3 digitale infrastructuurvoorspellingen die de toekomst van de overheid bepalen

Overheidsinstanties staan voor uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging, data-privacy en duurzaamheid, maar moeten samenwerken met private partners om hun doelen te bereiken

Paul Brownell
Derek Paterson
Mark Simms
3 digitale infrastructuurvoorspellingen die de toekomst van de overheid bepalen

2020 was voor nationale overheden een chaotisch jaar, er moest snel digitaal omgeschakeld worden als gevolg van COVID-19. Het afgelopen jaar stond daarentegen veel meer in het teken van een strategische, gestructureerde aanpak van digitale transformatie. De overheid moet omgaan met de nog altijd heersende pandemie, maar ook voorbereiden op een toekomst na de pandemie, met meer souplesse, efficiëntie en reactievermogen.

In 2021 hebben overheidsinstanties veel transformatie-initiatieven uitgevoerd, waaronder de versnelde invoering van hybride multicloud, de modernisering van netwerken met Network-as-a-Service (NaaS) en de implementatie van artificial intelligence en machine learning (AI/ML) voor onder andere geavanceerde cyberbeveiliging. Naarmate 2022 dichterbij komt, neemt de behoefte aan dit type transformatie toe, waardoor er een vraag naar meer investeringen in digitale infrastructuur ontstaat. Volgens Gartner bedragen de wereldwijde IT-uitgaven van de overheid in 2022 naar verwachting in totaal $557.3 miljard. Dat is een stijging van 6,5% ten opzichte van 2021 [i].

Do You Have a Digital Edge Strategy for Your Government Agency?

Learn about Artificial Intelligence (AI) Data Marketplace deployed on Platform Equinix®, several upcoming webinars on digital strategy and the Global Interconnection Index report customized to solve government’s challenges.

Read More
digital-edge-network

Eerder deze maand verscheen het Equinix Interconnections-artikel “4 Digital Infrastructure Predictions Defining the Next Decade”. Hierin bespraken we hoe bedrijven in de private sector reageren op belangrijke trends in 2022 en daarna, waaronder:

  • de aanpassing aan hybride multicloud-complexiteit;
  • de toepassing van AI/ML aan de edge om 5G en Internet of Things mogelijk te maken;
  • het gebruik van zero trust en geconvergeerde beveiliging om bescherming te bieden tegen steeds geavanceerdere bedreigingen;
  • het verder gaan dan koolstofneutraliteit en streven naar echte net-zero duurzaamheid.

Overheidsinstellingen laten zich hierdoor inspireren en door andere initiatieven in het bedrijfsleven. In onze voorspellingen voor 2022 rondom de nationale overheid gaan we dieper in op de manier waarop overheidsinstanties hun digitale infrastructuren aanpassen om bij te blijven met de veranderingen die om hen heen plaatsvinden. Daarnaast kijken we naar hoe landen de wetgeving kunnen verbeteren om deze transformatie-initiatieven mogelijk te maken.

Voorspelling 1: Bedreigingen voor dataprivacy en cyberveiligheid brengen de nationale veiligheid in gevaar

Overheden over de hele wereld hebben ingezien hoe waardevol het is om openbare gegevens te verzamelen, op te slaan en te analyseren. Zij beseffen ook dat data een vitale, nationale hulpbron vormen en als zodanig moeten worden beschermd. Eenvoudig gezegd zijn overheden van mening dat bedreigingen voor openbare gegevens ook een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid en onze soevereiniteit. Als een nationale overheid de persoonsgegevens van haar burgers niet kan beschermen tegen onzorgvuldig of onjuist gebruik door een multinational of een kwaadwillende, heeft dit grote gevolgen. Zo roept het vragen op over de rol van een overheid in een wereld waarin de grenzen steeds vager worden. De Europese Unie nam hierbij het voortouw door strengere regels rond dataprivacy vast te stellen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die in 2018 van kracht werd. Wij voorspellen daarom dat overheden in andere delen van de wereld een vergelijkbaar pad zullen bewandelen, in lijn met de specifieke bedreigingen waarmee hun landen worden geconfronteerd. Denk hierbij aan strengere controles op het delen van informatie en nieuwe certificeringsnormen. Maar ook de eis voor multinationals om een Chief Information Security Officer (CISO) in hun bestuur op te nemen, om zo de naleving van de evoluerende regelgeving te kunnen beheren.

