Ökningen av ekosystem i EMEA drivs av att fler företag tar fram strategier för att prioritera det digitala

Ökningen av ekosystem i EMEA drivs av att fler företag tar fram strategier för att prioritera det digitala

Matthew George
Orla Ni Chorcora
Ökningen av ekosystem i EMEA drivs av att fler företag tar fram strategier för att prioritera det digitala

Företagens digitala transformation går framåt i EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika), tack vare den symbiotiska relationen mellan företag och tjänsteleverantörer. Enligt Equinix undersökning om tekniktrender 2020–2021 flyttar exempelvis nästan hälften (47 %) av EMEA:s IT-personal väsentliga applikationer till molntjänsteleverantörer (CSP:er) för att få ökad konkurrenskraft.

Företagens digitala transformation med ekosystempartner, till exempel molnoperatörer, är bara toppen av isberget. Företagsledare i EMEA genomdriver i allt högre utsträckning sina digitala strategier genom interconnection med tjänsteleverantörers digitala infrastruktur, både i den digitala kärnan och vid edge-platser. Interconnectionbandbredden för dessa interaktioner beräknas utgöra 64 % av regionens estimerade kapacitet 2020–2024, enligt nya analyser som rapporteras i den femte årliga volymen av rapporten Global Interconnection Index (GXI).

Remodel your enterprise to become digital-first

Make a bold leap with the industry’s source for interconnection data trends.

View GXI Volume 5
gxivol5

Interconnection till tjänsteleverantörer driver företagens snabbare digital transformation

Enligt GXI vol. 5 förväntas interconnectionbandbredden i EMEA öka med 46 % CAGR till 2024, och därmed utgöra 25 % av den totala kapaciteten för interconnectionbandbredd globalt. Den globala GXI-branschundersökningen, som nyligen publicerades av Equinix, innehåller prognoser för hur organisationer använder interconnection och distribuerad infrastruktur för att forma och skala den globala digitala ekonomin.

Under pandemin har tjänsteleverantörer inom EMEA behövt intensifiera arbetet för att tillgodose den oerhörda efterfrågan från företagen. Det har lett till att 20 % mer digital infrastruktur har driftsatts i EMEA jämfört med andra delar av världen. Dessa EMEA-tjänsteleverantörers höga driftsättningsvolym för digital infrastruktur lägger grunden så att företag snabbare kan utöka interconnectionbandbredden och genomföra sina strategier för att prioritera det digitala.

EMEA-prognoser visar ökad distribution av digital infrastruktur i kärnan och vid edge samt mer interconnectioninom ekosystem

GXI hjälper både företag och tjänsteleverantörer att se var de största möjligheterna till ökad digital infrastruktur finns i olika branscher och metron så att de kan planera sina strategier för digital expansion. Exempelvis växer EMEA:s kärn- och edge-platser i metron snabbt och spänner över flera metron och branschekosystem. Digitala kärnplatser är platser där organisationer lägger grunden för sin digitala plattform, och digitala edge-platser är platser där en organisation ger lokal närhet till kunder, medarbetare, slutpunkter och intelligenta verksamheter. Konceptuellt sett innefattar kärnan platser för bolagsnätverk, multimoln och regionala backend-datainfrastruktur, medan edge innefattar platser nära specifika ekosystemkoncentrationer och driver gravitation, densitet och värde. Det är dock så att företagen definierar sina kärn- och edge-platser utifrån sina behov gällande medarbetar-, partner- och kundplatser såväl som kraven på interconnection med specifika ekosystempartner i alla städer.

  • Kärnplatserna beräknas växa med 45 % CAGR till 3 994 Tbit/s, och motsvarar 75 % av den regionala prognosen.
  • Edge-platserna förväntas utöka kapaciteten för interconnectionbandbredd 10 % snabbare än kärnmetron för att tillgodose det växande behovet av lokalt deltagande och upprätthålla regional efterlevnad.

I GXI-rapporten uppskattar man att FLAP-metron (Frankfurt, London, Amsterdam och Paris) år 2024 kommer att ha den högsta övergripande interconnectionbandbredden i EMEA med 75 % av den regionala mixen. Paris är den kärnmetro som ökar snabbast i EMEA med 47 % CAGR, och de tre edge-platser som växer mest är Dubai (60 % CAGR), Dublin (58 % CAGR) och Madrid (56 % CAGR).

En relaterad drivkraft bakom efterfrågan på interconnectionbandbredd vid kärnan och edge i EMEA är det stigande antalet undervattenkabelsystem som överför trafik från telekommunikation, leverantörer av hyperskala samt innehåll och digitala medier runtom i världen. Nya undervattenkabelprojekt över flera kontinenter är på gång, till exempel EllaLink som kopplar samman Latinamerika och Europa och 2Africa, kallad ”the cable of life”, som kopplar samman Afrika, Europa och Mellanöstern. Dessa kommer att skapa högre efterfrågan på digital infrastruktur och ekosysteminterconnection i viktiga kärn- och edge-metron i EMEA.

