Pilvisiirtymästä kokonaisvaltaiseen digitalisaatioon

GXI-raportin viides osa kertoo, miksi pelkkä pilveen siirtyminen ei enää riitä

Steve Madden
Pilvisiirtymästä kokonaisvaltaiseen digitalisaatioon

Pandemia on pakottanut monet yritykset digitalisoimaan liiketoimintamallinsa viimeisten kahden vuoden aikana, mikä on kasvattanut digitaalisten palveluiden kysyntää. Equinix 2020-2021 Tech Trends Survey (GTTS) -kyselyssä 47 prosenttia IT-alan päätöksentekijöistä kertoi vauhdittaneensa digitalisaatiota pandemian seurauksena.

Digital first -ajattelutavan omaksuneet digialan edelläkävijät toteuttivat muutamassa kuukaudessa muutoksen, joka olisi vienyt normaalissa liiketoimintaympäristössä vuosia – vaikka lähtökohdaksi olisi otettu pilvistrategiat. Itse asiassa Equinixin vuotuisen markkinatutkimuksen Global Interconnection Index (GXI) Volume 5 -raportin mukaan digital first -strategiaa seuranneet digialan johtavat yritykset ja palveluntuottajat ovat nyt digitalisaatiossa 4,5 kertaa muita pidemmällä.

The time for a digital-first strategy is now.

The Global Interconnection Index (GXI) is the industry’s leading source of data and insight on interconnection and its increasing impact on the digital world.

Get The GXI Report!
gxivol5

Miksi pelkkä pilveen siirtyminen ei enää riitä

Pilvivetoisessa cloud first -strategiassa keskitytään uudistamaan teknologia, joka palvelee yrityksen olemassa olevia prosesseja. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, mutta se ei vielä yksinään riitä varmistamaan kilpailukykyä ja edelläkävijyyttä digitaalisessa maailmassa.

Kokonaisvaltainen digital first -strategia käyttää teknologiaa liiketoiminnan prosessien uudistamiseen. Yhdistämällä digitaalisen liiketoiminnan ja teknologiastrategiat organisaatiot voivat parantaa suoritustaan, löytää uusia mahdollisuuksia ja saada konkreettista hyötyä digiponnisteluistaan. Olipa kyse sitten johtoaseman säilyttämisestä tai selviytymistaistelusta markkinoilla, oikea aika siirtyä pilvistrategiasta digistrategiaan on  yt.

GXI Vol. 5 kertoo, kuinka organisaatiot kehittävät digital first -strategioitaan

GXI-raportin mukaan suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kaistanleveyden kasvun moottorina toimii digitaalinen talous¹. Kapasiteetin odotetaan kasvavan globaalisti 44 prosentin vuositahdilla ja nelinkertaistuvan vuoteen 2024 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon. Itse asiassa suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kaistanleveyden odotetaan vuotena 2024 olevan 15 kertaa suurempi kuin internet!

GXI-raportti on alan johtava tietolähde suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kasvusta. Raportin viides osa avaa sitä, kuinka yritykset ja palveluntarjoajat hyödyntävät suoria yhteyksiä ja hajautettua infrastruktuuria globaalin digitalouden muovaamiseen ja kasvattamiseen.

Kolme makrotrendiä digistrategioiden takana

GXI Vol. 5 käy läpi makrotrendit, jotka muovaavat digitaalista murrosta ja hahmottelee strategiat, joita seuraamalla digialan johtajat toteuttavat digital first -ajattelutapaa. Raportti antaa digitalisaation etenemisestä toimiala- ja aluekohtaisia tietoja, joita organisaatiot voivat hyödyntää omien digistrategioidensa laatimisessa.

Digialan edelläkävijöistä kerätyissä tiedoissa ja heidän noudattamissaan strategioissa nousevat esiin seuraavat kolme makrotrendiä:

 • Digitaalisten palveluiden mahdollistaminen: GXI-raportin mukaan monen alueen multicloud-ratkaisujen käyttöönotto on kolminkertaistunut viimeisten kahden vuoden aikana, kun yritykset ovat laajentavat digitaalista ydintään.
 • Digitaalisen osallistumisen laajentaminen: GXI-raportin mukaan SaaS-ratkaisuista on tullut suurin IT-kuluerä, kun yritykset siirtyvät käyttämään julkisia ja yksityisiä SaaS-vaihtoehtoja.
 • Digipalvelujen vieminen lähemmäs käyttäjiä: GXI-raportin mukaan digialan edelläkävijät ovat yli kaksinkertaistaneet digitaalisen reunan laajentamisen viime vuosina.

