Oracle expanderar sitt publika moln till Sverige tillsammans med Equinix

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) får en ny hemadress i Stockholm och erbjuder svenska företag nya möjligheter för att stärka sin digitala transformation

Maria Sundvall
Oracle expanderar sitt publika moln till Sverige tillsammans med Equinix

Jag är mycket glad och stolt över att Oracle ännu en gång har valt Equinix som partner för expansionen av sitt globala moln. Equinix har lång och gedigen erfarenhet av att koppla kunder till OCI via FastConnect ’on-ramp’ från Equinix globala plattform. Något som möjliggör hybrida molnlösningar och arkitektur för multimoln.

Digital transformation tar sig olika uttryck men inget har blivit mer anammat än multimoln och hybrida molnlösningar. Enligt Equinix Tech Trends Survey har många företag idag gått över från att ha en enda molnlösning till en strategi som bygger på flera molnleverantörer, där basen kan bestå av en hybrid lösning som är både privat och publik.

Oracle and Equinix Hybrid Cloud Solutions

Implement a true Oracle Hybrid Cloud solution to enable reliable, high performance and secure connections.

Learn more
oracle-thumb

Idag har 74 procent av alla större företag  den här typen av strategi. Användningen av hybrida miljöer eller multimoln har stadigt ökat med 45 procent under det senaste året. Trenden att bara använda en enda molnbaserad lösning har minskat med 23 procent under samma tidsperiod. Detta bekräftas även i rapporten Global Interconnection Index (GXI) vol.5 som visar på en tredubblad ökning av multimoln-användandet de senaste två åren globalt. Under samma period har också den mängden data som företag har i molnet ökat från 35 procent till 42 procent.

Företag idag använder olika publika och privata molnplattformar baserat på deras olika egenskaper och styrkor, så att maximal rörlighet och skalbarhet kan uppnås när de konsumerar molntjänster för olika tjänster. Dessa tjänster inkluderar numera även affärskritiska flöden.

Source: 2020-2021 Equinix Tech Trends Survey

Även om den här strategin kommer med många fördelar ställs också företag inför nya utmaningar som måste lösas. Säkerhet och prestanda för sammankopplingar är nyckelkomponenter i en multihybrid molnmiljö. Inte minst när svarstiden och fördröjningar är kritiska faktorer för känslig data som skickas mellan olika platser. Det är även viktigt att kunna säkerställa att regler och lagar för hantering av data efterlevs även när ett publikt moln är baserat utanför landets gränser.

Med expansionen i Stockholm kommer Oracles kunder nu kunna installera en arkitektur, som både kan vara hybrid samt använda flera moln. Man kommer även kunna ansluta sin infrastruktur via Equinix Fabric™ till Oracles moln eller till vilken annan molnleverantör som helst. Den här konfigurationen säkerställer minimal fördröjning och maximal prestanda samtidigt som alla regler, standarder och lagar kring datahantering efterlevs och ser till att all data stannar i Sverige.

Equinix Fabric möjliggör också för kunder att kommunicera med andra leverantörer och partners on-demand via ett säkert SDN. Tillsammans med Oracle kan Equinix erbjuda en direkt och säker uppkoppling till Oracles 23 olika molnregioner globalt, vilket är mer än någon annan OCI FastConnect-partner kan erbjuda.

Lösningen på dagens utmaningar kan sammanfattas i två punkter:

  1. Hybrid molnlösning: Oracles nya moln möjliggör för kunder att kunna sätta upp en hybrid lösning för företag som vill expandera sin on-prem-miljö in till Oracles publika moln i Sverige. En hybrid miljö möjliggör för företag att snabbt ansluta och utöka sina Oracle-applikationer och databaser till molnet med ökad flexibilitet och snabbare time-to-market. Dessutom ges kontroll över affärskritisk data on-prem. Anslutningen till molnet görs via Oracles FastConnect i Equinix datahallar och över Equinix Fabric, vilket ger en snabb, pålitlig och säker koppling till Oracles molntjänster.
  2. Multi-moln: Oracles nya molnregion kommer att befinna sig maximalt fem millisekunder från andra molnleverantörer i regionen. Med hjälp av Equinix Fabric kan Oracles moln kopplas till vilken annan molntjänst som helst globalt. Detta förenklar utbytet och delningen av data över olika system och mellan partners samtidigt som en hög prestanda bibehålls. Om företag behöver köra sina tjänsteapplikationer över olika moln, migrera data från ett moln till ett annat eller kontinuerligt flytta data mellan olika moln, är en arkitektur med multimoln en flexibel lösning för detta.

För en hållbar framtid

Equinix och Oracle delar samma värderingar när det kommer till att ansvarsfullt driva digital förändring. Givet den utbyggnad av datahallar som behövs för denna förändring, och den ansenliga mängd energi som krävs, är det viktigt att man har samma syn på hållbarhet. Initiativ för miljön är centralt för oss och teknologi samt innovativa lösningar är viktiga kuggar i vårt arbete med hållbarhet.

När vi nu tittar framåt på 2022 ser vi med spänning på utvecklingen och expansionen av Oracles molntjänster på Equinix platform. Den digitala transformationen kommer fortsatt  ha en stor inverkan på alla branscher, där förändringsförmåga och flexibilitet är helt avgörande för framgång. Hybrida lösningar med en multimoln-arkitektur, OCI FastConnect och Equnix Fabric, skapar denna nödvändiga flexibilitet. De möjliggör även för företag att sömlöst skicka data mellan on-prem infrastruktur, Oracles moln och andra moln med den hastighet, säkerhet, pålitlighet och skalbarhet som krävs idag, imorgon och för framtiden. Nu kan alla dessa fördelar uppnås lokalt i Sverige.

Jag ser väldigt mycket fram emot att göra den här resan med våra kunder och med Oracle.

Läs mer om hybrida molnlösningar här.

Avatar photo
Maria Sundvall Managing Director, Sweden
Subscribe to the Equinix Blog