Ekspansja ekosystemu w regionie EMEA przyspiesza dzięki pojawiającym się strategiom ukierunkowanym głównie na technologie cyfrowe

Wydanie 5 raportu GXI wyjaśnia, jak branże wykorzystują infrastrukturę cyfrową i uzyskują przewagę nad konkurencją

Matthew George
Orla Ni Chorcora
Ekspansja ekosystemu w regionie EMEA przyspiesza dzięki pojawiającym się strategiom ukierunkowanym głównie na technologie cyfrowe

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw postępuje w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (w regionie EMEA) dzięki symbiotycznym relacjom między przedsiębiorstwami a dostawcami usług. Na przykład, jak wskazują wyniki ankiety trendów technologicznych Equinix 2020-2021, blisko połowa (47%) specjalistów IT z regionu EMEA migruje krytyczne aplikacje do dostawców usług w chmurze i zyskuje większą przewagę nad konkurencją.

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw, przy udziale partnerów ekosystemu, takich jak dostawcy usług w chmurze, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Liderzy biznesowi w regionie EMEA w coraz większym stopniu wzmacniają swoje strategie cyfrowe poprzez połączenia bezpośrednie z infrastrukturą cyfrową dostawców usług[i] zarówno w rdzeniu cyfrowym, jak i w lokalizacjach na brzegu. Według piątego wydania corocznego raportu Global Interconnection Index (GXI) przewiduje się, że przepustowość połączeń bezpośrednich[ii] dla takich interakcji będzie stanowić 64% całkowitej szacowanej przepustowości w regionie w latach 2020-2024.

Remodel your enterprise to become digital-first

Make a bold leap with the industry’s source for interconnection data trends.

View GXI Volume 5
gxivol5

Interconnection to Service Providers is driving faster Enterprise digital transformation

Według wydania 5 raportu GXI przepustowość połączeń bezpośrednich w regionie EMEA będzie rosła w tempie 46% CAGR do 2024 r., co stanowi 25% całkowitej globalnej przepustowości połączeń bezpośrednich. Globalne badania branżowe GXI, opublikowane niedawno przez Equinix, wskazują, w jaki sposób organizacje wykorzystują połączenia bezpośrednie[iii] oraz infrastrukturę rozproszoną do kształtowania i skalowania globalnej gospodarki cyfrowej.

W czasie pandemii dostawcy usług w regionie EMEA musieli „wzmocnić” swoją pozycję, aby sprostać bezprecedensowemu zapotrzebowaniu ze strony przedsiębiorstw. W rezultacie dostawcy usług w regionie EMEA wdrożyli infrastrukturę cyfrową o 20% większą niż w innych regionach świata. Duża liczba wdrożeń infrastruktury cyfrowej przez dostawców usług w regionie EMEA stanowi dla przedsiębiorstw podstawę do przyspieszenia wzrostu przepustowości połączeń bezpośrednich oraz przyspieszenia realizacji strategii ukierunkowanej głównie na technologie cyfrowe.

Prognoza dla regionu EMEA wskazuje na rosnącą dystrybucję rdzeniowej i brzegowej infrastruktury cyfrowej oraz połączeń bezpośrednich ekosystemów.

Raport GXI ułatwia planowanie własnych strategii ekspansji cyfrowej przedsiębiorstwom i dostawcom usług, poprzez podsumowanie największych możliwości rozwoju infrastruktury cyfrowej w poszczególnych branżach i metropoliach. Na przykład, lokalizacje rdzeniowe i brzegowe w regionie EMEA rozwijają się błyskawicznie, obejmując swoim zasięgiem liczne metropolie i ekosystemy branżowe. Cyfrowe lokalizacje rdzeniowe to miejsca, w których organizacje opracowują podstawy dla swojej platformy cyfrowej, a cyfrowe lokalizacje brzegowe to miejsca, w których organizacje zapewniają lokalizację w pobliżu klientów, pracowników, punktów końcowych i inteligentnych operacji. Koncepcyjnie rdzeń obejmuje sieci korporacyjne, chmury typu multicloud i regionalne lokalizacje infrastruktury danych back-end, a krawędź obejmuje lokalizacje w pobliżu konkretnych skupisk ekosystemów –wpływając na istotność, gęstość i wartość. Biorąc jednak pod uwagę wymagania firm dotyczące lokalizacji pracowników, partnerów i klientów, przedsiębiorstwa będą definiować swoje lokalizacje rdzeniowe i brzegowe według własnego uznania, wraz z wymaganiami dotyczącymi połączeń bezpośrednich z określonymi partnerami ekosystemu we wszystkich metropoliach.

