Een gemoderniseerde digitale infrastructuur is de sleutel tot een flexibele supply chain

Hoe digitale technologieën de efficiëntie van de supply chain bevorderen

Theo van Andel
Een gemoderniseerde digitale infrastructuur is de sleutel tot een flexibele supply chain

De maakindustrie is volop in beweging: klanten verwachten meer dan ooit innovatie, maatwerk en schaalmogelijkheden, en een snelle levering; het liefst de volgende dag. Deze verwachtingen zetten de wereldwijde supply chains onder ongekende druk. De fabrikanten van vandaag moeten veerkrachtig en wendbaar zijn om aan de stijgende verwachtingen van de klanten te voldoen. Daarnaast moeten zij het hoofd bieden aan verstoringen van de supply chain, veroorzaakt door bijvoorbeeld natuurrampen, geopolitieke instabiliteit, gezondheidscrises en grondstoffentekorten. Fabrikanten moeten deze uitdagingen aangaan en tegelijk voldoen aan de duurzaamheidsvereisten; ze moeten hun processen groener maken én hiervoor bewijs leveren.

Veel van de supply chain-uitdagingen die er al waren in 2022 zijn door het conflict in Oekraïne verergerd. Hoewel Oekraïne en Rusland samen slechts goed zijn voor 2,2% van de waarde van de wereldwijde goederenexport, zijn fabrikanten over de hele wereld voor bepaalde belangrijke grondstoffen sterk afhankelijk van deze twee landen. Bijvoorbeeld in  ijzer en niet-gelegeerd staal, zijn Oekraïne en Rusland samen goed voor 36% van de wereldexport. (1) Als gevolg daarvan zagen veel fabrikanten zich genoodzaakt andere leveranciers te zoeken of hun productie tijdelijk terug te schroeven. Zo heeft LMC Automotive zijn prognose voor de verkoop van lichte voertuigen in Europa in de periode 2022-2024 met 2 miljoen eenheden per jaar verlaagd, grotendeels vanwege de verstoring in de aanvoer van grondstoffen en onderdelen. (2)

Take the smarter route to smarter manufacturing

In the face of rising customer demands, supply chain disruptions and the need to transition to smart factories, manufacturers must become digital-resilient to survive and gain competitive advantage.

Read More
workers manufacturing steam turbines in an industrial factory

Fabrikanten worden bovendien geconfronteerd met hogere energiekosten. Naar verwachting stijgt de wereldwijde vraag naar olie en gas naar het hoogste niveau sinds 2019, terwijl producenten nu al moeite hebben om genoeg personeel en uitrusting te vinden om aan de vraag te voldoen. (3) Daarom voorspellen sommige analisten een “vraagkloof” die de komende jaren zal groeien. (4) Daarnaast is er een tekort aan halfgeleiders, die de veerkracht van de supply chain bedreigt. Dit maakt dat fabrikanten nu actie moeten ondernemen om deze uitdagingen aan te pakken, want wanneer ze dit niet doen hangt hen het risico van beperkte capaciteit boven het hoofd, lopen ze inkomsten mis en verslechtert de klantervaring.

Technologie als Industrial Internet of Things (IIoT), cloud computing, Artificial Intelligence en Machine Learning (AI/ML) kunnen een belangrijke rol spelen om fabrikanten te helpen efficiënter en veerkrachtiger te zijn. Deze technologieën vormen echter zowel een kans als een uitdaging: om ze optimaal te benutten, moeten fabrikanten enorme hoeveelheden data vastleggen, opslaan, verwerken en kunnen delen binnen een digitaal ecosysteem van partners en leveranciers. Met andere woorden: de toekomst van de productie wordt bepaald door big data. Het vermogen om silo’s te doorbreken en zo data volledig te kunnen benutten gaat de sleutel vormen tot een succesvolle digitale transformatie.

Gartner® voorspelt dat de helft van de productieorganisaties wereldwijd tegen het einde van 2024 met succes geld verdienen aan hun data, en voegt daaraan toe:

“De snelle digitalisering binnen productieorganisaties zorgt voor grote hoeveelheden data. CIO’s kunnen deze data delen en er geld aan verdienen in het hele ecosysteem. Met deze aanpak kunnen CIO’s informatie gebruiken als een bedrijfsmiddel en zo nieuwe diensten creëren of nieuwe bedrijfsmodellen invoeren. Dit kan zorgen voor continue inkomsten, zelfs wanneer het bedrijf wordt verstoord door externe factoren, zoals uitdagingen in de supply chain of een personeelstekort.” (5)

