Digitalfokuserat eller molnfokuserat?

GXI volym 5 avslöjar varför det inte längre räcker att flytta verksamheter till molnet

Steve Madden
Digitalfokuserat eller molnfokuserat?

Under de senaste två åren har pandemin tvingat företag att digitalisera sina affärsmodeller, vilket har ökat efterfrågan på digitala tjänster. Enligt Equinix undersökning om tekniktrender 2020–2021 rapporterade 47 % av globala beslutsfattare inom IT att de intensifierat sina planer på digital transformation på grund av pandemin.

Digitala ledare över hela världen som var redo att införa digitalfokuserade strategier åstadkom inom loppet av månader vad som kunde ha tagit flera år under mer normala affärsförhållanden – även när det gäller införande av molnfokuserade strategier. Faktum är att ledande digitala företag och tjänsteleverantörer som införde digitalfokuserade strategier nu kommit 4,5 gånger längre i sin transformation enligt rapporten Global Interconnection Index (GXI) volym 5, en årlig marknadsundersökning som publiceras av Equinix.

The time for a digital-first strategy is now.

The Global Interconnection Index (GXI) is the industry’s leading source of data and insight on interconnection and its increasing impact on the digital world.

Get The GXI Report!
gxivol5

Varför det inte räcker att flytta verksamheter till molnet som vanligt

En molnfokuserad strategi prioriterar omvandling av teknik som tjänar befintliga affärsprocesser. Även om det är ett viktigt steg så räcker inte en molnfokuserad strategi för att konkurrera och leda i en digital värld.

En digitalt fokuserad strategi använder teknik för att omvandla affärsprocesser. Strategierna för digitala affärer och teknik möts för att skapa bättre prestanda, ökade möjligheter och materiell avkastning på det digitala omställningsarbetet. Oavsett om ett företag försöker att behålla sin position i framkant eller kämpar för att överleva på marknaden så är tiden inne att gå från en molnfokuserad till en digitalt fokuserad strategi.

GXI volym 5 avslöjar hur organisationer utvecklar sina digitalfokuserade strategier

Enligt GXI fortsätter den digitala ekonomin att driva på den globala bandbredden för sammankoppling,[i] vilken förutses växa med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) om 44 % fram till 2024, eller fyra gånger det totala globala värdet för 2020. Faktum är att sammankopplingsbandbredd förväntas bli 15 gånger större än internet!

GXI volym 5 är den branschledande källan till data och insikter om kapacitetstillväxt för sammankopplingsbandbredd och visar hur företag och tjänsteleverantörer använder denna bandbredd och distribuerad infrastruktur för att forma och skala den globala digitala ekonomin.

Tre makrotrender driver digitalt fokuserade strategier

GXI volym 5 beskriver makrotrenderna som formar digital transformation och förklarar strategierna som digitala ledare använder för att bli digitalt fokuserade. Rapporten ger detaljerade uppgifter om storlek och tillväxttakt för digital utbyggnad i olika branscher och geografiska områden, vilket kan användas av organisationer för att utforma egna digitalfokuserade strategier.

Genom att studera digitala ledares data och strategier kan man urskilja följande tre makrotrender:

 • Främjande av digitala tjänster: GXI visar att andelen multimoln och multiregionala lösningar har ökat trefaldigt under de senaste två åren i takt med att företag skalar upp den digitala kärnan.
 • Större digitalt deltagande: GXI visar att SaaS nu är den största IT-utgiften när företag flyttar till alternativ som erbjuder offentligt- och privat-som-tjänst.
 • Digital närhet: Enligt GXI har digitala ledare mer än dubblerat sin expansionstakt för digital edge under de senaste fem åren.

En digitalt fokuserad strategi kräver digital infrastruktur

För att skapa en framgångsrik digitalt fokuserad strategi krävs tre huvudkomponenter av digital infrastruktur: digital kärna, digitala ekosystem och digital edge.

 • I den digitala kärnan bygger en organisation grunden för sin digitala plattform. GXI visar att den digitala kärnan utgör 20 % av globala platser och 70 % av kapaciteten både för sammankopplingsbandbredd och digital infrastruktur.
 • Digitala ekosystem utgörs av platser där organisationer deltar i den digitala ekonomin. GXI visar att tjänsteleverantörer i genomsnitt sammankopplar med fler än 100 olika partner globalt.
 • På den digitala kanten, ”edge”, möter en organisations digitala lösningar den fysiska världen, vilket gör det lättare att komma närmre kunder, anställda, ändpunkter och smarta verksamheter. GXI visar att digital edge utgör 80 % av globala platser och cirka 30 % av utbyggd infrastruktur och sammankopplingsbandbredd.

Avslutningsvis kräver digital infrastruktur Interconnection Oriented Architecture® (IOA®) som tar bort avståndet mellan anslutna objekt och direktansluter närliggande tjänster för att optimera datautbyte i två riktningar – upp- och nedladdningar.

Tjänsteleverantörer visar vägen för företags digitala omvandling

GXI förutser att tjänsteleverantörer i överlag kommer att konsumera 64 % av den globala sammankopplingsbandbredden (13 794 Tbps) före 2024, och att enbart nätverkstjänsteleverantörer kommer att stå för 32 % av bandbredden. Data för driftsättning visar en explosionsartad ökning av tjänsteleverantörers närvaro på den digitala kanten när de hjälpt företag att expandera till edge. Tillväxten här har nästan varit dubbel så stor som för den digitala kärnan (57 % CAGR).