  • Przewiduje się, że przepustowość lokalizacji rdzeniowych będzie rosła z 45% CAGR do 3994 Tb/s, co stanowi 75% prognozy regionalnej.
  • Oczekuje się, że lokalizacje brzegowe będą zwiększać przepustowość połączeń bezpośrednich o 10% szybciej niż główne metropolie, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na uczestnictwo lokalne i utrzymać zgodność z przepisami regionalnymi.

Raport GXI przewiduje, że do 2024 r. metropolie FLAP (Frankfurt, Londyn, Amsterdam i Paryż) będą wykorzystywały największą łączną przepustowość w regionie EMEA z 75% udziałem w strukturze regionalnej. Paryż jest najszybciej rozwijającą się główną metropolią w regionie EMEA z CAGR na poziomie 47%, a trzy najszybciej rozwijające się lokalizacje brzegowe to Dubaj (60% CAGR), Dublin (58% CAGR) i Madryt (56% CAGR).

Powiązanym czynnikiem zwiększającym zapotrzebowanie na przepustowość bezpośrednich połączeń rdzeniowych i brzegowych w regionie EMEA jest rosnąca liczba podmorskich systemów kablowych, które przekazują ruch telekomunikacyjny, ruch dostawców hiperskalowalnych oraz treści i media cyfrowe na całym świecie. Nowe, wielokontynentalne projekty wprowadzające podmorskie systemy kablowe, takie jak EllaLink łączący Amerykę Łacińską z Europą oraz 2Africa, określany mianem „kabla życia”, który łączy Afrykę, Europę i Bliski Wschód, zwiększą zapotrzebowanie na infrastrukturę cyfrową i połączenia bezpośrednie ekosystemów w kluczowych rdzeniowych i brzegowych metropoliach w regionie EMEA.

W lokalizacjach brzegowych obserwuje się również napływ dostawców usług w chmurze, IT oraz dostawców hiperskalowalnych, którzy pomogą przedsiębiorstwom zachować zgodność z przepisami regionalnymi i poszerzyć swoją lokalną obecność. Hybrydowe środowiska wielochmurowe stanowią kluczowy element strategii ukierunkowanej na technologie cyfrowe dla przedsiębiorstw jako czynnik przyspieszający transformację cyfrową i wzrost.

Przodujące w cyfrowej transformacji ekosystemy branżowe w regionie EMEA

Ekosystemy branżowe przedsiębiorstw odpowiadają za 36% przepustowości połączeń bezpośrednich w regionie EMEA. Dostawcy usług wspierają rozwój przedsiębiorstw poprzez wdrożenia w wielu lokalizacjach rdzeniowych i brzegowych w regionie (średnio): dwie rdzeniowe i cztery brzegowe.

Wymienieni poniżej dostawcy usług branżowych oraz przedsiębiorstwa, stanowią przykłady liderów przodujących we wdrażaniu infrastruktur cyfrowych:

Telekomunikacja

Sami dostawcy usług telekomunikacyjnych stanowią 32% globalnej przepustowości połączeń bezpośrednich w regionie EMEA z 1737 Tb/s i 45% CAGR do 2024 r. Na przykład, partner roku Equinix w kanale EMEA Orange Business Services (OBS) posiada swoje lokalizacje w 25 metropoliach Equinix w 16 krajach, wykorzystując Equinix Fabric™ z globalną siecią OBS do bezpiecznego i niezawodnego bezpośredniego łączenia przedsiębiorstw z głównymi dostawcami sieci i chmury. W 2020 r. sieć OBS odnotowała znaczny wzrost w skali globalnej, zwłaszcza w regionie EMEA, gdzie realizowała projekty takie jak wspólne zastosowania modernizacji sieci WAN, hybrydowe środowiska wielochmurowe, integracje fuzji i przejęć, wprowadzanie dynamicznych infrastruktur w centrach danych oraz cyfrowej działalności biznesowej.

