor

Dijital dönüşüm, işletmeleri uygulamaları ve BT hizmetleri için genel bulutları kullanmaya yönlendiriyor. Bu karar alınınca, BT birimleri, kritik görev uygulamaları ve iş sürekliliği hizmetleri için genel bulutlara hızlı ve güvenli ara bağlantı kurma taleplerini gerçekleştiriyor. Pek çok şirketin buluta geçişin üçüncü dalgasına doğru ilerlemesi sonucunda, bu birimler bulut hizmeti veren iş ortaklarıyla güvenilir ve özel ara bağlantı ihtiyacıyla giderek daha fazla karşı karşıya kalıyorlar.

1. Dalga Buluta geçişin ilk dalgasında, geleneksel işletmeler uygulama geliştirme ve test için buluta bağlanmada fazlaca performans veya güvenlik gerektirmeyen bilgi işlem ve depolama hizmetlerini kullanıyordu. Bu iş yüklerinin çoğu, daha hızlı hareket eden/daha az statik özellikte olmasının yanı sıra daha az kritik kabul ediliyordu – bugün başlatılan bir proje yarın kaybolmuş olabilirdi. Birçok işletme, hız kaybetmeme arzusunun öne çıktığı, özel bağlantının çok da önemsenmediği veya göz ardı edildiği bu ortamda, bu kısa ömürlü projelerin bazılarının mimarisine çok fazla yatırım yapmak istemedi. Sonuç olarak, bu projeler için bağlantıların çoğu genel olarak internet üzerinden yapıldı ve “elden gelen en iyi” performans ve güvenlikle yetinildi.

2. Dalga Buluta geçişin ikinci dalgasında, işletmeler, düşük gecikmeli, doğrudan ve güvenli, ara bağlantı gerektiren SaaS ve gecikmeye duyarlı uygulamaları (ör. veritabanı yedekleme ve kurtarma, hareket işleme) buluta aktardı. Bu uygulamalar, genel internetin performans ve güvenlik belirsizliğine pek toleranslı değildi ve sonuç olarak çeşitli sektörlerdeki işletmelerin özel ara bağlantı talebi arttı. Ek olarak, uygulamalar ve veriler için “en iyi kullanılabilirlik” mümkün hale geldi ve şirketler coğrafi yedekli tesislerden yararlanmaya başladı.

3. Dalga Günümüzün “hiç durmayan” iş operasyonları tam esnekliğe ihtiyaç duyuyor. Sonuç olarak, buluta geçişin üçüncü dalgası, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer sektörlerin uygulamalarındaki kritik görev iş yüklerini ve verileri korumak için buluta özel ara bağlantı gerektiriyor. Bu durumlarda, ikincil bir yedekleme sitesi birincil olanla aynı performansı sunmalı ve yük devri tamamen sorunsuz olmalıdır. Buna ek olarak, dünyanın farklı bölgelerinde iş yapmanın uygulamaların coğrafi dağılımı ve veri kullanılabilirliği konusunda kendine özgü siyasi zorlukları vardır. Verilerin belirli bir yerde tutulmasıyla ilgili yasal zorunluluklar nedeniyle, birden çok katmanda çok satıcılı bir kurulumla ek karmaşıklık getirmeksizin, uygulamaları ve verileri aynı ülke içindeki coğrafi olarak yedekli konumlarda dağıtmak her zaman kolay değildir. Özellikle (Singapur ve hatta bazı Avrupa ülkeleri gibi) nispeten küçük siyasi ortamlarda veri koruma ve kullanım kurallarına bağlı kalarak tam coğrafi yedekliliğe ulaşmak bir zorluk oluşturabilirken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) veya Avustralya gibi pazarlarda bu kolayca başarılabilir. Gelişmiş coğrafi yeteneklerle ilgili gelişme, büyük ölçüde bulut hizmet sağlayıcılarının (CSP’ler) hizmetlerine erişimi, coğrafi esneklik için gerekli temel yapı taşlarını sağlayacak şekilde tasarlamasından kaynaklanmaktadır.

How digital business connects

Connect digital infrastructure and services on demand at software speed via secure, software-defined interconnection. Scale hybrid deployments, achieve network agility, directly connect to partners and providers easily and securely.

