Akıllı Üretim: Veri Paylaşımı, Ticari Değeri Nasıl Ortaya Çıkarabilir?

Yeni nesil üretim için daha fazla BT altyapısı çevikliği gerekli

Theo van Andel
Akıllı Üretim: Veri Paylaşımı, Ticari Değeri Nasıl Ortaya Çıkarabilir?

Üretim endüstrisi, artan müşteri beklentileri, teknolojik gelişmeye ayak uydurma ihtiyacı, yoğun rekabet ve son olarak da küresel salgın nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya. Gerek büyük gerekse küçük üreticiler, değişikliklere daha hızlı yanıt vermek zorunda kalıyor. Verileri hızlı bir şekilde toplayıp analiz etme ve ardından sonuca göre karar verme yeteneği esas. Üreticiler doğru yolda olsalar da, dijitalleşme alanında hala yapılması gereken işler var. Üreticiler, nesnelerin endüstriyel interneti (IIoT) gibi dijital yeniliklerden en iyi şekilde nasıl yararlanabilir? Tedarik zinciri ortaklarıyla daha iyi veri alışverişinden nasıl faydalanabilirler ve bu durum, müşteri gereksinimlerine daha iyi ve daha hızlı yanıt vermelerine nasıl yardımcı olur?

Ara bağlantıyı fırsata çevirmek

Juniper Research[1] araştırmasına göre, 2020 yılında 17,7 milyar olan küresel IIoT bağlantılarının sayısının %107’lik toplam büyüme oranıyla 2025 yılında 36,8 milyara çıkacağı tahmin ediliyor.

Birçok üretici IIoT teknolojilerine, yapay zekaya (AI) ve makine öğrenmesine giderek daha fazla yatırım yaptığından, hızla büyüyen bir veri akışı yaşıyorlar.

Bu verilerin bir yere taşınması, analiz edilmesi ve saklanması gerekiyor. Bunun için yoğun bir şekilde genel bulut benimseniyor. Ancak kuruluma bağlı olarak, OPEX’de önemli bir artışa da neden oluyor.

Sonuç olarak, giderek daha fazla üretici BT’lerini yeniden yapılandırma ihtiyacının farkına varıyor ve kendileri için vazgeçilmez bir destek olan ara bağlantının (tedarik zinciri iş ortakları arasındaki doğrudan, özel bağlantı) avantajlarını deneyimliyor.

Transform your manufacturing IT with interconnection at the edge

Learn how manufacturing leaders can tap into the power of interconnection to enhance manufacturing IT and business agility in this guide from Equinix.

Download
Screen Shot 2021-07-27 at 11.29.30 AM

Bir üretici değişen pazar taleplerine nasıl yanıt verir?

Sermaye yoğun makine üreticisi bir firma, müşterileri doğrudan satın almak yerine kullanım başına ödeme ve kiralama gibi OPEX tabanlı modeller talep ettiğinde bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Firma buna çözüm bulmak için portföyüne bir kiralama modeli ekledi. Planlanmamış arıza sürelerini ve bakım maliyetlerini en aza indirmek için, veri toplamak ve öngörücü bakım bilgileri elde etmek için makinelere çok sayıda sensör yerleştirdi.

Ancak, bu değişiklik BT ortamına sorunlar getirdi. BT mimarisi başlangıçta üretim tesislerini ve satış ofislerini desteklemek için tasarlanmıştı. Fakat, artık uzaktan sensör verilerini ileten tüm makinelerin desteklenmesine de ihtiyaç vardı.

Birlikte çalışabilmek ve daha kaliteli bilgi sağlamak için bu sensörlerin hızlı, güvenli, düşük gecikmeli ara bağlantı yoluyla ağlar, bulutlar ve dijital ekosistemlerle dinamik olarak entegre edilmesi gerekiyor.

Eski BT, Üreticilere engel oluyor

Geleneksel BT altyapıları, günümüzün üretim operasyonlarının gerektirdiği çevikliği sağlayamıyor.

