Bulutta Nasıl Konuşmalı: Buluta Bitişik Altyapı

Çevik ve güvenli hibrit altyapılar oluşturmak için en iyi 3 uygulama

Christian Melendez
Bulutta Nasıl Konuşmalı: Buluta Bitişik Altyapı

Birçok şirket, hala iş yükünü buluta aktarma veya şirket içinde tutma arasında karar vermeye çalışıyor. Neyse ki, artık bu seçeneklerin sadece birini seçmek gerekmiyor. Bunun yerine şirketler, veri egemenliği veya yasal nedenlerle, tüm verilerini şirket içinde tutarken, aynı zamanda bir bulut sağlayıcısının isteğe bağlı altyapı ve hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

Şirketler buluta bitişik bir altyapıyla çalışmaya karar verdiğinde, sayısız diğer ürün ve hizmetlerle entegrasyon olanakları doğar. Örneğin, bir şirket veritabanlarını şirket içinde barındırmayı ve AWS, Salesforce vb. gibi diğer iş ortağı çözümleriyle ara bağlantı kurmayı seçebilir. BT birimlerinin mevcut altyapılarında büyük ayarlamalar yapmasına gerek yoktur. Bir veya daha fazla bulut veya SaaS sağlayıcısıyla özel ve güvenli ara bağlantılar kurmak için ağ düzeyinde başlayabilirler.

Buluta bitişik altyapıya sahip olmanın mükemmel sonuç vereceği durumlar hakkında birkaç fikir paylaşmama izin verin. Ama önce, “buluta bitişik” olmakla ne kastedildiğini ve bunun neden diğer mimari modellerden farklı olduğunu görelim.

See how digital business connects with Equinix Fabric

Connect digital infrastructure and services on demand at software speed via secure, software-defined interconnection. Scale hybrid deployments, achieve network agility, directly connect to partners and providers easily and securely.

Read More
Equinix fabric

Buluta bitişik altyapıyı, genel ve özel bulutlar arasındaki iletişimin internet üzerinden gerçekleştiği hibrit bir altyapının evrimi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, aynı tesiste bulutun hemen “yanında” Equinix International Business Exchange™ (IBX®) siteleri gibi veri merkezleri  bulunmaktadır. Bulutun hemen yanında olmak, internet üzerinden gitmeksizin, Equinix Fabric™ yazılım tanımlı ara bağlantı kullanarak, özel “on-ramplar” aracılığıyla bir veya daha fazla bulut sağlayıcısı ile özel ve güvenli bir şekilde iletişim kurmayı mümkün kılar. Bu tür iletişim, bu iş yüklerine düşük gecikme süresi ve düşük veri aktarım maliyetleri gibi önemli avantajlar sağlar.

Buluta bitişik model, işletmelerin bulutu veri merkezlerinin bir uzantısı olarak kullanmasına yardımcı olur. Başlamak için kapsamlı değişiklikler yapmaları gerekmez. Altyapı temin etmeyi ve yapılandırmayı otomatik hale getirmek için Terraform ve Ansible gibi araçlar kullanıyorsanız, mimari değişiklikleri hızla yapma yeteneğiniz katlanarak artar.

Equinix’de, AWS, Azure, Google Cloud, Oracle veya IBM gibi bulut sağlayıcılarına özel ve güvenli bir şekilde bağlanmak için Equinix Fabric’i kullanabileceğiniz büyük bir pazar bulacaksınız. Ayrıca Salesforce gibi diğer iş ortaklarıyla veya veri merkezlerimizden birinde altyapısı olan herhangi bir müşteriye bağlanabilirsiniz. Bunun yanısıra, mevcut iş yüklerinizi buluta bitişik bir modele kolayca entegre edebilmeniz için Terraform ve Ansible gibi araçları da destekliyoruz.

Şimdi, buluta bitişik bir altyapının çok uygun olduğu birkaç senaryoyu paylaşmama izin verin:

1. Aniden Çoğalan iş Yükleri

Şirket içinde sunucu kapasite planlaması, yeni fiziksel sunucular satın almak için yeterli teslim süresine sahip olmak gibi zorluklar içerir. Ancak, bir iş yükünü isteğe bağlı olarak geçici bir süre ölçeklendirmek için bir bulut sağlayıcısı kullanabilirsiniz. Buluta bitişik olmak size yalnızca daha çevik bir hibrit mimari sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bir bulut sağlayıcısına güvenli ve özel olarak bağlanmanıza da yardımcı olur. Örneğin, aşağıdaki şema, ayrılmış kapasite için kullanılan bir veri merkezindeki sunucuları göstermektedir. Ancak ölçeği hızla ve geçici olarak genişletmeniz gerektiğinde, bir bulut sağlayıcısından yararlanabilirsiniz.

