Digital-first czy cloud-first?

Z piątego wydania raportu GXI dowiesz się, dlaczego samo przejście do chmury nie jest wystarczające

Steve Madden
Digital-first czy cloud-first?

Trwający od dwóch lat stan pandemii zmusił firmy do digitalizacji modeli biznesowych, co zwiększyło popyt na usługi cyfrowe. Aż 47% decydentów w obszarze IT twierdzi, że, ze względu na pandemię, przyspieszyło wdrażanie planów cyfrowej transformacji. Takie dane przedstawiono w zrealizowanym na skalę globalną badaniu ankietowym trendów technologicznych Equinix 2020–2021 (GTTS).

Cyfrowym liderom na całym świecie, którzy byli przygotowani do wdrożenia strategii digital-first, udało się w kilka miesięcy urzeczywistnić cele, których osiągnięcie w typowych warunkach zająć mogłoby lata — i to nawet wówczas, gdyby wykorzystano strategie cloud-first. Z piątego wydania raportu Global Interconnection Index (GXI), czyli corocznego badania rynku publikowanego przez Equinix, wynika, że cyfrowi liderzy, którzy wdrożyli strategie digital-first, realizują obecnie programy transformacji aż 4,5 razy szybciej.

The time for a digital-first strategy is now.

The Global Interconnection Index (GXI) is the industry’s leading source of data and insight on interconnection and its increasing impact on the digital world.

Get The GXI Report!
gxivol5

Dlaczego samo przejście do chmury nie jest wystarczające?

Strategia cloud-first polega na transformacji rozwiązań technicznych obsługujących istniejące procesy biznesowe. Jej wdrożenie stanowi ważny krok naprzód, ale nie wystarcza do tego, aby konkurować i nadawać tempo w cyfrowym świecie.

W strategii digital-first technologia jest narzędziem przekształcania procesów biznesowych. Strategia cyfrowego środowiska biznesowego i strategia technologiczna mają pewne punkty styczne, co pozwala wyeliminować luki w wydajności organizacji, rozszerzyć wachlarz możliwości rynkowych i przekuć wysiłki podejmowane z myślą o cyfrowej transformacji w realne zyski. Jeżeli firma nie chce walczyć o przetrwanie na rynku, lecz znaleźć się w jego awangardzie, to musi ze strategii cloud-first przejść na strategię digital-first.

W piątym wydaniu raportu GXI omówiono, w jaki sposób organizacje rozwijają swoje strategie digital-first

Jak podano w GXI, cyfrowa gospodarka w dalszym ciągu wpływa na zwiększanie się przepustowości połączeń bezpośrednich[i]. Z prognoz wynika, że do 2024 r. wzrost ten wyniesie 44% CAGR. Innymi słowy, przepustowość będzie wówczas 4 razy większa niż cała globalna przepustowość w 2020 r. Zgodnie z przewidywaniami przepustowość połączeń bezpośrednich będzie 15 razy wyższa niż przepustowość internetu.

W piątym wydaniu raportu GXI, który stanowi najważniejsze branżowe źródło danych i analiz dotyczących wzrostu przepustowości połączeń bezpośrednich, wyjaśniono, jak przedsiębiorstwa i usługodawcy wykorzystują przepustowość połączeń bezpośrednich oraz infrastrukturę rozproszoną, aby kształtować i rozwijać globalną gospodarkę cyfrową.

 

Motorem strategii digital-first są trzy makrotrendy

W piątym wydaniu raportu GXI omówiono makrotrendy wpływające na kształt cyfrowej transformacji i przedstawiono w zarysie strategie, jakie stosują cyfrowi liderzy z myślą o urzeczywistnieniu paradygmatu „digital-first”. Podane w nim — w podziale na branże i regiony — szczegółowe informacje na temat skali i tempa wdrożeń cyfrowych mogą się okazać przydatne przy opracowywaniu strategii digital-first dla każdej organizacji.

Przywołane poniżej makrotrendy znajdują potwierdzenie w danych oraz w strategiach stosowanych przez cyfrowych liderów.

 • Świadczenie usług cyfrowych: jak wskazano w GXI, skalowanie przez przedsiębiorstwa cyfrowego rdzenia, doprowadziło do tego, że ciągu ostatnich dwóch lat trzykrotnie wzrosło tempo implementacji środowisk multi-cloud w wymiarze wieloregionalnym.
 • Podwyższenie poziomu uczestnictwa cyfrowego: z GXI wynika, że SaaS stanowi obecnie największą pozycję wydatków w obszarze IT, ponieważ firmy przechodzą na publiczne i prywatne rozwiązania alternatywne w modelu „jako usługa”.
 • Zapewnienie cyfrowej bliskości: jak podano w GXI, na przestrzeni ostatnich kilku lat ponad dwukrotnie wzrosło tempo ekspansji cyfrowych liderów na krawędzi cyfrowej.

