EMEA’da Yaygınlaşmakta Olan Önce-Dijital Stratejilerin Sağladığı Ekosistem Genişlemesi

GXI Sayı 5, sektörlerin rekabet avantajı için dijital altyapıyı nasıl tasarladığını gösteriyor

Matthew George
Orla Ni Chorcora
EMEA’da Yaygınlaşmakta Olan Önce-Dijital Stratejilerin Sağladığı Ekosistem Genişlemesi

Kurumsal dijital dönüşüm, İşletmeler ve Hizmet Sağlayıcılar arasındaki sembiyotik ilişki sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerinde ilerliyor. Örneğin, Equinix 2020-2021 Tech Tends araştırmasına göre, EMEA’nın BT uzmanlarının neredeyse yarısı (%47), daha fazla rekabet avantajı elde etmek için kritik uygulamaları bulut hizmeti sağlayıcılarına (CSP’ler) taşıyor.

CSP’ler gibi ekosistem ortaklarıyla kurumsal dijital dönüşüm, buz dağının sadece görünen kısmı. EMEA iş liderleri, hem dijital merkez hem de uç konumlarda Servis Sağlayıcı[i] dijital altyapısıyla arabağlantı kurarak dijital stratejilerini giderek daha fazla güçlendiriyor. Bu etkileşimler için arabağlantı bant genişliğinin[ii], yıllık Global Arab]ağlantı Endeksi (GXI) raporunun 5. sayısında yer alan yeni araştırmaya dayalı olarak, 2020-2024 yılları arasında bölgenin toplam tahmini kapasitesinin %64’ünü oluşturacağı tahmin ediliyor.

Remodel your enterprise to become digital-first

Make a bold leap with the industry’s source for interconnection data trends.

View GXI Volume 5
gxivol5

Servis Sağlayıcılarla arabağlantı, Kurumsal dijital dönüşümü hızlandırıyor

GXI’in 5. Sayısına göre, EMEA arabağlantı bant genişliğinin 2024 yılına kadar %46’lık bir CAGR’de büyümesi ve toplam küresel arabağlantı bant genişliği kapasitesinin %25’ini oluşturması bekleniyor. GXI’nin kısa süre önce Equinix tarafından yayınlanan küresel sektör araştırması, kuruluşların küresel dijital ekonomiyi şekillendirmek ve ölçeklendirmek için arabağlantı[iii] ve dağıtılmış altyapıyı nasıl kullandığı konusunda tahminlere yer veriyor.

Pandemi sırasında EMEA Servis Sağlayıcıları, işletmelerden gelen benzeri görülmemiş talebi karşılamak için “adım atmak” zorunda kaldı. Sonuç olarak, Servis Sağlayıcılar EMEA’da dünya çapındaki diğer bölgelere göre %20 daha fazla dijital altyapı kurdu. EMEA’daki Servis Sağlayıcıların yüksek hacimli dijital altyapı kurulumları, işletmelerin arabağlantı bant genişliği büyümesini hızlandırması ve dijital öncelikli stratejilerini süratle uygulaması için temel oluşturuyor.

EMEA tahmini, merkez ve uç dijital altyapı kurulumunun ve ekosistem arabağlantılarının artığını gösteriyor

GXI, hem İşletmelerin hem de Hizmet Sağlayıcıların dijital büyüme stratejilerini planlayabilmeleri için sektör ve metropol bazında en büyük dijital altyapı büyüme fırsatlarının nerede olduğunu görmelerine yardımcı olur. Örneğin EMEA bölgesinde metropol merkez ve uç konumları hızla büyüyor ve birden fazla metropolü ve sektör ekosistemini kapsıyor. Dijital çekirdek konumlar, kuruluşların dijital platformlarının temelini oluşturduğu yerler. Dijital uç konumlar ise bir kuruluşun müşterilere, çalışanlara, uç noktalara ve akıllı operasyonlara yerel olarak yakınlık sağladığı yerler. Kavramsal olarak, çekirdek kurumsal ağ, çoklu bulut ve bölgesel arka uç veri altyapısı konumlarını içerirken uç, belirli ekosistem konsantrasyonlarına yakın olup yerçekimi, yoğunluk ve değer sağlayan konumlar anlamına gelir. Ancak, bir işletmenin çalışan, iş ortağı ve müşteri bakımından konum gereksinimleri göz önüne alındığında, Kuruluşlar tüm metropollerdeki belirli ekosistem ortaklarıyla arabağlantı gereksinimlerinin yanı sıra çekirdek ve uç konumlarını uygun gördükleri şekilde tanımlayacaktır.