Yukarıdaki şemada, AWS Route53, kullanıcılarınızın etkileşimde bulunduğu DNS etki alanını yönetiyor. Ardından yükü, bir uygulama yük dengeleyici (ALB) aracılığıyla şirket içindeki sunucular ile EC2 bulut sunucuları arasında paylaştırır. CloudWatch, trafikteki ani artışları absorbe etmek için ALB’den alınan ölçümleri birleştirir ve EC2 bulut sunucularının ne zaman yükseltme veya ne zaman düşürme yönünde ölçekleneceğine karar verir. Şirket içindeki tüm altyapı, Equinix Fabric ve AWS Direct Connect aracılığıyla VPC uç noktalarını kullanarak AWS’deki herhangi bir kaynakla etkileşim kurabilir.

2. Veri egemenliği ve/ veya veri analizi
Bir sistemde, verilerin nerede saklanacağı ve bunlara kimlerin erişebileceği konusunda sınırlamalar olduğu zamanlar vardır. Verileri buluta taşımak istemiyor ancak bazı bulut hizmetlerini kullanmak istiyor olabilirsiniz. Buluta bitişik modele sahip olmak, bu özel ve güvenli iletişim sorununu çözmenize yardımcı olur. Bir veri merkezinden buluta doğrudan iletişim hatları olduğunda, internet üzerinden veri trafiği alışverişine gerek yoktur. Bulut sağlayıcıları, Platform Equinix® üzerinde Equinix Fabric ile birbirine bağlı AWS Direct Connect veya Azure ExpressRoute gibi hizmetler sunar. Platform Equinix® bu sağlayıcılara bitişik konumları küresel olarak sunar, özel ve güvenli iletişimi garanti eder.

Yukarıdaki şemada görebileceğiniz gibi, verilerinizi üzerinde daha fazla kontrole sahip olmakla veya veri egemenliğini koruyabilmekle birlikte, bir bulut sağlayıcısının bazı hizmetlerini de kullanabileceğiniz bir veri merkezinde tutabilirsiniz. Şirket içi sunucular, veri analizi gerçekleştirmeye devam eder ve raporlama amacıyla yalnızca belirli bilgileri sunar. Bu, değiş tokuş edilen veri miktarını ve özel kanallar aracılığıyla veri aktarımını azaltarak veri aktarım maliyetlerini düşürür.

3. Özel donanıma sahip uç iş yükleri

Buluta bitişikliğin öne çıktığı diğer bir tipik senaryo, bir veri merkezinden bir bulut sağlayıcısıyla düşük gecikmeli iletişim kurmanız gerektiği durumlardır. Genellikle bu, nesnelerin interneti (IoT) iş yükleri için geçerlidir. Ayrıca, bu tür iş yükleri, bir bulut sağlayıcısının sunmadığı özel donanımlar gerektirebilir. Örneğin, video kameralardan veri toplamak ve ardından aşağıdaki şemada gösterildiği gibi bu veriler üzerinde bazı tahminler yapmak istediğinizi varsayalım:

Burada, işlemeniz gereken veriler özel donanımdan (tarım makinelerinden) geldiği için düşük gecikme süresinin gerekli olduğu bir senaryo görebilirsiniz. Donanımın arızalı olabileceğini ne kadar çabuk tahmin ederseniz, o kadar iyi olacaktır. Bağlantı internet üzerinden yapılıyorsa, bu düşük gecikme süresini elde edemeyebilirsiniz.

Bunlar buluta bitişik uygulama için en yaygın senaryolar. Ancak, diğer bulut sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla özel ve güvenli bir şekilde iletişim kurabileceğiniz Equinix Fabric gibi bir ara bağlantı merkeziniz olduğunda olasılıklar sonsuzdur. Bu modelle, daha fazla çeviklik sağlamak için kuruluşunuzun dijital altyapısını modernize ederken, bir veya daha fazla bulut sağlayıcısına doğrudan ve güvenli, özel ara bağlantı ile ölçeklendirebileceksiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için Equinix Fabric veri sayfasını indirin.

Ayrıca yerel Global Çözümler Mimarınızla iletişime geçebilirsiniz; buluta bitişiklik yolculuğunuzun haritasını çıkarmak için bir fizibilite raporu (POC) hazırlamanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Avatar photo
Christian Melendez Global Solutions Architect
Subscribe to the Equinix Blog