Strategia digital-first wymaga infrastruktury cyfrowej

Skuteczna strategia digital-first obejmuje trzy kluczowe elementy infrastruktury cyfrowej, mianowicie: rdzeń cyfrowy, ekosystemy cyfrowe i krawędź cyfrową.

 • Rdzeń cyfrowy to fundament platformy cyfrowej organizacji. Z GXI wynika, że rdzeń cyfrowy obejmuje 20% globalnych lokalizacji i wykorzystuje 70% przepustowości połączeń bezpośrednich i infrastruktury cyfrowej.
 • Ekosystemy cyfrowe pozwalają organizacjom uczestniczyć w gospodarce cyfrowej. W GXI wskazano, że na poziomie globalnym oraz w ujęciu uśrednionym usługodawcy mają połączenia bezpośrednie z ponad setką różnych partnerów.
 • Krawędź cyfrowa to miejsce, w którym cyfrowa tożsamość organizacji styka się ze światem rzeczywistym, co pozwala być bliżej klientów, pracowników, punktów końcowych i inteligentnych operacji. Jak wyjaśniono w GXI, krawędź cyfrowa obejmuje 80% globalnych lokalizacji, stanowi około 30% wdrożeń infrastruktury i wykorzystuje około 30% przepustowości połączeń bezpośrednich.

Reasumując, infrastruktura cyfrowa wymaga architektury Interconnection Oriented Architecture® (IOA®), która eliminuje odległości między połączonymi rzeczami i umożliwia bezpośrednie połączenie usług znajdujących się w bliskiej odległości,z myślą o optymalizacji dwukierunkowej wymiany ruchu — przesyłu i pobierania.

Usługodawcy przecierają przedsiębiorstwom szlak cyfrowej transformacji

Prognoza GXI pokazuje, że do 2024 r. dostawcy usług będą zużywać 64% globalnej przepustowości połączeń bezpośrednich (13 794 Tbps), przy czym sami dostawcy usług sieciowych będą stanowić 32% globalnego miksu.. Analiza porównawcza wdrożeń pokazuje dynamiczną ekspansję usługodawców na krawędzi cyfrowej (ten wzrost jest niemal dwukrotnie wyższy niż w przypadku rdzenia cyfrowego), jednocześnie ułatwiając ekspansję przedsiębiorcom na krawędzi cyfrowej (57% CAGR).

Ekosystem usług finansowych najważniejszym motorem wzrostu przepustowości połączeń bezpośrednich dla przedsiębiorstw

Według przewidywań ponad 50% przepustowości połączeń bezpośrednich lub 18% globalnej przepustowości będzie przypadać na usługi finansowe. Wynika to z rozwoju handlu internetowego i branży płatności elektronicznych w czasie pandemii. Jak wynika z szacunków, sektor produkcji może stać się największym liderem wzrostu w kategorii podmiotów spoza branży finansowej, co stanowi rezultat dynamicznej cyfryzacji modelów biznesowych w obszarze logistyki i łańcucha dostaw.

Istotne różnice pod względem tempa wzrostu i poziomu dojrzałości między regionem obu Ameryk, regionem Azji i Pacyfiku i regionem EMEA

W piątym wydaniu raportu GXI zaprezentowano pięcioletnią prognozę wzrostu przepustowości połączeń bezpośrednich w podziale według regionów, lokalizacji rdzeniowych i krawędziowych, branż, koszyka partnerów biznesowych, chmur oraz sieci. Na podstawie tych danych można sformułować, podparte bogatym materiałem źródłowym, wnioski na temat tendencji regionalnych, które opisano szczegółowo w regionalnych blogach GXI.

 • Region obu Ameryk to największy region na świecie, który zapewnia 47% całej przepustowości połączeń bezpośrednich i który, według prognoz, ma się rozwijać w tempie 43% CAGR, co pozwoli przebić poziom 10 156 Tb/s do 2024 r.
 • Region Azji i Pacyfiku (APAC) ma zgodnie z oczekiwaniami rozwijać się w tempie 46% CAGR w perspektywie 2024 r., zapewniając 28% globalnej przepustowości połączeń bezpośrednich.
 • Prognozuje się, że region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) będzie się rozwijał w tempie 46% CAGR w perspektywie 2024 r., zapewniając 5327 Tb/s, co przekłada się na 25% globalnej przepustowości połączeń bezpośrednich.

Cyfrowi liderzy, którzy zrobili krok naprzód

Poniżej przedstawiamy rezultaty osiągnięte przez te przedsiębiorstwa i tych usługodawców, którzy zdecydowali się zrobić krok naprzód i udoskonalić swoje strategie cyfrowe, czy to jeszcze przed wybuchem pandemii, czy to już w jej trakcie.