Verouderde IT houdt vooruitgang fabrikanten tegen

Traditionele IT-architecturen vormen een blokkade voor de flexibiliteit en veerkracht van supply chains. Deze architecturen zijn gebaseerd op een gecentraliseerd model, waarbij al het verkeer via één enkele datacenterlocatie verloopt. Het verplaatsen van data over lange afstanden leidt tot een hogere latency. Dit maakt het moeilijker om optimaal gebruik te maken van nieuwe digitale oplossingen. Bovendien resulteren gecentraliseerde IT-architecturen in datasilo’s, die data-uitwisseling tussen partners in de supply chain moeilijker maken. Dit weerhoudt fabrikanten ervan om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van real-time inzichten en samen te werken met leveranciers om zo verstoringen aan te pakken.

Gecentraliseerde IT-architecturen missen daarnaast de schaalbaarheid en flexibiliteit die nodig zijn om mee te kunnen komen met markttrends en de veranderende vraag van klanten. Het opzetten van nieuwe private datacenters is bovendien tijdrovend en kostbaar, net als het creëren van nieuwe fysieke verbindingen met partners en serviceproviders. Daar komt bij dat het lastig is om op te schalen en capaciteit toe te voegen aan legacy bedrijfsnetwerken. Als gevolg hiervan kunnen onverwachte pieken in de netwerkvraag leiden tot netwerkstoringen. Deze toegenomen downtime leidt op zijn beurt tot productiviteitsverlies en dat heeft dan weer een negatief effect op de klantervaring.

Gedistribueerde digitale infrastructuur maakt supply chains veerkrachtiger
Legacy-IT mag dan in het verleden goed genoeg zijn geweest voor fabrikanten, maar moderne uitdagingen vragen om moderne oplossingen. De digitale leiders van vandaag vervangen traditionele private datacenters door leveranciersonafghankelijke colocatiefaciliteiten verspreid over vele locaties over de hele wereld. Door op deze manier te werk te gaan verkleint de afstand die data moet afleggen. Dit helpt om de latency laag te houden; en maakt dus dat fabrikanten het volledige potentieel van IoT, AI, ML en andere moderne technologieën kunnen benutten. Door infrastructuur te implementeren op digitale core locaties – ook wel locaties met de hoogste concentraties van cloud- en netwerkserviceproviders – wordt de flexibiliteit van de infrastructuur enorm vergroot. Zo kunnen fabrikanten een concurrentievoordeel behalen in een tijd waarin het snel inspelen op veranderingen een bedrijfsnoodzaak is geworden.

Een ander belangrijk aspect van een moderne IT-infrastructuur is de mogelijkheid om data veilig, kosteneffectief en in real-time te verplaatsen naar hun plaats van bestemming. Om dit te bewerkstelligen, moet het publieke internet worden omzeild en gewerkt worden met directe, private interconnectieoplossingen. Wanneer fabrikanten data delen binnen hun ecosysteem van leveranciers en partners – inclusief data afkomstig van IoT-apparaten, productiegegevens, voorspellende gegevens, productgegevens en meer – kunnen fabrikanten hun hele bedrijf beter inzichtelijk en transparanter maken. Dit helpt hen om:

  • Het aanbod van grondstoffen beter te voorspellen en te volgen en snel reageren op verstoringen in het aanbod.
  • Data te gelde maken en inkomstenstromen diversifiëren door nieuwe as-a-service bedrijfsmodellen te introduceren.
  • Data over de markt, productgebruik en trends in real-time te verzamelen en te analyseren om inzicht te krijgen in de vraag van klanten.
  • Slimme productietechnologieën in te zetten via extreem lage latency aan de digital edge.
  • Een model voor werken op afstand mogelijk te maken en daarmee te profiteren van een grotere pool van geschoolde technische werknemers.
  • Inefficiënte, verouderde privédatacenters vervangen door ‘green-by-design’ colocatiefaciliteiten met de nieuwste innovaties op het gebied van duurzaamheid.

Johnson & Johnson is een voorbeeld van een digitale leider die profiteert van de toepassing van slimme productietechnologie. Het bedrijf gebruikt IoT-technologie om zijn machines te verbinden en digital twins te creëren –digitale representaties van de fysieke productiefaciliteit. Deze digitale simulaties helpen het bedrijf om de prestaties van de fysieke faciliteit te monitoren en data-gedreven inzichten te verkrijgen die kunnen helpen om de downtime te verminderen en de operationele kosten te verlagen.