Daarnaast zal in december 2023 ook het Once Only Principle (OOP) gaan gelden voor Europese overheidsinstanties die onderling data delen. De intrede van het OOP betekent dat een EU-staatsburger, maar één keer bepaalde persoonlijke gegevens met de overheid hoeft te delen, ook als diezelfde data in een ander land ook wordt gevraagd. De overheid zorgt er dan voor dat dit veilig gedeeld wordt.

Tot voor kort waren overheden in de regio Azië-Pacific (APAC) minder geneigd om AVG-achtige regelgeving voor dataprivacy na te streven. Naarmate de bedreigingen voor cyberbeveiliging en dataprivacy in Australië georganiseerder en geavanceerder worden, streven ook niet-Europese overheidsinstanties naar strengere regelgeving.

Of het nu gaat om officiële wetgeving van de staat, zoals de California Consumer Privacy Act, of om aanpassing aan de AVG van de EU, de VS blijven dataprivacy aanpakken om er zeker van te zijn dat ze voldoende zijn voorbereid op relevante risico’s.

Voorspelling 2: Overheden brengen hun duurzaamheidsinitiatieven in een stroomversnelling

De tijd van feel-good-praten over duurzaamheid is allang voorbij; de tijd voor actie is aangebroken. In november 2021 bracht COP26 – de meest recente editie van de VN-conferentie over klimaatverandering – bijna alle landen ter wereld samen voor een unieke top. Het evenement van dit jaar benadrukte dat landen verder moeten gaan dan het Klimaatakkoord van Parijs van COP21 in 2015.

Na COP26 keren ambtenaren terug naar de nationale hoofdsteden met een opdracht om nieuwe, ambitieuzere klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en die doelstellingen in evenwicht te brengen met het uitbouwen van geoptimaliseerde digitale infrastructuren. Als enkele van de grootste afnemers van IT-diensten ter wereld moeten overheden hun bedrijfsprocessen en supply chain-partnerships bekijken vanuit het oogpunt van duurzaamheid.

In kleinere landen als Singapore, Ierland en Nederland maken overheden zich zorgen over de snelle groei van de datacenterindustrie, zowel wat betreft onroerend goed als energieverbruik. Veel nationale leveranciers van datacenters beginnen zelfstandig te streven naar een net-zero-uitstoot. Dit lijkt overeen te komen met de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. Echter bestaat de vrees dat zij een te groot deel van de beperkte beschikbare hernieuwbare energie opslokken, waardoor het voor andere sectoren moeilijker wordt om hiervan te profiteren. Nationale overheden laten al zien hoever ze willen gaan om partners te dwingen zich aan te passen aan deze duurzaamheidsdoelstellingen.

In tegenstelling tot de overheden die nieuwe datacentercapaciteit beperken – en daarmee mogelijk innovatie afremmen – geeft Australië datacenterproviders de mogelijkheid om duurzaamheid na te streven, in plaats van hen daartoe te verplichten. Hiermee kan de Australische overheid haar eigen duurzaamheidsdoelstellingen halen en tegelijkertijd de datacentercapaciteit en optimalisatie van de digitale infrastructuur verkrijgen die zij nodig heeft.

Aanbieders van datacenters hebben er ook alle belang bij om duurzaamheid tot prioriteit te maken en overheden kunnen hen daarbij ondersteunen. Zo heeft de datacenterindustrie eerder dit jaar de krachten gebundeld met leveranciers van clouddiensten om het Europees Pact voor Klimaatneutrale Datacenters te lanceren. Dit is een zelfregulerend initiatief van de industrie met sterke verbintenissen aan de particuliere sector en beleidsaanbevelingen die de industrie helpen om tegen 2030 koolstofneutraliteit te bereiken [ii]. Om dat doel te verwezenlijken, leveren toonaangevende datacenterproviders al innovatieve duurzaamheidsinspanningen. Denk hierbij aan vloeistofkoeling, modulaire vermogensbouwstenen en hernieuwbare brandstofcellen. Door kostbare, inefficiënte datacenters van de overheid te vervangen voor datacenterbedrijven die vendor neutrale colocatie as-a-service aanbieden, krijgen overheden toegang tot de baanbrekende technologieën van deze datacenters.