Edge-platser ser även en tillströmning av moln-, IT- och hyperskaleleverantörer som kommer att hjälpa företag att upprätthålla regional efterlevnad och utöka sin lokala närvaro. Hybrida multimoln är en viktig komponent i företagens strategier för att prioritera det digitala eftersom de påskyndar deras digitala transformation och tillväxt.

EMEA-branschers ekosystem som är ledande inom digital transformation

Näringslivets ekosystem driver 36 % av EMEA-regionens mix av interconnectionbandbredd. Tjänsteleverantörer gör det möjligt för företag att växa genom att driftsätta på flera kärn- och edge-platser i regionen (i genomsnitt): två kärnplatser och fyra edge-platser.

Här följer exempel på tjänsteleverantörer och företag som leder vägen när det gäller att driftsätta digitala infrastrukturer:

Telekommunikation

Leverantörer inom telekommunikation står på egen hand för 32 % av den globala mixen av interconnectionbandbredd i EMEA, med 1 737 Tbit/s och 45 % CAGR år 2024. Exempelvis är Equinix, årets EMEA Channel Partner, Orange Business Services (OBS), driftsatt i 25 Equinix-metron i 16 länder och utnyttjar Equinix Fabric™ med det globala OBS-nätverket för säker och tillförlitlig interconnection mellan företag och ledande nätverks- och molnleverantörer. 2020 växte OBS stort globalt sett och i synnerhet i EMEA, och tillhandahöll gemensam användning av WAN-modernisering, hybrida multimoln, M&A-integration, agil datacenterinfrastruktur och digitala företag.

Finansiella tjänster

EMEA:s finansiella tjäntesektor är ledande när det gäller företagens kapacitet för interconnectionbandbredd (18 % av den regionala mixen), med London och Frankfurt som främsta EMEA-metron inom sektorerna bank och försäkring samt obligationer och börshandel. Försäkringsbranschen står inför förändringar, alltmer restriktiva regler och nya digitalt aktiverade konkurrenter som pressar de traditionella försäkringsintäkterna, och därför krävs dedikerad sammankoppling i branschen för att främja den digitala omvandlingen.

Offentlig sektor

EMEA:s offentliga sektor låg efter på den digitala transformationskurvan, men kommer snabbt ikapp och förväntas bli den snabbast växande branschen med en årlig tillväxt av interconnectionbandbredd på 54 % till 2024. Exempelvis spenderas många miljarder euro på att uppgradera järnvägsinfrastruktur, och nationella regeringar investerar i snabbare intercitytåg, järnvägselektrifiering och flexibla pendlingståg. Målet är att hantera fler resenärer på flera tåg som ska gå mer regelbundet och i tid, till en lägre kostnad.

Siemens, en ledare inom tekniska lösningar för den globala järnvägsindustrin, använder data som samlas in från över 300 sensorer på varje tåg och lägger dem mot historiska data för att förutse när komponenter skulle kunna drabbas av fel. Eftersom företaget arbetar internationellt måste de säkerställa att alla data lagras i enlighet med lokala lagar så kostnadseffektivt som möjligt.

I arbetet med att hjälpa Siemens att lösa utmaningarna samarbetade Teradata med Equinix för att prioritera interconnection för en molnbaserad och aktiv katastrofåterställningslösning. Siemens driftsatte på Platform Equinix med Teradata och omformade därmed sin IT-infrastruktur för tjänstehantering för en digital edge genom att integrera digitala tekniker och molntekniker. Samtidigt optimerade de sin automatisering, förbättrade tillförlitligheten och ökade prestandan.

Våra kunder får fler mil från färre tåg. Dataanalys kan påskynda orsaksanalysen och minska arbetstiden. Allt handlar om att öka drifttiden och undvika oplanerade avbrott. Om vi förutser incidenter tillräckligt tidigt kan både vi och våra kunder agera utifrån det.” - Gerhard Kress, Vice President of IoT Platform, Siemens

Läs rapporten GXI vol. 5 om hur man kan hantera digital infrastruktur för en digital värld genom att ta fram strategier för en digital kärna, ekosystem och edge.

 

Du kanske även vill läsa:

GXI Vol. 5 Global Blog

GXI Vol. 5 Americas Blog

GXI Vol. 5 Asia-Pacific Blog

 

 

[i] Service Providers include: Telecommunications, Cloud & IT Service, Hyperscaler Providers, and Content & Digital Media.

[ii] Interconnection bandwidth is a measure, calculated in bits/sec, of the capacity provisioned to privately and directly exchange traffic between two parties, inside carrier-neutral colocation data centers.

[iii] Interconnection is the direct and private traffic exchange between two or more parties, inside a carrier-neutral colocation data center.

Avatar photo
Matthew George Director, Equinix Research Group, EMEA
Avatar photo
Orla Ni Chorcora Vice President, Channel Sales, EMEA
Subscribe to the Equinix Blog