Ekosystem för finansiella tjänster leder den globala tillväxten för företags sammankopplingsbandbredd

Finansiella tjänster förväntas utgöra mer än 50 % av företags sammankopplingsbandbredd, eller 18 % av global kapacitet, på grund av ökad global e-handel och digitala betalningar under pandemin. Tillverkning beräknas bli den största icke-finansiella ledaren när branschen snabbt digitaliserar affärsmodeller för logistik och försörjningskedjan.

Amerika-, Asien-Stillahavs- och EMEA-regionerna skiljer sig avsevärt när det gäller tillväxt och mognad

GXI volym 5 ger den uppskattade årliga tillväxten för sammankopplingsbandbredd fem år framåt för olika regioner, kärn- och kantmetropoler, vertikaler och kombinationer av partner, moln och nätverk. Detaljerade uppgifter för de olika regionernas varierande data återges i respektive områdes GXI-blogg:

 • Amerika är den största regionen med 47 % av sammankopplingsbandbredden och förväntas växa med 43 % CAGR upp till 10 156 Tbps eller mer år 2024.
 • Asien-Stillahavs-området (APAC) förväntas växa med 46 % CAGR fram till 2024, vilket utgör 28 % av den globala bandbredden för sammankoppling.
 • Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA-området) förväntas växa med 46 % CAGR fram till 2024 och bidra med 5 237 Tbps, vilket utgör 25 % av den globala bandbredden för sammankoppling.

Digitala ledare som tagit klivet

Följande ledande företag och tjänsteleverantörer tog klivet och flyttade fram sina digitala strategier, antingen före eller under den pågående pandemin, och såg följande resultat:

CDW: CDW är en leverantör av funktionstjänster som varit en livlina för många företag på Platform Equinix®. CDW förstår utmaningarna med distansarbete eftersom de byggde infrastrukturen som stöder både sina egna och sina globala kunders distansarbetande anställda. Och detta gör de framgångsrikt på Platform Equinix genom ett nära samarbete med en annan viktig Equinix-partner, Cisco®.

Catchpoint: Catchpoints plattform för övervakning av digitala upplevelser tillhandahåller snabbt djupingående insikter om frågor kring moderna applikationer för IT-verksamheter och DevOps-team, innan problem uppstår som påverkar användarupplevelsen. Catchpoint är inte bara Equinix Metal™-kund, Equinix Metal-teamet använder dessutom Catchpoint och data som de tillhandahåller som ett verktyg för att hjälpa våra kunder förstå hur internet fungerar.

Vi befinner oss i den tredje akten av internet där närhet och låg latens öppnar upp för en ny innovationsvåg. Som långvarig Equinix-kund utnyttjar vi infrastrukturen i datacenter runt hela världen för att leverera holistisk och proaktiv övervakning av digitala upplevelser till våra globala kunder. Genom att använda viktiga insikter från Catchpoint övervakar och optimerar våra kunder aktivt miljarder kunders och anställdas digitala upplevelser över hela världen. Equinix Metal gör det lättare för oss att ta oss in på nya platser, demokratiserar åtkomst till edge och visar upp Equinix expanderande plattformsvision. Vi är onboard och planerar att lansera på alla Equinix Metals 18 nya platser.” - Mehdi Daoudi, medgrundare och vd, Catchpoint

Ta steget från molnfokuserad till digitalt fokuserad

Tiden är inne för ett djärvt kliv till en digitalt fokuserad strategi. GXI innehåller övertygande insikter om varför ledande digitala företag och tjänsteleverantörer inom alla branscher och i många metropoler måste gå från molnfokuserade till digitalt fokuserade strategier. Företag och tjänsteleverantörer i alla branscher och i alla skeden av digital mognad kan utnyttja information och råd i GXI-rapporten för att påbörja eller påskynda sina egna omställningar mot digital prioritering genom att:

 • Få värdefulla insikter i makrotrender och viktiga riktmärken som formar digital transformation globalt, inklusive den branschomfattande tillväxten av sammankopplingsbandbredd.
 • Analysera hur digitalt fokuserade verksamheter fungerar baserat på ledande digitala företags strategier och data på Platform Equinix, för att på så sätt kunna planera och snabba på sina egna strategier.
 • Förstå hur man utformar digitala infrastrukturlösningar med en kombination av digital kärna, digitala ekosystem och digital edge – och bli ett företag som skakar om marknaden.

Utnyttja den femte volymen av GXI-rapporten för att identifiera viktiga digitala kärn- och edge-metropoler samt branschekosystem som passar din digitala mognad för att sätta fart på din digitalt fokuserade strategi och öka din konkurrenskraft.

Du kanske också vill läsa:

GXI volym 5 Amerika-blogg

GXI volym 5 APAC-blogg

GXI volym 5 EMEA-blogg

 

 

[i] Sammankopplingsbandbredd, eller interconnection-bandbredd, är ett mått i bit/sek på den kapacitet som tilldelas privat och direkt trafik mellan två parter i operatörsneutral a datacenter för samlokalisering.

Avatar photo
Steve Madden Vice President, Equinix Research Group
Subscribe to the Equinix Blog