Hybride multicloud biedt meer flexibiliteit en weerbaarheid
Een belangrijk aspect van digitale weerbaarheid is  het gebruik van clouddiensten voor maximale prestaties en schaalbaarheid. Cloud-gebaseerde IT-architecturen zijn per definitie meer weerbaar omdat ze fabrikanten de mogelijkheid biedensnel capaciteit toe te voegen door op te schalen wanneer hun behoeften veranderen. Fabrikanten worden echter geconfronteerd met unieke uitdagingen die een volledig cloud-native aanpak onpraktisch maken. Ze moeten vaak de nieuwste digitale mogelijkheden combineren met oudere, op maat gemaakte apparatuur en systemen, die in on-premises omgevingen moeten draaien. Daarom kan de adoptie van een hybride multicloud architectuur een aantrekkelijk alternatief vormen. Zeker wanneer met gevirtualiseerde verbindingen ook nog toekomstige IT deployments snel, flexibel en met minder risico’s kunnen worden uitgevoerd.

Door verouderde privédatacenters – die vaak worden aangetroffen in legacy IT-architecturen – te vervangen door leverancier onafhankelijke colocatiefaciliteiten, zetten fabrikanten een goede eerste stap richting een sterke hybride multicloud omgeving voor hun productie. De inzet van colocatie datacenters op strategische locaties kan fabrikanten helpen een cloud-adjacent benadering te hanteren. Daarmee houden ze de controle over hun on-premise data en profiteren ze tegelijkertijd van (tijdelijke) cloud-capaciteit van gerenommeerde publieke cloudproviders wanneer dat nodig is.

CELSA Group, een toonaangevende Europese multinationale producent van lange staalproducten, werkte samen met Equinix aan een digital transformation-initiatief, inclusief een geoptimaliseerde  hybride multicloud component. Het bedrijf maakt nu gebruik van speciale cloud on-ramps, voor directe, veilige toegang tot cloudproviders zoals Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud.

CELSA heeft ook de eigen weerbaarheid gemaximaliseerd door redundante regionale hubs en cloudconnectiviteit te implementeren voor hun Europese vestigingen. Door het traditionele MPLS-netwerk te vervangen door SD-WAN heeft het bedrijf zijn  flexibiliteit verbeterd en tegelijkertijd de kosten voor netwerkinfrastructuur met 40% verlaagd.

Van inflexibel en kwetsbaar, naar wend baar en weerbaar met Platform Equinix

De inzet is duidelijk: supply chains die zijn gebouwd op een vaste, fragiele IT-infrastructuur zullen zeer waarschijnlijk grote problemen krijgen bij de eerste tekenen van verstoring. Een weerbare, wendbare digitale infrastructuur daarentegen, helpt fabrikanten om zich snel en gemakkelijk aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het is geen verrassing dat fabrikanten die prioriteit geven aan digitale transformatie het goed doen in deze turbulente tijden, terwijl anderen achterop raken. Volgens de Global Interconnection Index gaan digitale leiders 4,5x verder vooruit, terwijl traditionele bedrijven nog steeds bezig zijn richting te bepalen.

Om op digitale core-locaties te kunnen opereren en een cloud-aanpak mogelijk te maken, hebben fabrikanten een vertrouwde colocatiepartner nodig. Equinix IBX®-datacenters zijn beschikbaar in meer dan 65 metro’s wereldwijd. Dit maakt Platform Equinix® de ideale plaats voor fabrikanten die willen overstappen van gecentraliseerde IT naar gedistribueerde, onderling verbonden digitale infrastructuur. Door infrastructuur snel op meer plaatsen te kunnen inzetten, kunnen fabrikanten flexibel reageren op onderbrekingen in de supply chain of veranderingen in de vraag van klanten.

Bekijk de infographic ” Achieve digital resiliency in manufacturing ” voor meer informatie over de voordelen van een gedistribueerde infrastructuur.

 

 

[1] Dun & Bradstreet, “Russia-Ukraine Crisis: Implications for the global economy and businesses”.  February 2022.

[2] European market outlook worsens

[3] Reuters, “As energy prices soar, supply chain snags threaten U.S. oil output gains”. Liz Hampton, November 2021.

[4] Reuters, “Energy trader Vitol expects 2022 oil demand to outpace pre-COVID levels”. March 2022.

[5] Gartner Press Release, “Gartner Identifies Top Five Business Trends in Manufacturing for 2021”. July 2021.

 

Avatar photo
Theo van Andel Field Development Senior Manager
Subscribe to the Equinix Blog