  • Çekirdek lokasyonların, bölgesel tahminin %75’ini temsil eden %45’lik bir CAGR ile 3.994 Tbps’ye çıkacağı tahmin ediliyor.
  • Uç konumların, artan yerel katılım ihtiyacını desteklemek ve bölgesel kurallara uyumluluğu sürdürmek için arabağlantı bant genişliği kapasitesini çekirdek metropollerden %10 daha hızlı büyümesi bekleniyor.

GXI raporu, 2024 yılına kadar toplam EMEA arabağlantı bant genişliği kapasitesinin en büyüğünü bölgesel toplamın %75’i ile FLAP (Frankfurt, Londra, Amsterdam ve Paris) metropollerinin oluşturacağını tahmin ediyor. Paris, %47’lik bir CAGR ile EMEA’da en hızlı büyüyen metropol. En hızlı büyüyen uç lokasyonlar ise Dubai (%60 CAGR), Dublin (%58 CAGR) ve Madrid (%56 CAGR).

EMEA çekirdek ve uç arabağlantı bant genişliği talep artışının diğer bir nedeni, dünya çapında Telekomünikasyon, Hiper Ölçekleyici Sağlayıcı ve İçerik & Dijital Medya trafiğini taşıyan denizaltı kablo sistemlerinin sayısının artması.  Latin Amerika ve Avrupa’yı birbirine bağlayan EllaLink ve Afrika, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan “yaşam kablosu” olarak adlandırılan 2Afrika gibi yeni çok kıtalı denizaltı kablo projeleri, temel çekirdek ve uç EMEA metropollerinde dijital altyapı ve ekosistem arabağlantısı için daha fazla talep yaratacak.

Uç konumlar ayrıca, İşletmelerin bölgesel kurallar uyumluluğu sürdürmesine ve yerel varlıklarını genişletmesine yardımcı olacak bir Bulut & BT ve Hiper Ölçek Sağlayıcı akışına tanık oluyor. Hibrit çoklu bulut, dijital dönüşüm ve büyüme için bir hızlandırıcı olarak işletmelerin dijital öncelikli stratejilerinin önemli bir bileşeni.

Dijital dönüşümde lider olan EMEA sektör ekosistemleri

Kurumsal sektör ekosistemleri, EMEA bölgesinin arabağlantı bant genişliği toplamının %36’sını yönlendiriyor. Servis Sağlayıcılar, bölgedeki birden çok çekirdek ve uç konuma dağıtım yaparak Kurumsal büyümeye olanak sağlıyor (ortalama olarak): iki çekirdek ve dört uç.

Aşağıdaki sektörlerde Hizmet Sağlayıcıları ve İşletmeler, dijital altyapıların kurulumunda öncülük edenlere örnek:

Telekomünikasyon

Sadece telekomünikasyon sağlayıcıları, 2024 yılına kadar 1.737 Tbps ve %45 CAGR ile EMEA arabağlantı bant genişliği küresel toplamının %32’sini oluşturacak. Örneğin, Equinix EMEA Yılın Kanal Ortağı olan Orange Business Services (OBS), 16 ülkede 25 Equinix metropolünde konuşlandırılmış durumda ve işletmeleri önde gelen ağ ve bulut sağlayıcılarına güvenli ve güvenilir bir şekilde bağlamak için OBS küresel ağı ile Equinix Fabric™’den yararlanıyor. 2020’de OBS, WAN modernizasyonu, hibrit çoklu bulut, M&A entegrasyonu, çevik veri merkezi altyapısı ve dijital iş için ortak kullanım örnekleri sunarak, özellikle EMEA’da önemli bir küresel büyüme gerçekleştirdi.