Learn More
Equinix Fabric

Özel, yazılım tanımlı bir ara bağlantı yapısı aracılığıyla daha fazla esneklik sunmak

Dünyanın dört bir yanındaki metropollerde (50’den fazla konum) geniş bir dağıtım ve önde gelen bulut ve SaaS sağlayıcılarına yönelik küresel bulut rampaları ile, Equinix Fabric™, müşterilere Platform Equinix® üzerinde coğrafi yedekli bulut erişimi tasarımları ve uygulamaları ile hizmet verdi. Geçen yıl, bir ülke veya metropol içinde coğrafi yedekli erişim sunmak için belirli pazarlardaki bir dizi CSP ile birlikte çalışarak bu konuda daha fazla iyileştirmeler yaptık. Bu, genel bir bulut hizmetinin yerel, ulusal ve hatta bölgesel dağıtımları için önemli olabilir.

Aşağıdaki Equinix Fabric coğrafi esneklik örnekleri, kritik görev özellikli bulut uygulamalarınızı ve bulunduğunuz coğrafya içinde ve coğrafyalar arasında nasıl koruyabileceğinizi göstermektedir.

Coğrafi esnekliğe sahip bulut erişimi konusunda daha geleneksel yaklaşım, iki farklı metropolü Equinix Fabric kullanarak birbirine bağlamaktır. Bu mimariyi Equinix Fabric’i (eski adıyla Equinix Cloud Exchange) kurduğumuz 2014 yılından bu yana uygulayabiliyoruz. Equinix Fabric, her bir metropol içinde fiziksel olarak yedekli ağ bağlantılarının ek koruması için çift bağlantı noktalı bir model sunar.

Bu senaryo, farklı metropolleri kullanarak en uygun ülke içi dayanıklılığı sağlar. Önceki senaryoya benzer şekilde, ağ maliyetlerinden tasarruf etmek ve birincil ve ikincil kullanılabilirlik bölgeleriniz arasında doğrudan ve güvenli bağlantı sağlamak için Equinix Fabric aracılığıyla bulut bağlantısını birleştirebilirsiniz. Equinix Fabric, bu özelliği ABD’de ilk günden itibaren etkinleştirmiş bulunuyor. O zamandan beri, aynı konseptteki birkaç ülke daha eklendi ve diğerleri de halen geliştiriliyor.

Equinix Fabric, bazı metropollerde ve belirli hizmet sağlayıcıları için, müşterilerin aynı metropol içinde iki coğrafi yedekli bulut rampası aracılığıyla bağlanmasına olanak tanır. Bir metropol içindeki coğrafi yedekli erişim, çoğu uygulama ve verinin gerektirdiği esnekliği sağlayabilir. Bu model, somut müşteri talebi üzerine birkaç metropolda eklendi – Londra, Amsterdam, Singapur etkinleştirilmiş durumda ve diğerleri de izleyecek.

Bu senaryo önceki üçüne güçlü bir alternatif olabilir. Bu da öncekiler gibi, mükemmel coğrafi esneklik sağlar, ancak bunda ikincil sitenin fiziksel bir dağıtımdan ziyade sanal bir dağıtım olma özelliği vardır. İkincil siteye bir donanım ağ cihazı eklemek yerine, lider ağ işlevleri sanallaştırma (NFV) altyapısı tedarikçilerinden alınacak bir yönlendirici veya SD-WAN ağ geçidiyle, bir veya iki sanal ağ cihazını dakikalar içinde uygulayabileceğiniz Network Edge hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Tek bir küresel platformda esnek buluta geçiş

Coğrafi yedeklemeyle ilgili bu dört senaryo, tümü %99,9999 çalışma süresi ortalamasına sahip tek bir esnek küresel platformda özel yazılım tanımlı ve NFV ara bağlantısını kullanarak buluttaki iş yüklerini ve verileri korur. Equinix Fabric veri sayfasından dijital altyapı performansınızı, güvenliğinizi ve esnekliğinizi artırma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bir Dijital Uç Stratejisi Brifingi planlamak için Global Çözüm Mimarınızla da iletişime geçebilirsiniz.

Avatar photo
Guido Coenders Director, Global Solution Architecture
Avatar photo
Tobias Schaub Principal Product Manager
Subscribe to the Equinix Blog