Inteligentna produkcja: jak osiągnąć większe korzyści dzięki wymianie danych

Zwiększenie elastyczności infrastruktury informatycznej jest niezbędne dla procesów produkcyjnych nowej generacji

Theo van Andel
Inteligentna produkcja: jak osiągnąć większe korzyści dzięki wymianie danych

Sektor produkcji przemysłowej musi stawić czoła dużym wyzwaniom, takim jak rosnące oczekiwania klientów, postęp technologiczny, silna konkurencja, a ostatnio również globalna pandemia. Zarówno duże, jak i małe firmy muszą szybciej reagować na zmiany. Niezbędne jest również szybkie gromadzenie i analizowanie danych oraz podejmowanie decyzji na ich podstawie. Choć przedsiębiorstwa produkcyjne weszły już na właściwą ścieżkę, muszą jeszcze wiele zrobić w dziedzinie cyfryzacji. W jaki sposób producenci mogą osiągnąć maksymalne korzyści z innowacji cyfrowych, takich jak przemysłowy Internet rzeczy? Jak wykorzystać sprawną wymianę danych z partnerami w łańcuchu dostaw, aby zwiększyć zyski i szybciej reagować na zmiany wymagań klientów?

Nowe korzyści wynikające z bezpośrednich połączeń

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Juniper Research, łączna liczba połączeń w ramach przemysłowego Internetu rzeczy (ang. Industrial Internet of Things ― IIoT) na całym świecie wzrośnie z 17,7 mld w 2020 roku do 36,8 mld w 2025, co oznacza ogólną stopę wzrostu na poziomie 107%[1].

Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych inwestuje coraz więcej w technologie IIoT, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Wiąże się z tym konieczność przetwarzania coraz większej ilości danych.

Dane te muszą być przesyłane i analizowane oraz przechowywane w określonym miejscu. W tym celu coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z chmur publicznych, co jednak może znacznie zwiększać koszty operacyjne, zwłaszcza w niektórych konfiguracjach.

W rezultacie producenci coraz częściej uświadamiają sobie, że muszą zmienić architekturę swojego środowiska informatycznego, tak aby umożliwić partnerom w łańcuchu dostaw bezpośrednie, prywatne połączenia. Firmie przyniesie to wymierne korzyści, a samym partnerom ułatwi działanie.

Transform your manufacturing IT with interconnection at the edge

Learn how manufacturing leaders can tap into the power of interconnection to enhance manufacturing IT and business agility in this guide from Equinix.

Download
Screen Shot 2021-07-27 at 11.29.30 AM

Reakcja przedsiębiorstwa na zmiany wymagań rynku

Producent kapitałochłonnych maszyn stanął przed nowymi wyzwaniami, gdy jego klienci zamiast tradycyjnych form zakupu zaczęli domagać się modeli opartych na kosztach operacyjnych, takich jak leasing lub płatność za faktyczne używanie. Postanowił oczywiście spełnić te oczekiwania i uzupełnił swoją ofertę o leasing. Aby ograniczyć do minimum nieplanowane przestoje i koszty serwisowania, umieścił w maszynach szereg czujników gromadzących dane, w oparciu o które miał być świadczony serwis predykcyjny.

Okazało się jednak, że wymaga to wprowadzenia zmian również w środowisku informatycznym. Architektura tego środowiska została początkowo zaprojektowana z myślą o obsłudze obiektów produkcyjnych i biur sprzedaży. Teraz musiała objąć również wszystkie zdalne maszyny przesyłające dane z czujników.

Aby czujniki te mogły współdziałać ze sobą i dostarczać wartościowe informacje, musiały zostać dynamicznie zintegrowane z sieciami, chmurami i ekosystemami cyfrowymi z wykorzystaniem szybkich i bezpiecznych połączeń bezpośrednich o małych opóźnieniach.

Starsze technologie informatyczne hamują rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych

Tradycyjne infrastruktury informatyczne nie mogą zapewnić elastyczności wymaganej przez współczesne procesy produkcyjne.

Cyfryzacja: to już nie możliwość, to konieczność

Nowe czynniki rozwoju zachęcają firmy do wprowadzania zmian. Posiadanie niezawodnej, rozproszonej infrastruktury cyfrowej z bezpośrednimi połączeniami między partnerami w łańcuchu dostaw jest dziś warunkiem wstępnym wykorzystania nowych możliwości.

Przykładem są inicjatywy z zakresu przemysłowego Internetu rzeczy. Najpierw należy sprawdzić, kto znajduje się w ekosystemie przedsiębiorstwa i z kim można nawiązać bezpośrednie połączenie cyfrowe. Połączenia takie umożliwiają dostęp do informacji analitycznych w czasie rzeczywistym i zapewniają krótszy czas reakcji, a równocześnie obniżają koszty.

Weźmy też pod uwagę sztuczną inteligencję połączoną z Internetem rzeczy. Gromadzenie i analizowanie danych za pośrednictwem sprzętu Internetu rzeczy w kombinacji z szybkimi połączeniami pozwala dostarczać więcej informacji do procesu produkcyjnego. Poprzez podłączone do sieci czujniki i kamery producenci pozyskują wartościowe informacje oparte na interakcjach w czasie rzeczywistym między maszynami, systemami i innymi punktami końcowymi.

Czas start! Nie ma na co czekać

Każdego roku firma Equinix publikuje wyniki badań rynku pod nazwą Global Interconnection Index (GXI). Raport ten umożliwia śledzenie zmian w gospodarce cyfrowej i ich wpływu na przedsiębiorstwa.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w latach 2019-2023 zainstalowana przepustowość wykorzystywana na potrzeby połączeń bezpośrednich* w krajach EMEA będzie rosnąć o 45% rocznie, podczas gdy średni wzrost sektora produkcji przemysłowej wyniesie 36% w skali globalnej i 40% w regionie EMEA.

Jeśli przedsiębiorstwo produkcyjne zapewni sobie sprawne połączenia w solidnych ekosystemach, będzie z powodzeniem się rozwijać. W przeciwnym razie pozostanie z tyłu za konkurencją. Rozproszona infrastruktura obejmująca strategiczne lokalizacje oraz wymiana danych z partnerami w łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym przynosi duże korzyści. Jeśli firma nie zapewni sobie takich rozwiązań, przegra rynkowy wyścig.

Aby zyskać przewagę nad konkurencją, już dziś trzeba zacząć od wdrożenia infrastruktury cyfrowej. Pobierz nasz Przewodnik dla przedsiębiorstw produkcyjnych i dowiedz się, w jaki sposób liderzy firm mogą wykorzystać połączenia bezpośrednie w celu zwiększenia elastyczności produkcyjnych systemów informatycznych i całej organizacji.

 

* łączna przepustowość zapewniona w celu wymiany danych między przedsiębiorstwami

[1] Industrial IoT: Future Market Outlook, Technology Analysis & Key Players 2020-2025, Juniper Research, 2020

Avatar photo
Theo van Andel Field Development Senior Manager
Subscribe to the Equinix Blog