Digital first -strategia vaatii digitaalisen infrastruktuurin

Menestyksekäs digistrategia nojaa digitaaliseen infrastruktuuriin, jonka kolme peruspilaria ovat digitaalinen ydin (core), digitaaliset ekosysteemit ja digitaalinen reuna (edge).

 • Digitaalinen ydin on organisaatioiden digitaalisen alustan perusta. GXI-raportin mukaan digitaalinen ydin kattaa 20 prosenttia globaaleista sijainneista ja 70 prosenttia suorien yhteyksien kaistanleveydestä ja digitaalisen infrastruktuurin kapasiteetista.
 • Digitaalisten ekosysteemien kautta organisaatiot osallistuvat digitalouteen. GXI-raportin mukaan palveluntarjoajilla on globaalisti suorat yhteydet keskimäärin sataan erilliseen kumppaniin.
 • Digitaalisella reunalla organisaation digitaalinen läsnäolo kohtaa fyysisen maailman ja tuo palvelut asiakkaiden, työntekijöiden, päätepisteiden ja älykkäiden toimintojen lähelle. GXI-raportin mukaan digitaalinen reuna kattaa 80 prosenttia globaaleista sijainneista ja 30 prosenttia suorien yhteyksien kaistanleveydestä ja digitaalisen infrastruktuurin kapasiteetista.

Lisäksi digitaalinen infrastruktuuri vaatii Interconnection Oriented Architecture® (IOA®) -ratkaisun, joka tuo palvelut käyttäjien lähelle suorilla yhteyksillä ja varmistaa palveluiden vaatimat kahdensuuntaiset latausnopeudet.

Palveluntarjoajat toimivat digitalisaation suunnannäyttäjinä

GXI-raportin ennusteiden mukaan palveluntarjoajat käyttävät 64 prosenttia globaalista suorien yhteyksien kaistanleveydestä (13 794 Tbit/s) vuonna 2024. Pelkästään verkkopalveluntarjoajien osuuden odotetaan olevan 32 prosenttia. Käyttöönotettujen ratkaisujen vertailu paljastaa palveluntarjoajien reunainvestointien räjähdysmäisen kasvun: investoinnit kasvavat jopa kaksinkertaisella vauhdilla ytimen investointeihin verrattuna, kun palveluntarjoajat auttavat yrityksiä laajentumaan myös verkon reunalle (vuosikasvu 57 %).

Talous- ja rahoitusala kasvun veturi yrityssektorilla

Talous- ja rahoituspalvelujen odotetaan käyttävän 50 prosenttia yritysten suorien yhteyksien kaistanleveydestä ja 18 prosenttia globaalista kapasiteetista. Alan kasvu on seurausta verkkokaupan ja digitaalisten maksujen yleistymisestä pandemian aikana. Valmistusteollisuuden odotetaan olevan suurin talousalan ulkopuolinen sektori, kun yritykset digitalisoivat logistiikka- ja toimitusketjumallejaan.

Eroja kasvuvauhdissa ja maturiteetissa Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja EMEA-alueella

GXI Vol 5 sisältää alueelliset viisivuotisennusteet suorien yhteyksien kaistanleveyden kasvusta reuna- ja ydinkeskuksissa eri toimialoilla sekä kapasiteetin jakautumisesta liiketoimintakumppaneiden, pilvien ja verkkojen välillä. Tiedot antavat kattavan kuvan alueellisista trendeistä, joista kerrotaan tarkemmin kunkin alueen omassa GXI-blogissa:

 • Suurin alue on Amerikka, jonka osuus suorien yhteyksien kaistanleveydestä on 47 prosenttia. Alueen kapasiteetin odotetaan kasvavan 43 prosentin vuositahdilla ja olevan yli 10 156 Tbit/s vuonna 2024.
 • Aasian ja Tyynenmeren alueelle (APAC) odotetaan 46 prosentin vuosikasvua, jolloin alueen osuus globaalista suorien yhteyksien kaistanleveydestä olisi 28 % vuonna 2024.
 • Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen (EMEA) odotetaan kasvavan 46 prosentin vuositahdilla, jolloin alueen osuus globaalista suorien yhteyksien kaistanleveydestä olisi 25 % (5 327 Tbit/s) vuonna 2024.