Daha akıllı ara bağlantı, tasarruf ve fırsatlara yol açıyor

Uzaktan çalışan makineler ile merkez tabanlı veri merkezi arasında veri alışverişinin maliyetli olduğu kanıtlandı.

Bazı analizlerin sonunda, ara bağlantıdan yararlanan dağıtılmış bir yaklaşımın veri aktarımı ve bulut bağlantısına ilişkin BT harcamalarını önemli ölçüde azaltabileceği ortaya çıktı. Kullanıcılar ve hizmet uygulamaları arasındaki mesafeyi kısaltarak ve uçta ağ ve bulut sağlayıcılarıyla doğrudan bağlantılar kurarak maliyetler önemli ölçüde azaltıldı.

Bu dağıtılmış altyapı, bir üreticinin yerel bayilerle daha etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor ve daha iyi hizmetler sunarken, büyüme için hazır bir fırsat yaratıyor.

Artan bağlantı esnekliği, geliştirilmiş ağ optimizasyonu ve düşük bağlantı maliyeti, Equinix Global Tech Trends Survey 2020-21’de dünya genelindeki dijital liderler tarafından vurgulandığı gibi en önemli ara bağlantı avantajlarıydı.

Dijitalleştirme isteğe bağlı değil

Ticarete yön veren eğilimler değişiklikleri zorluyor. Tedarik zinciri iş ortakları arasında bağlantı olanaklarına sahip sağlam, dağıtılmış bir dijital altyapı, artık fırsatları yakalamanın bir ön koşulu.

Örneğin bir IoT girişimini ele alalım. Ekosisteminizde kimlerin bulunduğunu ve kiminle doğrudan dijital bağlantı kurabileceğinizi öğrenin. Doğrudan bir bağlantı, gerçek zamanlı içgörülere erişmenizi sağlar ve size daha uygun maliyetli bir şekilde daha hızlı tepki süreleri sağlar.

IoT ile bağlantılı yapay zekayı düşünelim. Yüksek hızlı bağlantılarla birlikte IoT ekipmanı aracılığıyla veri toplama ve analizi, üretim sürecine ilişkin daha fazla içgörü sağlar. Ağa bağlı sensörler ve kameralar aracılığıyla üreticiler, makineler, sistemler ve diğer uç noktalar arasındaki gerçek zamanlı etkileşimlerden ilginç bilgiler edinir.

Beklemeyin – artık başlama zamanı

Equinix tarafından yayınlanan yıllık bir pazar araştırması olan Küresel Ara Bağlantı Endeksi (GXI), dijital ekonomideki değişimleri ve bunların dijital ticaret üzerindeki etkisini takip ediyor.

Çalışma, 2019 ve 2023 yılları arasında, EMEA’da kurulu ara bağlantı bant genişliği* kapasitesinin yıllık %45 oranında artacağını, imalat sektörünün ise dünya genelinde yıllık ortalama %36 ve EMEA’da %40 oranında büyüyeceğini öngörüyor.

Sağlam üretim ekosistemlerine bağlanabilirliği sağlamak, üretici olarak gelişmeye devam edeceğiniz anlamına gelir. Aksi takdirde geride kalırsınız. Stratejik konumlarda dağıtılmış bir altyapıya sahip olmanın ve tedarik zinciri iş ortaklarınızla gerçek zamanlı veri alışverişinde bulunabilmenin avantajları çok büyük. Ve bunu şirket olarak kendiniz için yapmazsanız, rakiplerinizden biri önünüze geçer.

Yarının rekabet avantajı bugünkü dijital altyapı ile başlıyor. Sektör liderlerinin imalat BT’sini ve iş çevikliğini geliştirmek için ara bağlantının gücünden nasıl yararlanabileceğini keşfetmek için Üretim Nasıl Yapılır Kılavuzumuzu indirin.

 

* kuruluşlar arasında veri alışverişi için sağlanan toplam kapasite

 

[1] Industrial IoT: Future Market Outlook, Technology Analysis & Key Players 2020-2025, Juniper Research, 2020

Avatar photo
Theo van Andel Field Development Senior Manager
Subscribe to the Equinix Blog