CDW: Dostawca usług zarządzanych, firma CDW, zapewnia niezbędne wsparcie wielu przedsiębiorstwom na Platform Equinix®. CDW rozumie wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć pracownicy zdalni, ponieważ wdraża infrastrukturę wspierającą jej własnych telepracowników oraz pracowników ich klientów z całego świata. W tym zakresie firma z sukcesem wykorzystuje Platform Equinix, blisko współpracując przy tym z innym kluczowym partnerem Equinix — spółką Cisco®.

Catchpoint: Platforma Catchpoint Digital Experience Monitoring daje działom operacji i zespołom specjalistów DevOps błyskawiczne możliwości dogłębnego rozpoznania problemów dotyczących wydajności aplikacji, zanim jeszcze wpłyną one na doświadczenia użytkownika. Oprócz tego, że Catchpoint jest klientem Equinix Metal™, to zespół Equinix Metal wykorzystuje platformę Catchpoint i generowane przez nią dane jako narzędzie pozwalające naszym klientom lepiej zrozumieć, jak działa internet.

Widzimy teraz trzeci akt rozwoju internetu, w którym bliskość i małe opóźnienia dają początek zupełnie nowej fali innowacji. Jako wieloletni klient Equinix wykorzystujemy infrastrukturę w różnych centrach danych na całym świecie, aby zapewniać naszym globalnym klientom całościowe i proaktywne narzędzie do monitorowania doświadczeń cyfrowych. Udostępniane przez Catchpoint krytyczne analizy pomagają naszym klientom w sposób proaktywny monitorować i optymalizować doświadczenia cyfrowe miliardów konsumentów i pracowników rozsianych po całym świecie. Equinix Metal obniża nasze bariery wejścia do nowych lokalizacji, przez co demokratyzuje dostęp do krawędzi cyfrowej, stanowiąc przy tym przejaw, lansowanej przez Equinix, ekspansywnej wizji platformy. Trzymamy rękę na pulsie i planujemy być obecni we wszystkich 18 nowych lokalizacjach Equinix Metal.” - Mehdi Daoudi, współzałożyciel i dyrektor generalny Catchpoint

Przejdź od strategii cloud-first do strategii digital-first

Właśnie teraz nadszedł czas, aby zrobić zdecydowany krok naprzód i przejść na strategię digital-first. W raporcie GXI przedstawiono przekonujące analizy, z których jasno wynika, że cyfrowi liderzy będący przedsiębiorstwami i usługodawcami muszą — niezależnie od branży i lokalizacji — przestawić się ze strategii cloud-first na strategie digital-first. Przedsiębiorstwa i usługodawcy działający w dowolnym sektorze i znajdujący się na dowolnym poziomie dojrzałości cyfrowej mogą z powodzeniem wykorzystać informacje i wskazówki zawarte w raporcie GXI, aby rozpocząć lub przyspieszyć transformację w oparciu o paradygmat „digital-first”, ponieważ ten raport:

 • daje wyjątkową możliwość przeanalizowania makrotrendów i kluczowych wskaźników referencyjnych wpływających na kształt cyfrowej transformacji w wymiarze ogólnoświatowym, co obejmuje powszechny wzrost przepustowości połączeń bezpośrednich;
 • pozwala ocenić — na przykładzie strategii przyjętych przez cyfrowych liderów oraz danych porównawczych dotyczących dokonanych przez nich wdrożeń — z czym wiąże się model biznesowy wykorzystujący paradygmat „digital-first”, a tym samym umożliwia rozplanowanie własnej strategii i przyspieszenie jej realizacji;
 • pozwala zrozumieć jak należy projektować infrastrukturę cyfrową, aby odpowiadała ona wymaganiom stawianym przez rdzeń cyfrowy, ekosystemy cyfrowe i krawędź cyfrową oraz aby sprawiła, że firmy staną się motorem zmian, a nie ich ofiarą.

Zapoznaj się z piątym wydaniem raportu GXI i zidentyfikuj kluczowe wdrożenia w obszarze rdzenia cyfrowego i krawędzi cyfrowej oraz wdrożenia ekosystemów branżowych, które są dostosowane do Twojego poziomu cyfrowej dojrzałości, aby wprowadzić w życie strategie digital-first w celu zapewnienia większej przewagi konkurencyjnej.

Inne interesujące artykuły:

Piąte wydanie raportu GXI — blog dla obu Ameryk

Piąte wydanie raportu GXI — blog dla regionu Azji i Pacyfiku

Piąte wydanie raportu GXI — blog dla regionu EMEA

 

[i] Przepustowość połączeń bezpośrednich to wyrażony w bitach na sekundę parametr określający przepustowość udostępnianą do prywatnej

i bezpośredniej wymiany ruchu między dwiema stronami w obrębie neutralnych pod względem telekomunikacyjnym kolokacyjnych centrów danych.

Avatar photo
Steve Madden Vice President, Equinix Research Group
Subscribe to the Equinix Blog