Usługi finansowe

Sektor usług finansowych w regionie EMEA jest liderem pod względem przepustowości połączeń bezpośrednich w przedsiębiorstwach (18% przepustowości w skali regionalnej), zaś Londyn i Frankfurt są głównymi metropoliami w regionie EMEA w sektorach bankowości i ubezpieczeń oraz papierów wartościowych i handlu.  W sytuacji, gdy branża ubezpieczeniowa stoi w obliczu zmian, coraz bardziej restrykcyjnych przepisów i nowych, zaawansowanych cyfrowo konkurentów wywierających presję na tradycyjne źródła przychodów ubezpieczeniowych, dedykowane połączenia bezpośrednie są niezbędne w tej branży w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej.

Sektor publiczny

Sektor publiczny w regionie EMEA pozostawał w tyle za krzywą transformacji cyfrowej, jednak obecnie szybko ją nadrabia, ponieważ przewiduje się, że będzie to najszybciej rozwijająca się branża, której przepustowość połączeń bezpośrednich będzie rosła corocznie na poziomie 54% do 2024 r. Na przykład, miliardy euro są wydawane na modernizację infrastruktury kolejowej, a rządy krajowe inwestują w szybsze pociągi międzymiastowe, elektryfikację kolei i elastyczne rozwiązania w kwestii pociągów podmiejskich w celu przewiezienia większej liczby pasażerów koleją, większą liczbą pociągów, kursujących regularniej, z punktualnymi przyjazdami oraz po niższych kosztach.

Siemens, lider w dziedzinie rozwiązań inżynieryjnych dla światowego przemysłu kolejowego, wykorzystuje dane zebrane z ponad 300 czujników w każdym pociągu i nakłada je na dane historyczne, aby przewidzieć, kiedy poszczególne komponenty mogą ulec awarii. W skali międzynarodowej firma musi zapewnić, że dane są przechowywane zgodnie z lokalnymi przepisami z wykorzystaniem możliwie najbardziej ekonomicznych środków.

Aby pomóc firmie Siemens w rozwiązaniu tych problemów, Teradata nawiązała współpracę z Equinix, aby wdrożyć rozwiązanie zorientowane przede wszystkim na połączenia bezpośrednie w swojej, opartej na chmurze, strategii w zakresie aktywnego przywracania sprawności po awarii. Wdrażając platformę Equinix wraz z Teradata firma Siemens zmieniła organizację swojej infrastruktury zarządzania usługami IT w celu uzyskania cyfrowej przewagi, integrując technologie cyfrowe i chmurowe, jednocześnie optymalizując automatyzację, poprawiając niezawodność i zwiększając wydajność.

Nasi klienci mogą osiągać większe przebiegi przy mniejszej liczbie pociągów. Analityka danych może przyspieszyć analizę przyczyn źródłowych, redukując czas pracy. Chodzi tu zwiększenie czasu sprawności i unikanie nieplanowanych przestojów. Jeśli przewidujemy zdarzenia wystarczająco wcześnie, zarówno my, jak i nasi klienci możemy odpowiednio reagować". - Gerhard Kress, Vice President of IoT Platform, Siemens

Zapoznaj się z wydaniem 5 raportu GXI i dowiedz się, jak zostać liderem infrastruktury cyfrowej w świecie zorientowanym na technologie cyfrowe i zapewnić rozwiązania w zakresie cyfrowych strategii rdzeniowych, brzegowych i ekosystemu.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z następującymi blogami:

GXI Vol. 5 Global Blog

GXI Vol. 5 Americas Blog

GXI Vol. 5 Asia-Pacific Blog

 

 

[i] Service Providers include: Telecommunications, Cloud & IT Service, Hyperscaler Providers, and Content & Digital Media.

[ii] Interconnection bandwidth is a measure, calculated in bits/sec, of the capacity provisioned to privately and directly exchange traffic between two parties, inside carrier-neutral colocation data centers.

[iii] Interconnection is the direct and private traffic exchange between two or more parties, inside a carrier-neutral colocation data center.

Avatar photo
Matthew George Director, Segment Marketing, EMEA
Avatar photo
Orla Ni Chorcora Vice President, Channel Sales, EMEA
Subscribe to the Equinix Blog