Wij voorspellen dat regeringen in de toekomst steeds meer druk zullen uitoefenen op hun partners uit de private sector om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Dat kan betekenen dat ze ambitieuzere doelstellingen voor emissiereductie vastleggen of mandaten afgeven om duurzame technologie te implementeren.

Voorspelling 3: De toekomst van de overheid wordt bepaald door publiek-private partnerschappen

Tot nu toe hebben we veel gesproken over de wisselwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van cyberveiligheid, dataprivacy en duurzaamheid. In eerste instantie lijkt het misschien alsof overheidsorganisaties en hun tegenhangers in de particuliere sector met elkaar in conflict zijn. De overheid stelt agressieve normen en particuliere partners voldoen met tegenzin aan die normen, zodat ze zaken kunnen doen met de overheid.

Er is echter nog een andere manier om naar deze relatie te kijken, en dat is een manier waarvan wij denken dat deze in de loop van de tijd meer gaat voorkomen. Overheden gaan steeds vaker een beroep doen op private partners om belangrijke diensten te verlenen en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om te bepalen waar een overheidsinstantie ophoudt en waar haar ecosysteem van private partners begint. Naarmate private en publieke organisaties meer met elkaar verweven raken, is het niet meer dan logisch dat zij een meer gezamenlijke, innovatieve aanpak gaan hanteren om hun respectieve doelen te bereiken.

In Europa is het Gaia-X-initiatief [iii] een uitstekend voorbeeld van hoe bedrijven en overheidsorganisaties kunnen samenwerken om gemeenschappelijke doelen na te streven. Door een genormaliseerde, transparante en veilige aanpak van digitale infrastructuur te helpen creëren, laat Gaia-X zien hoe Europese agencies en bedrijven kunnen voldoen aan twee schijnbaar tegenstrijdige vereisten. Zo wordt er een open ecosysteem gecreëerd dat enerzijds samenwerking en gegevensuitwisseling optimaliseert en anderzijds de lokalisatie en soevereiniteit van gegevens behoudt. Wij verwachten in de toekomst nog veel meer van dit soort partnerships te zien.

Equinix kan nationale overheden helpen zich voor te bereiden op een onzekere toekomst

In het verleden is de digitale infrastructuur in de publieke sector achtergebleven op die in de particuliere sector. Daar zijn verschillende logische verklaringen voor, waaronder de bureaucratische en politieke uitdagingen die uniek zijn voor de publieke sector. De wereldwijde pandemie heeft echter bewezen dat overheidsinstanties snel kunnen handelen wanneer de omstandigheden dat vereisen.

Bij Equinix geloven we sterk dat overheden digitale transformatie kunnen versnellen ter ondersteuning van hun meervoudige complexe missies. Door nauw samen te werken met een partner die ervaring heeft met de levering van een vertrouwd wereldwijd digitaal infrastructuurplatform – dat snel digitale transformatie kan bevorderen en kan voldoen aan complexe regelgeving in meerdere jurisdicties over de hele wereld – kunnen overheidsinstellingen nu actie ondernemen om ervoor te zorgen dat ze voorbereid zijn op de toekomst.

Equinix is, als overheidsdatacenter, bij uitstek in staat om onze overheidsklanten te helpen hun uitdagingen aan te gaan, nu en in de toekomst. Met Platform Equinix hebben overheidsinstanties toegang tot meer dan 235 datacenters in 65 strategisch gelegen metropolen over de hele wereld. Bovendien kunnen instanties met software-defined interconnectie via Equinix Fabric op softwaresnelheid verbinding maken met duizenden potentiële serviceproviderpartners. Hierdoor wordt het eenvoudiger dan ooit om de publiek-private samenwerking tot stand te brengen die in de toekomst steeds belangrijker wordt.

Vraag vandaag nog een Overheids Digital Edge Strategy Briefing aan voor meer informatie of om uw digitale infrastructuurstrategie voor de toekomst aan te passen.

 

 

[i] Gartner Press Release, “Gartner Forecasts Global Government IT Spending to Grow 6.5% in 2022,” August 31, 2021. GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.

[ii] Climate Neutral Data Centre Pact

[iii] What is Gaia-X?

 

Avatar photo
Paul Brownell Public Policy Director
Avatar photo
Derek Paterson Senior Manager, Sales
Avatar photo
Mark Simms Senior Account Executive 2
Subscribe to the Equinix Blog