Finansal Hizmetler

Londra ve Frankfurt metropollerinde önde olan EMEA Bankacılık, Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Ticaret sektörlerinde, EMEA’nın Finansal Hizmetler sektörü, Kurumsal arabağlantı bant genişliği kapasitesinde (bölgesel toplamın %18’i) lider konumunda. Sigorta sektörünün değişimle karşı karşıya kalması, artan kısıtlayıcı düzenlemeler ve dijital olarak etkin yeni rakipler ile dijital dönüşümü ilerletmek için bu sektörde özel arabağlantılar gereklidir.

Kamu

EMEA’nın Kamu Kesimi, dijital dönüşüm eğrisinin gerisindeydi, ancak 2024 yılına kadar arabağlantı bant genişliğinde yıllık %54 büyüme oranıyla en hızlı büyüyen sektör olacağı tahmin edililiyor. Örneğin, ulusal hükümetlerin daha fazla demiryolu yolcusunu, daha fazla trenle, daha düzenli olarak, zamanında varışlarla, daha düşük maliyetle taşıma hedefiyle, hızlı şehirlerarası trenlere, demiryolu elektrifikasyonuna ve esnek banliyö treni konseptlerine yatırım yapmasıyla birlikte, demiryolu altyapısını iyileştirmek için milyarlarca Euro harcanıyor.

Küresel demiryolu endüstrisi için mühendislik çözümlerinde lider olan Siemens, her bir trendeki 300’den fazla sensörden toplanan verileri önceki verilerle birlikte analiz ederek, parçaların ne zaman arızalanabileceğini tahmin ediyor. Uluslararası planda çalışan şirket, verileri yerel yasalara uygun olarak mümkün olan en uygun maliyetli yöntemlerle korumak zorunda.

Siemens’in bu sorunu çözmesine yardımcı olmak için Teradata, bulut tabanlı, aktif felaket kurtarma çözümüne arabağlantı öncelikli bir yaklaşım sağlamak amacıyla Equinix ile ortaklık kurdu. Siemens, Teradata ile Platform Equinix’i devreye alarak BT hizmet yönetimi altyapısını dijital bir uç için yeniden tasarladı ve bu şekilde dijital & bulut teknolojilerini entegre ederek, otomasyonu optimize edip, güvenilirliği ve performansı arttırdı.

Müşterilerimiz daha az trenle daha fazla yol kat ediyor. Veri analitiği, kök neden analizini hızlandırarak işçilik süresini kısaltabiliyor. Bu, çalışma süresini artırmak ve planlanmamış kesinti sürelerini azaltmak sayesinde oluyor. Arızaları yeterince önceden tahmin edersek, biz ve müşterilerimiz buna göre önlem alabiliriz." - Gerhard Kress, Vice President of IoT Platform, Siemens

GXI Sayı 5 raporunu okuyun ve dijital çekirdek, ekosistem ve uç stratejilerini inceleyerek dijital öncelikli bir dünya için dijital altyapıda nasıl ustalaşacağınızı keşfedin.

 

Ayrıcaokumak isteyebilirsiniz:

GXI Vol. 5 Global Blog

GXI Vol. 5 Americas Blog

GXI Vol. 5 Asia-Pacific Blog

 

 

[i] Service Providers include: Telecommunications, Cloud & IT Service, Hyperscaler Providers, and Content & Digital Media.

[ii] Interconnection bandwidth is a measure, calculated in bits/sec, of the capacity provisioned to privately and directly exchange traffic between two parties, inside carrier-neutral colocation data centers.

[iii] Interconnection is the direct and private traffic exchange between two or more parties, inside a carrier-neutral colocation data center.

Avatar photo
Matthew George Director, Segment Marketing, EMEA
Avatar photo
Orla Ni Chorcora Vice President, Channel Sales, EMEA
Subscribe to the Equinix Blog