Digialan edelläkävijät näyttävät esimerkkiä

Seuraavat palveluntarjoajat lähtivät rohkeasti kehittämään digitaalisia strategioitaan ennen pandemiaa tai sen aikana ja saivat seuraavanlaisia tuloksia:

CDW: Hallinnoitujen palvelujen tarjoaja CDW on ollut monien yritysten tuki ja turva Platform Equinixissa®. CDW ymmärtää etätyönteon haasteet, sillä se on rakentanut etätyöinfrastruktuuria sekä itselleen että asiakkailleen ympäri maailman. Menestyksen salaisuus on Platform Equinix ja läheinen yhteistyö toisen tärkeän Equinix-kumppanin, Ciscon®, kanssa.

Catchpoint: Catchpoint Digital Experience Monitoring -alusta tarjoaa IT- ja DevOps-tiimeille tietoa nykyaikaisten sovellusten suorituskykyongelmista, ennen kuin ongelmat näkyvät käyttäjille. Catchpoint on Equinix Metal™ -asiakas, ja lisäksi Equinix Metal -tiimi käyttää Catchpointia ja sen tuottamia tietoja auttaakseen asiakkaita ymmärtämään paremmin internetin toimintaa.

Internetin kolmannessa aallossa palvelujen läheisyys ja vähäinen latenssi avaavat oven uudenlaisille innovaatioille. Pitkäaikaisena asiakkaana hyödynnämme Equinixin konesali-infrastruktuuria eri puolilla maailmaa, jotta voimme tuottaa kokonaisvaltaisia ja ennakoivia digipalvelujen valvontaratkaisuja globaaleille asiakkaillemme. Catchpointin tuottamien kriittisten tietojen avulla asiakkaamme valvovat ja optimoivat ennakoivasti miljardien kuluttajien ja työntekijöiden digikokemusta ympäri maailman. Equinix Metal madaltaa kynnystä hyödyntää uusia sijainteja, tasa-arvoistaa edge-ratkaisujen saatavuutta ja toteuttaa Equinixin visiota laajentuvasta alustasta. Aiomme laajentaa toimintaamme myös Equinix Metalin 18 uuteen sijaintiin.” - Mehdi Daoudi, Catchpointin toimitusjohtaja ja yksi perustajista

Kurota pilvestä kohti kokonaisvaltaista digitalisaatiota

Nyt on oikea aika ottaa seuraava askel kohti digital first -strategiaa. GXI-raportista käy selvästi ilmi, miksi yritysten ja palveluntarjoajien kaikilla aloilla ja alueilla on syytä kääntää katseensa pilvisiirtymästä kokonaisvaltaiseen digitalisaatioon. Yritykset ja palveluntarjoajat voivat hyödyntää GXI-raportin tietoa ja ohjeita digitalisaationsa aloittamiseen tai vauhdittamiseen riippumatta siitä, millä alalla ne toimivat tai kuinka pitkällä ne ovat digitalisaatiomatkallaan. Raportti antaa

 • arvokasta tietoa makrotrendeistä ja tärkeimmistä mittareista, jotka molemmat muovaavat digitaalista transformaatiota maailmanlaajuisesti
 • käytännön esimerkkejä digital first -liiketoiminnan strategioista ja mittareista Platform Equinixissa ja ideoita omien strategioiden kartoittamiseen ja optimoimiseen
 • apua sellaisen digitaalisen infrastruktuurin suunnitteluun, joka yhdistää digitaalisen ytimen, digitaaliset ekosysteemit ja digitaalisen reunan sekä auttaa saavuttamaan etulyöntiaseman muuttuvassa maailmassa.

GXI Vol. 5 -raportti auttaa sinua tunnistamaan tärkeimmät digitaalisen reunan ja ytimen keskukset sekä toimialaekosysteemit, jotka vastaavat oman yrityksesi digitaalisen maturiteetin tasoa. Tämä auttaa sinua vauhdittamaan yrityksesi digitalisaatiota ja saavuttamaan kilpailuedun.

Katso myös seuraavat kirjoitukset:

GXI Vol. 5 Americas Blog

GXI Vol. 5 Asia-Pacific Blog

GXI Vol. 5 EMEA Blog

 

 

[i]

Suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksien kaistanleveydellä tarkoitetaan kapasiteettia (bit/s), joka on varattu yksityiseen ja suoraan tiedonsiirtoon kahden toimijan välillä riippumattomissa colocation-datakeskuksissa.

Avatar photo
Steve Madden Vice President, Equinix Research Group
Subscribe to the Equinix Blog